Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos kursiniai darbai

Mikroekonomikos kursiniai darbai (77 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto kainos dabartinėje Lietuvoje

  Įvadas. Kainos samprata ekonomikoje. Pinigai. Pinigų funkcijos. Kaina. Rinka. Rinkos subalansavimas. Infliacija. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Bankas. Nekilnojamojo turto padėtis dabartinėje Lietuvoje. Būsto kainų sąstingis. Šauliuose. Kaune. Vilniuje. Padėtis Klaipėdos mieste. Sklypai. Būsto kainų kitimas. Atliktas kainų tyrimas pasirinktuose miestuose. Statybos darbai atlikti Lietuvoje. Griežtėjantys kreditų reikalavimai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-07
 • Ofšorinis verslas (3)

  Įvadas. Ofšorinio verslo principai. Ofšorinio verslo esmė. Ofšorinės įmonės sąvoka ir statusas. Ofšorinių įmonių privalumai ir trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinių įmonių vidinė struktūra. Ofšorinės įmonės panaudojimo būdai. Ofšorinės jurisdikcijos pasirinkimas. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse jurisdikcijose. Tarptautinių organizacijų įtaka ofšorinių įmonių veiklai. Ofšorinės kompanijos tikslingas įsigijimas. Išvados. Priedas.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-02-23
 • Oligopolija

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Įėjimo į rinką kliūtys. Sąmoninga konkurencija: kainų karai. Susitarimai ir karteliai. Oligopolinių kainų nustatymas kada draudžiamas kartelių sudarymas. Stabilios kainos modelis. Kainos nustatymas, remiantis centro tašku. Kainos nustatymas, remiantis vidutiniais kaštais. Nekainų konkurencija. Reklama. Kiti konkurencijos būdai. Duopolija. Lošimų teorijos taikymas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-09-20
 • Oligopolija (2)

  Įvadas. Oligopolinės rinkos sąvoka. Oligopolinė rinka. Kliūtys, neleidžiančios patekti į oligopolinę rinką. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Reklamos įstatymas. Oligopolinės kainos nustatymo būdai. Kartelis. Laužtos paklausos kreivės modelis. Vyraujančiosios įmonės modelis. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Rinkos santalkos lygio nustatymas. Kainų politika ir tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Kainų karai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-20
 • Oligopolinė rinka (2)

  Įvadas. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Oligopolinių kainų nustatymas. Slapti susitarimai. Kartelis. Susitarimų nepatvarumas. Kainos nustatymas, remiantis vidutiniais kaštais (kaštai plius). Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainų lyderis ir kiekio lyderystė. Kainų lyderis. Vienalaikis kainos nustatymas. Kainų varžymasis oligopolinėje rinkoje. Lipni kaina. Kiekio lyderystė. Vienalaikio kiekio nustatymas. Kainos ir kiekio lyderystės palyginimas. Kaino nustatymas UAB "Švyturio alus". Nagrinėjamos įmonės prekės – alaus, kainos nustatymo principai. Įmonės gaminių (100 butelių alaus) kainos nustatymas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto (importo) kainų nustatymas. Optimalus kainų lygio nustatymas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-24
 • Pajamų šaltiniai ir veiksniai žemės ūkyje

  Įvadas. Pajamų samprata ir šaltiniai žemės ūkyje. Žemė. Žemės ir natūralių išteklių renta. Žemės kaina. Renta ir žemės mokestis. Viršpelnis kaip renta. Rentos mokestis. Kapitalas. Palūkanos- kapitalo dalis. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Darbas. Darbo pajamos žemės ūkį. Vadovavimas. Pelnas-kaip pagrindinis prekinio ūkio pajamų šaltinis. Veiksniai formuojantys pelną augalininkystėje ir gyvulininkystėje. Pajamų kitimo tendencijos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-11-29
 • Pajamų šaltiniai ir veiksniai žemės ūkyje (2)

  Įvadas. Pajamų samprata ir veiksniai žemės ūkyje. Pajamų samprata. Pajamų šaltiniai. Žemės ūkio produkcija - pagrindinis pajamų šaltinis. Žemės ūkio produkcijos gamyba, supirkimas ir bendroji pridėtinė vertė. Ūkininko žemės ūkio turto vertė. Papildomos veiklos pajamos. Valstybės parama. Bendrasis pelnas. Pajamų veiksniai. Kainos. Paklausa. Žemė. Kapitalas. Darbas. Perspektyvų prognozės. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-06-13
 • Paklausa ir pasiūla (7)

  Įvadas. Darbo tikslai: Paklausos ir pasiūlos teorijos suvokimas. Mokėjimas pritaikyti praktiškai paklausos ir pasiūlos teorija, naudojant elastingumą. Išanalizuoti, kaip paklausa ir pasiūla veikia konkurencinėje rinkoje. Paklausa ir pasiūla rinkos sąlygomis. Rinka ir jos esmė. Paklausos samprata rinkos sąlygomis. Paklausą veikiantys veiksniai. Pasiūlos samprata rinkos sąlygomis. Pasiūla ir paklausa konkurencinėje rinkoje. Paklausa ir pasiūla tobulos konkurencijos rinkoje. Paklausa ir pasiūla monopolinėje konkurencijoje. Paklausa ir pasiūla oligopolinėje konkurencijoje. Paklausos ir pasiūlos ypatumai monopolijos ir monopsonijos rinkoje. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Elastingumo teorija ir paklausa bei pasiūla. Elastingumo samprata ir rūšys. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Kainų kontrolė ir valstybės mokesčių priklausomybė nuo paklausos ir pasiūlos elastingumo. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-09-23
 • Pasiūla ir paklausa

  Įvadas. Paklausa. Paklauso dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-03-06
 • Pasiūlos kainų analizė: namų valdos Širvintų mieste

  Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Weibull‘o tikimybių skirstinys. Lognormalinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Namų valdų paskirties sklypų duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Weibull‘o tikimybių skirstinys. Lognormalinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-12-15
 • Paslaugų verslo organizavimas

  Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš vartotojų (paslaugų teikėjų) pozicijų. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedai (2).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-10-05
 • Paslaugų verslo organizavimas (2)

  Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš vartotojų pozicijų. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-11-29
 • Paslaugų verslo organizavimas (3)

  Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata. Paslaugos esmė. Pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų teikimo veiklos numatymas. Paslaugų paketas. Transporto paslaugų teikimo pajėgumai ir ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų teikimo sistema. Paslaugų teikimo kanalai. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai ir problemos. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-03-17
 • Pieno supirkimo kiekių prognozavimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" pieno supirkimo kiekių prognozavimas 2005-2007 metams. Pieno supirkimo kiekių prognozavimas pagal tiesinio Trendo funkciją. Tiesinės trendo funkcijos paskaičiavimas. Prognozavimas 2005 -2007 m. naudojant logaritminę Trendo funkciją. Centruoto slenkamojo vidurkio prognozavimas 2005 -2007 m. Prognozinių reikšmių 2005 - 2007 m., gautų taikant tiesinio Trendo, logaritminio Trendo ir Centruoto slenkamojo vidurkio palyginamoji analizė. Išvados. Hamiltono ciklų sudarymas. Sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Ciklas, gautas artimiausio kaimyno algoritmu. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados. Priedai (3).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-15
 • Planavimo procesas ir jo etapai

  Įvadas. Planavimo samprata, jo esmė ir svarba. Planavimo sudedamosios dalys. Planavimo etapiškumas, seka ir principai. Planavimo organizavimo principai. Planavimo proceso fazės. Planavimo veiklos tipai. Kas gali būti planuojama? Prognozavimas ir biudžetavimas. Prognozavimo metodai. Planas ir jo rūšys. Biudžetai ir jų ypatybės. Kontrolė. Planavimo problemos ir barjerai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-05-09
 • Rinka ir visuminė paklausa

  Įvadas. Rinkos vaidmuo ir koncepcija. Vartotojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Gamintojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Monopolija ir konkurencija. Komunikacijų vaidmuo ir kapitalo rinka. Vyriausybės įsikišimas į rinką. Darbas rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-20
 • Rinkos organizacinės formos ir jų palyginimas

  Rinkos ekonomikos sistemos samprata. Rinkos ekonomikos sistemos sąvoka. Vartotojų poreikių tenkinimas skirtingose rinkos ekonomikos sistemose. Rinkos organizacinės formos. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos privalumai ir trūkumai. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Tobulos konkurencijos organizavimo forma. Monopolinė rinka. Monopolijos susiformavimo priežastys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinė konkurencijos samprata. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos sąvoka. Oligopolinė rinkos struktūra. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-01-11
 • Rinkos paklausos formavimasis

  Rinkos samprata, klasifikavimas ir funkcijos. Paklausos samprata. Paklausos dėsnis, jos kreivė. Paklausos kitimo veiksniai. Bendroji rinkos paklausa. Rinkos paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Rinkos paklausos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Rinkos paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Vartotojo įtaka rinkos paklausos formavimuisi. Vartotojo elgsenos ir paklausos ryšys. Vartotojo pajamų kitimo poveikis rinkos paklausai. Prekių kainos kitimo įtaka rinkos paklausai. Gifeno prekių paklausa rinkoje. Rinkos paklausos formavimasis atskirose rinkos struktūrose. Tobulos konkurencijos rinkos sąlygomis. Monopolinės rinkos sąlygomis. Oligopolinės rinkos sąlygomis. Monopolinės konkurencijos sąlygomis. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-16
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (2)

  Įvadas. Rinkos pusiausvyros mechanizmas. Voratinklio teorema. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos kitimas. Pasiūlos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Išvados. Priedai (1).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-11-27
 • Rinkos reguliavimo ekonomika

  Įvadas. Verslo ekonominiai principai. Ekonomikos reguliavimas – esminė kliūtis verslui. Reguliavimo prigimtis. Reguliavimo priemonės. Kas reguliuojama? Kodėl reguliuojama? Verslo organizavimas. Palankesnių sąlygų verslo plėtrai formavimas. Vyriausybės veikla sudarant firmoms palankias sąlygas. Firmų pajamų apmokestinimas. Firmų veikla atsižvelgiant į mokesčių padarinius. Natūralių monopolijų reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po