Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos kursiniai darbai
Mikroekonomikos kursiniai darbai

(77 darbai)

80 vietų restorano sąnaudos ir ekonominių rodiklių apskaičiavimasĮvadas. Trumpa projektuojamo objekto (įmonės, skyriaus ar cecho) charakteristika ir gamybos organizavimas. Ekonominiai – finansiniai rodikliai. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas: pagrindinės žaliavos ir medžiagos; pagrindinių gamybos darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam bei sveikatos draudimui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas: pagalbinės medžiagos; kitų darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam bei sveikatos draudimui; energija; ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma; išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai; kitos netiesioginės išlaidos. Parduotos produkcijos savikaina (gamybos išlaidų suvestinė). Veiklos išlaidų apskaičiavimas produkcijos pardavimui; administracinės išlaidos; bendrosios išlaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Ekonominių – finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Alternatyvų ekonominė analizėAlternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos-kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas. Investicinių projektų grupės. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas. Alternatyvų palyginimas, įvertinant pinigų srautų pokyčius. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas. Skaičiavimo pavyzdžiai. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate. Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje. Antrinis šilumos panaudojimas tekstilės pramonės įmonėje. Hurvico metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo našumas (2)Įvadas. Tikslas - apžvelgti darbo našumo šaltinius ir veiksnius. Darbo našumas. Darbo našumo samprata. Darbas - pagrindinis gamybos veiksnys. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo didinimo veiksniai žemės ūkyje. Darbo našumo kėlimo rezervai. Pramonės efektyvumo vertinimas. Lietuvos pramonės efektyvumo vertinimas (per konkurencingumo prizmę). Visapusiškas pramonės konkurencingumo vertinimas. Pramoninių grupių konkurencingumo vertinimas. Aukštų technologijų ir mokslui imlių pramonės sektorių. Konkurencingumo vertinimas. Pramonės ir verslo aplinkos vertinimas. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas Europos Sąjungos (ES) šalių atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo našumas ir darbo užmokestisĮvadas. Darbo tikslas: įvertinti darbo našumo ir darbo užmokesčio priklausomybę. Darbo našumo samprata. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys darbo našumą. Darbo našumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Organizaciniai ir techniniai veiksniai didinantys darbo našumą. Technikos pažangos ir mokslo veiksniai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūraĮžanga. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindinis darbo užmokestis. Priedai, priemokos ir premijos. Apmokėjimo už darbą formos. Darbo apmokėjimo funkcijos. Darbo apmokėjimo sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Atlyginimo už darbą tendencijos. Minimalaus darbo užmokesčio kitimas 2002- 2003 metais. Vidutinio darbo uždarbio augimas 2002-2003 m. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai 2002- 2003 metais. BVP vienam gyventojui ir vidutinio darbo užmokesčio augimas Lietuvoje 2002- 2003 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis: formos, veiksniaiĮvadas. Darbo užmokesčio esmė ir jo organizavimas. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio formos atmainos. Išvados. Skaityti daugiau
Diskriminacija kainomisĮvadas. Diskriminacijos kainomis rūšys. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečio laipsnio diskriminacija kainoms. Diskriminacijos kainomis pritaikymas tikrovėje. Avialinijų kainodaros pavyzdys. Viešojo transporto bilietų kainodara. Teatro bilietų kainodara. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Druskininkų vandens parko paslaugų analizėĮvadas. Druskininkų vandens parko apžvalga. Druskininkų vandens parko paslaugų rinkotvarkos aspektai. Situacija rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Ilgalaikio turto panaudojimo įmonėje analizė. efektyvumo nustatymas. Apyvartinio kapitalo apyvartos trukmė. Darbo išteklių analizė. Investicijos ir jų atsipirkimas. Paslaugos konkurencingumo aspektai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
E–komercijos vystymosi tendencijos ir galimybėsĮvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos dalyviai ir tipai. Elektroninės komercijos rūšys. Elektroninės komercijos taikymo galimybės. Elektroninės komercijos poveikis įmonių veiklai. Elektroninės komercijos vystymasis. Elektroninės komercijos vystymasis užsienyje. Elektroninė komercija Europoje atsigauna. Elektroninės komercijos vystymasis Lietuvoje. Elektroninė komercija Lietuvoje: atsilikimas ar persilaužimas. Lietuviai retai perka internete, bet vis dažniau jame ieško informacijos apie prekes. Išvados. Skaityti daugiau
Efektyvios klientų aptarnavimo sistemos kūrimas įmonėjeĮžanga. Paslaugų samprata. Paslaugų kategorijos. Paslaugų klasės. Paslaugų rūšys. Produktai ir paslaugos. Paslaugų diferencijavimas. Personalo diferencijavimas. Paslaugų esmė. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekybos įmonės paslaugų grupės. Paslaugos kokybės esmė ir jos matavimas. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Pardavimų organizavimo principai. Orientacija į vartotoją. Rinkodaros koncepcija. Potencialaus kliento minčių analizė. Ryšys su pirkėju. Pirkėjų aptarnavimas. Pateikimas. Pateikimo kanalų dalyviai. Naudos vartotojams nustatymas. Klientų lūkesčių valdymas ir pranokimas. Vartotojų pasitenkinimas. Veidu į klientą? Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Ekonomikos kaip mokslo samprataĮvadas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos mokslo ištakos. Ekonomikos mokslo objektas. Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomikos (ekonomikso) dėsniai. Ekonomikos sistemos. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Ekonomikos mokslų sintezė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos ir kaštų funkcijų nustatymas įmonėjeGamybos objektas. Gamybos organizavimas. Gamybos specializavimas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos integravimas. Gamybos tipai. Gamybos laikotarpiai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir izokvantinė kartograma. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Mažėjanti mąsto grąža (gamyba ilguoju laikotarpiu). Kobo ir Duglaso funkcija. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninė pakeitimo norma. Gamybos išlaidų planavimas. Firmos gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Pelno rūšys. Trumpojo laikotarpio kaštai (kaštų funkcija). Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Skaityti daugiau
Gamybos padalinio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimasSantrauka. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo rezultatai. Darbo apimtis. Įvadas. Maisto pramonės gamybinio padalinio charakteristika. Maisto pramonės ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Administracinių išlaidų rodiklis (RAI). Veiklos sąnaudų 1 pardavimų litui rodiklis (RVS). Išvados. Skaityti daugiau
Gamintojų pajamų palaikymo priemonės ir instrumentaiGamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų tikslai ir uždaviniai dabartinėmis sąlygomis. Agrarinės politikos principai. Žemės ir maisto ūkio politikos įgyvendinimo priemonės. Intervencinis pirkimas ir kitos intervencinės priemonės. Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų lygis ir poveikis ŽŪ plėtrai. Prioritetinių žemės ūkio sektorių plėtra. Vienkartinės tiesioginės išmokos už gyvulius. Tiesioginės išmokos už naudmenų ir pasėlių plotus. Kvotos. Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonė. Veiklos formos ir tikslaiĮmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės socialiniai tikslai. Veiklos formos pagal verslo pobūdį. Gamybinė veiklos forma. Komercinė veiklos forma. Finansinė veiklos forma. Įmonių rūšys pagal juridinį statusą. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kitos bendrovės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės produktyvumo analizė: UAB "Palutau"Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Maksimalios ir vidutinės einamosios atsargos m ir lt. Draustinės medžiagų atsargos m ir lt. Gautinų medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. Sandėlių plotas kv. m. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Reikalingas patalpų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė. Bendras patalpų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Gatavos produkcijos ir parduotos produkcijos vertė per metus, lt. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno vertės per metus. Pardavimų pelningumas litais ir procentais. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimasĮvadas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas (3)Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas. Įmonių vystymo strategijų parinkimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodikliai: picų gamyba UAB "Gurmanų pica"Įvadas. Darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, taip pat įsisavinti UAB "Gurmanų pica" įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką Skaičiavimai. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimai bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamųjų (ciklinių) maksimaliųjų ir draustinių medžiagų atsargų skaičiavimas natūrine išraiška ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas sandėlio plotas ir visų įmonės patalpų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis gamybai, bendriems įmonės reikalams, patalpų apšvietimui ir sunaudota elektros energijos vertė. Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma. Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus litais. Pelno mokestis litais ir pardavimo pelningumas procentais. Priemonės, kaip galima būtų sumažinti gaminių savikainą ir gauti didesnį pelną. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotas (5)Įvadas. Teoriniai įmonių bankroto galimybių vertinimo sprendimai. Bankroto esmė. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Bankroto priežasčių analizė. Bendraekonominės priežastys. Netinkamas vadovavimas įmonei. Nekokybiškas planavimas. Netinkamas informacijos rinkimas ir naudojimas. Finansinės analizės ir kontrolės ignoravimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto prognozavimas. Finansinės analizės santykinių rodiklių naudojimas. Z modelio naudojimas. Įmonės mokumo, pelningumo ir bankroto ryšio analizė. Bankroto diagnozavimo modelio praktinis pritaikymas ir įvertinimas. E. Altmano modelio pritaikymas praktikoje. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas. Įmonių bankroto proceso trukmė (1993 – 2004m.gruodžio 31 d.). Išvados. Skaityti daugiau
...