Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo santykiai Lietuvoje

  Darbo sutartis. Darbuotojas. Darbdavys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo užmokestis. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbuotojų atstovai. Darbdavių atstovai. Invalidų įdarbinimas. Užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarka. Užsieniečių įdarbinimas. Rangos sutartis. Autorinė sutartis. Užimtumo ir darbo rinkos statistika. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis ir lytį. Užimti gyventojai pagal profesijų grupes ir lytį.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-05
 • Darbo užmokesčio diferenciacija ir ją sąlygojantys veiksniai

  Darbo tikslas. Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinio darbo užmokesčio rūšys. Mišri darbo apmokėjimo sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Darbo užmokesčio valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Darbo užmokesčio formos ir darbo užmokesčio bruožai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo apmokėjimo reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Darbo užmokesčio formos ir sistemos

  Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo užmokesčio modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Vakarų Europos šalių darbo užmokesčio modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Vidutinis darbo užmokestis ketvirtąjį 2006m. ketvirtį padidėjo.
  Mikroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-23
 • Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra

  Įžanga. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindinis darbo užmokestis. Priedai, priemokos ir premijos. Apmokėjimo už darbą formos. Darbo apmokėjimo funkcijos. Darbo apmokėjimo sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Atlyginimo už darbą tendencijos. Minimalaus darbo užmokesčio kitimas 2002- 2003 metais. Vidutinio darbo uždarbio augimas 2002-2003 m. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai 2002- 2003 metais. BVP vienam gyventojui ir vidutinio darbo užmokesčio augimas Lietuvoje 2002- 2003 metais. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-23
 • Darbo užmokestis (6)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Darbo užmokestis ir darbo užmokesčio diferenciacija

  "Darbo užmokestis ir jo diferenciacija". Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Minimalus darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už valandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Vidutinis darbo užmokestis. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą, sukurtą darbo metu. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal civilinės teisės normas. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal darbo teisės normas.
  Mikroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-19
 • Darbo užmokestis ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokestis darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Mūsų ekonomikos virtuvė. Veiksniai, lemiantys darbo užmokesčio lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2008-01-23
 • Darbo užmokestis kaip darbo kaina

  Darbo apmokėjimas. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • Darbo užmokestis netobulos konkurencijos darbo rinkoje

  Įvadas. Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvinės derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Ar profsąjungos sieks platesnių įtakos sferų? Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Monopsonija: darbdavių galia darbo rinkoje. Monopsonija ir beisbolo žaidėjų atlyginimai. Dvišalė monopolija darbo rinkoje. Kuris darbo rinkos dalyvis turi stipresnę poziciją? Apie minimalų darbo užmokestį. Streikai. Streiko priežastys. Darbo užmokesčio skirtumai ir jų sudarymo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-12
 • Darbo užmokestis: formos, veiksniai

  Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir jo organizavimas. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio formos atmainos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-12-21
 • Diskretinė fiskalinė politika

  Įvadas. Vyriausybės išlaidų poveikis nacionaliniam produktui. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Esant autonominei mokesčių sistemai. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Diskriminacija kainomis

  Įvadas. Diskriminacijos kainomis rūšys. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečio laipsnio diskriminacija kainoms. Diskriminacijos kainomis pritaikymas tikrovėje. Avialinijų kainodaros pavyzdys. Viešojo transporto bilietų kainodara. Teatro bilietų kainodara. Išvados. Priedai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-04
 • Diskriminacija kainomis monopolijos sąlygomis

  Įvadas. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-31
 • Druskininkų vandens parko paslaugų analizė

  Įvadas. Druskininkų vandens parko apžvalga. Druskininkų vandens parko paslaugų rinkotvarkos aspektai. Situacija rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Ilgalaikio turto panaudojimo įmonėje analizė. efektyvumo nustatymas. Apyvartinio kapitalo apyvartos trukmė. Darbo išteklių analizė. Investicijos ir jų atsipirkimas. Paslaugos konkurencingumo aspektai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-09-15
 • E–komercijos vystymosi tendencijos ir galimybės

  Įvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos dalyviai ir tipai. Elektroninės komercijos rūšys. Elektroninės komercijos taikymo galimybės. Elektroninės komercijos poveikis įmonių veiklai. Elektroninės komercijos vystymasis. Elektroninės komercijos vystymasis užsienyje. Elektroninė komercija Europoje atsigauna. Elektroninės komercijos vystymasis Lietuvoje. Elektroninė komercija Lietuvoje: atsilikimas ar persilaužimas. Lietuviai retai perka internete, bet vis dažniau jame ieško informacijos apie prekes. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-28
 • Efektyvios klientų aptarnavimo sistemos kūrimas įmonėje

  Įžanga. Paslaugų samprata. Paslaugų kategorijos. Paslaugų klasės. Paslaugų rūšys. Produktai ir paslaugos. Paslaugų diferencijavimas. Personalo diferencijavimas. Paslaugų esmė. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekybos įmonės paslaugų grupės. Paslaugos kokybės esmė ir jos matavimas. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Pardavimų organizavimo principai. Orientacija į vartotoją. Rinkodaros koncepcija. Potencialaus kliento minčių analizė. Ryšys su pirkėju. Pirkėjų aptarnavimas. Pateikimas. Pateikimo kanalų dalyviai. Naudos vartotojams nustatymas. Klientų lūkesčių valdymas ir pranokimas. Vartotojų pasitenkinimas. Veidu į klientą? Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos. Išvados. Priedai (6).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-14
 • Ekonomika. Darbo rinka

  Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-09
 • Ekonomikos kaip mokslo samprata

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos mokslo ištakos. Ekonomikos mokslo objektas. Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomikos (ekonomikso) dėsniai. Ekonomikos sistemos. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Ekonomikos mokslų sintezė. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-07
 • Ekonomikos pagrindai (4)

  Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Valstybinė ekonominė politika. Jos tikslai ir funkcijos. Vartojimas, kaupimas, investavimas. Vartotojo abejingumo kreivė, esant visiškiems pakaitams (substitutams).
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-12-06
Puslapyje rodyti po