Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos kursiniai darbai

Mikroekonomikos kursiniai darbai (77 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių rūšys (4)

  Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-05
 • Inovacinė įmonių veikla ir jos įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra inovacija? Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacijos kūrimo procesas. Kam reikalinga inovacija? Įmonės inovacinės veiklos valdymas. Rizikos valdymas. Inovacijų finansavimo būdai. Inovacinės veiklos kolektyvų formavimas. Inovacijų teisinė apsauga. Lietuvos socialinė ir ekonominė aplinka. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Partnerystė ir bendradarbiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-18
 • Inžinerinių projektų ekonominis vertinimas

  Įvadas. I dalis. Inžinerinė veikla ir jos organizavimas projektais. II dalis. Inžinerinių projektų vertinimo metodika. Ekonominio įvertinimo tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Inžinerinių projektų vertinimo metodai. Atsipirkimo laikas. Esamoji ir būsimoji vertė. Rentabilumo indeksai. Vidinė pelno norma. Modifikuota vidinė pelno norma. Vidutinė metinė vertė. Naudos - kaštų santykis. Projekto balansas. Racionalių inžinerinių sprendimų išrinkimo matematinių metodų panaudojimas. III dalis. Projektų rizika ir jos vertinimas. Investicinė rizika ir jos nustatymas. Rizikos įvertinimo metodai. IV dalis. Projektų finansavimo būdai. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Lizingas, forfeitingas, faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2006-06-05
 • Išteklių taupymo ir racionalaus jų panaudojimo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Ištekliai. Civilizacijos raida ir žemė ištekliai. Neatkuriamų ir atkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Išteklių svarba žmogui. Ištekliai Lietuvoje. Išteklių raidos laikotarpiai. Racionalus išteklių panaudojimas. Ar išseks ištekliai. Išteklių taupymas. Lietuvos ir Europos sąjungos vandens išteklių naudojimo santykis. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-19
 • Kainų kitimo poveikis vartotojų pasirinkimui

  Įvadas. Darbo tikslas - remiantis teorine medžiaga įvertinti kainų kitimo poveikį vartotojo pasirinkimui. Kainos samprata. Kainos funkcijos. Kainų politika. Kainos nustatymo būdai. Vartotojo elgsenos teorija. Kainų kitimo poveikis vartotojo pasirinkimui. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-02-10
 • Kainų lyderio modelis oligopolinėje rinkoje

  Įžanga. Oligopolinės rinkos samprata. Barometrinis kainos lyderio modelis. Dominuojančios firmos Kainos lyderio modelis. Dominuojančios firmos kainos lyderio modelio samprata. Kainų lyderio modelio oligopolinėje rinkoje grafinis aiškinimas. Kainų lyderio modelio oligopolinėje rinkoje skaitmeninis aiškinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-06-07
 • Konkurencija – teigiamas veiksnys rinkoje

  Prekinė konkurencija. Rinkos struktūrų tipai. Grynosios konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Monopolinė rinka. Konkuravimo būdo strategijos. Skirstymas pagal Arthur D. Little. Skirstymas pagal P. Kotlerį. Vartotoją labiausiai veikiančios konkuravimo priemonės. Lojalumo kortelės. Kaininė ir kokybinė konkurencija. Lietuvos konkurencijos bendrojoje rinkoje. Europos ekonominės bendrijos konkurencinis reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-23
 • Konkurencinė rinka: teoriniai ir praktiniai ypatumai

  Darbo tikslas: Apžvelgus konkurencinės rinkos modelį teoriniame lygmenyje aptarti realių šios rinkos veiksnių įtaką šalies konkurencingumui. Darbo uždaviniai: Atskleidus konkurencinės rinkos reikšmę ekonominėje teorijoje, apibendrinti šios rinkos privalumus ir trūkumus, Atskleisti konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo principų analizę, Statistinių duomenų pagalba apžvelgti ekonominio augimo ir konkurencingumo ryšius. Tobulos konkurencijos privalumai ir trūkumai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Makroaplinkos veiksnių vertinimas. konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo požiūriu. Konkurencingumas ir jo lygiai. Ekonominis augimas kaip ūkio konkurencingumo didinimo prielaida. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-20
 • Konkurencinio pranašumo ir informacinių technologijų ryšys

  Įvadas. Konkurencinis pranašumas. Konkurentų analizė. Konkurencinės strategijos. Balansavimas tarp orientacijos į klientą arba konkurentą. Konkurencinio pranašumo ir informacinių technologijų ryšys. Informacinių technologijų panaudojimas konkurenciniam pranašumui didinti. Konkurenciniai IT pranašumai ir konkurencinės strategijos. M. Porterio vertės kūrimo grandinės koncepcija ir jos ryšys su IT panaudojimu. Tinklinė rinkodara – IT praktinis pritaikymas konkurenciniam pranašumui didinti. Informacinių technologijų panaudojimas organizacijos mokymesi siekiant didinti konkurencinį pranašumą. Konkurencinio pranašumo didinimas gerinant santykius su klientais (naudojant IT). Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-03-20
 • Konkurencinis pranašumas

  Įvadas. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Konkurencinių pranašumų formavimo teoriniai pagrindai. Konkurencingumo didinimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybės namas. Kano modelis. Kokybės funkcijos išskleidimo nauda didinant organizacijos konkurencingumą. Prekės konkurencingumo vertinimas. Prekės konkurencingumo tyrimo metodika. Prekės kokybės ir išskirtinumo vertinimas. Prekės konkurencingumo stiprinimas. Konkurencinių pranašumų formavimas paslaugų įmonėje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-29
 • Konkurencinių pranašumų vystymo galimybės internete

  Įvadas. Konkurenciniai pranašumai. Konkurencinio pranašumo samprata ir šaltiniai. Konkurencinio pranašumo strategijos. Interneto panaudojimas formuojant konkurencinius pranašumus. Konkurencinių pranašumų vystymo galimybės internete. Vartotojų aptarnavimas internetu. Reklama internete ir jos formos. Darbuotojų paieška internete. Internetinė bankininkystė.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-12-28
 • Korupcija ir decentralizacija

  Įvadas. Autoriai, nagrinėję korupciją. Modelis. Pirmenybės ir naudos funkcijos. Ar gali decentralizacija sumažinti korupciją? Politika, mažinanti korupciją. Wadham College, Oksfordo universitetas Departamentas "Scienze Economiche" Bolognos universitetas
  Mikroekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-05-31
 • Lietuvos Respublikos (LR) įmonės ir jų santykis

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Bendro su užsieniu kapitalo įmonė. Frančizės. Smulkus ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Asociacijos. Koncernas. Konsorciumas. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Lietuvos įmonių santykis. Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-31
 • Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir pagrindiniai tipai

  Mažmeninės prekybos supratimas. Mažmeninės prekybos objekto supratimas. Mažmeninės prekybos objektų klasifikavimas ir tipizavimas. Stacionarūs prekybos objektai. Smulkūs mažmeninės prekybos objektai. Kilnojamoji prekyba. Kiti prekybos objektai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-07
 • Mikroekonomikos mokslo susiformavimas ir raida

  Įvadas. Ekonomikos mokslo samprata ir raida. Makroekomika ir mikroekonomika. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. Rinka. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Gamybos kaštai ir verslo organizavimo formos. Gamybos kaštai. Verslo organizavimo formos. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-10
 • Monopolijų įtaka Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Tikslas – apžvelgus monopolijas teoriniu aspektu pristatyti monopolijų ekonominį vertinima bei numatyti dominuojančių firmų perspektyvas. Monopolijų ir jų įtakos ekonomikai teoriniai aspektai. Monopolija ir rinka. Monopolijų atsiradimo priežastys. Įėjimo į monopolinę rinką kliūtys. Valstybinė monopolijų kontrolė antimonopoliniu įstymu. Monopolijų ekonominiai rodikliai. Monopolinės kainos nustatymas. Monopolinės firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Monopolijų maksimalus pelnas. Monopolinių firmų problemos. Valstybinio reguliavimo problema. Monopolinio neefektyvumo problema. Monopolijų privalumai ir trūkumai. Monopolijų privalumai. Monopolijų trūkumai. Lietuvos monopolijos ir jų įtaka šalies ekonomikai. Pirmosios monopolijos Lietuvoje. Lietuvos monopolijų apžvalga. Lietuvos monopolijų ekonominis vertinimas. Monopolijų perspektyvos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-11-05
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas (3)

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Išvados. Sąvokų žodynėlis.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-13
 • Monopolinės tendencijos Lietuvos ūkyje

  Įžanga. Teorinė dalis. Monopolizavimo priežastys ir veiksniai. Kainos nustatymas ir pelno maksimizavimas. Pelno maksimizavimas. Kainų diferencijavimas ir diskriminacija kainomis. Firmų susijungimai, turintys įtakos monopolinės galios įgijimui. Monopolinės galios matavimas. Efektyvumas ir neefektyvumas (monopolijos pasekmės). Vyriausybinė monopolijų kontrolė ir reguliavimas. Antimonopoliniai įstatymai. Praktinė dalis.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-21
 • Naudingumo samprata ir vartotojo pasirinkimas

  Įvadas. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Vartotojo elgsenos analizė, kai naudingumas matuojamas kiekybiškai. Mažėjančio ribinio naudingumo kreivė. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto linijos metodu. Pirmenybės ir jas iliustruojančios abejingumo kreivės. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo žemėlapiai. Biudžetas ir kainos. Biudžeto apribojimas. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Pasienio teisinis rėžimas ir valstybės sienos apsaugos organizavimas. Pasienio teisinio režimo pagrindai ir galiojimo teritorinės ribos. Pasienio teisinis režimas Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Kuršių marių bei kituose vidaus vandenyse. Valstybės sienos apsaugos teisiniai pagrindai. Valstybės sienos apsaugos teisiniai pagrindai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-28
 • Naudingumo samprata ir vartotojo pasirinkimas (2)

  Įvadas. Naudingumo samprata. Pasirinkimo pirmenybės. Vartotojo biudžetas. Vartotojo savybių atskleidimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-06-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po