Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 80 vietų restorano sąnaudos ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Trumpa projektuojamo objekto (įmonės, skyriaus ar cecho) charakteristika ir gamybos organizavimas. Ekonominiai – finansiniai rodikliai. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas: pagrindinės žaliavos ir medžiagos; pagrindinių gamybos darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam bei sveikatos draudimui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas: pagalbinės medžiagos; kitų darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam bei sveikatos draudimui; energija; ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma; išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai; kitos netiesioginės išlaidos. Parduotos produkcijos savikaina (gamybos išlaidų suvestinė). Veiklos išlaidų apskaičiavimas produkcijos pardavimui; administracinės išlaidos; bendrosios išlaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Ekonominių – finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-04-20
 • Akcinė bendrovė

  Akcinė bendrovė. AB veikla Lietuvoje. AB vaidmuo. Bendrovių steigimas. Bendrovių valdymas.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

  Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinių bendrovių steigimo etapai. Akcinių bendrovių įstatymas. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Akcinės bendrovės

  Kas yra įmonė. Įmonių rūšys. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinės bendrovės steigimas. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-03
 • Akcinės bendrovės ir akcinių bendrovių veikla Lietuvoje

  Akcinės bendrovės ir jų veikla Lietuvoje. Įvadas. Bendrovės teisės ir pareigos. Bendrovių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bendrovių organai: teisės, įgaliojimai, atsakomybė. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Revizorius, auditorius. Administracija. Bendrovės vadovas. Vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Visuotinis akcininkų susirinkimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-01
 • Akcinės bendrovės veiklos principai

  Įmonių rūšys. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės gali būti šių tipų. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-12
 • Akcinių bendrovių kapitalo formavimo šaltiniai

  Įvadas. Akcinė bendrovė(korporacija). Vertybiniai popieriai. Akcijos jų rūšys. Obligacijos. Kaštai ir pelnas. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Akcinių bendrovių reorganizavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Reorganizavimo inicijavimas bei sąlygų rengimas. Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas. Sprendimo reorganizuoti priėmimas. Praktinė dalis. Reorganizavimo būdas. Informacija apie reorganizavime dalyvaujančią ir reorganizuojamą bendroves. AB "Kamėja" turto, teisių ir pareigų perdavimo tvarka. Akcijų keitimas. Akcininkams suteikiamos teisės po reorganizavimo veikiančioje akcinėje bendrovėje "Solita". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Alternatyviniai kaštai ir pelnas

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, pastovieji, kintami gamybos. Alternatyvieji kaštai. Alternatyviųjų kaštų samprata. Buhalteriniai ir ekonominiai kaštai. Griovimo kaštai. Pelnas. Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. Gamybos pelningumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-03
 • Alternatyvų ekonominė analizė

  Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos-kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas. Investicinių projektų grupės. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas. Alternatyvų palyginimas, įvertinant pinigų srautų pokyčius. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas. Skaičiavimo pavyzdžiai. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate. Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje. Antrinis šilumos panaudojimas tekstilės pramonės įmonėje. Hurvico metodas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2005-10-14
 • Antimonopolinė politika

  Įžanga. Monopolijos valdžios įvertinimas. Konkurencijos ir antimonopolinė politika. Konkurencijos esmė. Pavojai konkurencijai ir kaip jų išvengti. Pastarojo laikotarpio konkurencijos politika Lietuvoje. Pasiūlymai. Atsakymai į svarbiausius klausimus. Kainų reguliavimas. Kainų reguliavimo motyvai: monopolis. Europos konkurencijos teisės tikslas ir taikymo sritys. Monopolio baubas. Reguliuojami sektoriai ir konkurencijos normų taikymas. Gamtinės dujos. Telekomunikacijos. Už ir prieš monopolizacija telekomunikacijų srityje. Atvira elektros energetikos rinka. Konkurencinių modelių privalumai ir trūkumai. Užsienio šalių konkurencijos elektros energetikos rinkose patirtis. Nauji iššūkiai Lietuvai. Užsimojus daryti pertvarkymus, sunku išsiversti be naujų įstatymų. Konkurencijos tarnyba apie elektros energijos ūkį. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2007-03-01
 • Antimonopolinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Antimonopolinės politikos esmė. Valstybinis kainų reguliavimas ir pasekmės. Vaistų kainų reguliavimo ydos ir pasekmės. Antimonopolinę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Konkurencijos tarybos veikla. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-06-29
 • Aplinkosauga Lietuvoje ekonominiu aspektu

  Įvadas. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai mokesčiai. Subsidijos. Taršos licencijos. Lietuvos aplinkos būklė ir jos analizė. Atliekų tvarkymas. Oro ir vandens tarša. Taršos mokesčiai Lietuvoje. Taršos leidimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-05-06
 • Apsipirkimo motyvai

  Pripažinti pirkimo motyvai: Praleisti laiką, mankšta, atsipalaidavimas, stimuliacija, temperamento išraiška, informacijos rinkimas, antraeilis įvykis, apsipirkimas kaip socialinis įvykis, palyginamasis apsipirkimas, apsipirkimas kaip specialus įvykis.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-10
 • Asortimentas (2)

  PowerPoint pristatymas. Asortimentas. Jo politika ir tikslai. Prekių klasifikacija. Prekių asortimento piramidė. Asortimento plotis ir gylis. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento klasifikavimas. Drabužių asortimento klasifikacija. Parduotuvės X drabužių klasifikavimas. Problemos. Siūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-03
 • Asortimento politika

  Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politika. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Rinkos veiksniai. Asortimento ryšio (sąsajų) veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento sudarymo procesas apima dvi pakopas. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento apribojimas (kontrakcija). Asortimento plėtimas (ekspansija). Asortimento pertvarkymas (konsolidavimas). Asortimento analizė.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-23
 • Atskirų gyventojų sluoksnių diskriminacija ir skurdas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Diskriminacija. Diskriminacijos bendros formos. Diskriminacijos specifinės formos. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Antidiskriminaciniai įstatymai. Skurdo rizikos rodikliai. Skurdo rizikos riba. Skurdo rizikos lygis pagal gyvenamąją vietą ir amžiaus grupes. Išvados
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-08-31
 • Bankai, jų rūšys ir funkcijos

  Įvadas. Bankų rūšys ir pagrindinės funkcijos pagal nuosavybės formas. Lietuvos bankas. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas. Lietuvos banko pinigų apžvalga. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-02
 • Bankų apžvalga Lietuvoje

  Lietuvos bankai. Lietuvos bankas. Lietuvos komercinių bankų veikla ir įvaizdis. Lietuvos bankininkystės etapai nuo 1991 metų. Bankų krizė. Lietuvoje veikiančių didžiųjų komercinių bankų apžvalga. Vilniaus bankas. AB bankas "Hanza - LTB". Lietuvos žemės ūkio bankas. AB banko "Snoras" apžvalga. Ūkio bankas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-04-15
 • Bankų paskolų rinkos tendencijos: palūkanos, struktūra pagal veiklas, pagal paskirtį, paskolų augimo priežastys

  PowerPoint Pristatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti bankų paskolų tendencijas. Darbo uždaviniai. Paskola (kreditas). Bankų paskolos dažniausiai klasifikuojamos pagal. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje. Audituoti rezultatai. Klientams suteiktos paskolos 2003 – 2006 m., mln. Lt. Vienos iš pagrindinių paskolų augimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-02
Puslapyje rodyti po