Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vartotojo elgsenos teorija

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Naudingumo teorija. Vartotojo pusiausvyra. Abejingumo kreivės. Biudžetinė teisė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-25
 • Vartotojo pažinimo metodai

  Įvadas. Vartotojų elgsenos disciplina, jos vystymosi raida. Vartotojų elgsenos ryšiai su kitais mokslais. Vartotojų elgsenos apibrėžimai. Vartotojų elgsenos modelis. Vartotojų elgsenos nuostatos. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Vartotojų elgsenos paisymas, sprendžiant marketingo. Ir vadybos problemas. Naudingumo teorija.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-10-21
 • Vartotojo prekių paklausa

  Užduotis. Vartotojo abejingumo kreivių žemėlapis. Vartotojo biudžeto funkcija. Vartotojo biudžeto tiesės.
  Mikroekonomika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vartotojo rinka ir poreikiai

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo poreikių sistema. Vartotojo pasirinkimas perkant prekes ir paslaugas. Naudingumo teorija. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Veiksniai, įtakojantys vartotojo prekių paklausą. Vartotojo pajamų pokyčio įtaka paklausai. Prekių kainų pokyčio įtaka paklausai. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-19
 • Vartotojų elgsena ir naudingumo teorija

  Įvadas. Naudingumo ir pasitenkinimo nusakymas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimas. Paklausos kreivės sudarymas. Vartotojų perteklius. Naudingumo analizės prielaidos. Vartotojai yra racionalūs. Pajamos ir kaina. Naudingumo teorijos prielaidų trūkumai. Vertės paradoksas. Pareto efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-20
 • Vartotojų elgsena rinkoje

  Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Grupė, jos samprata. Grupių įtaka. Šeimos narių įtaka pirkiniams. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybė. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. Vartotojų sprendimai ir jiems įtakos turintys veiksniai. Vartotojų sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys. Vartotojų elgsenos analizės taikymas praktikoje.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-09-29
 • Vartotojų elgsena rinkoje (2)

  Įvadas. Pusiausvyra, apibūdinanti gamintojo ir vartotojo optimalų pasirinkimą rinkoje. Pusiausvyros susidarymas ir vaidmuo verslo savaiminio reguliavimo mechanizme. Vartotojo pusiausvyra, jos pažeidimas bei atstatymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto abejingumo metodu. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojo perteklius. Elastingumas. Elastingumo teorija. Statistikos duomenys.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-10-31
 • Vartotojų elgsenos tyrimas: Kyšininkavimas sveikatos apsaugos įstaigose

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodas - apklausa. Santykis žmonių, kurie lankose sveikatos apsaugos įstaigose ir duoda kyšius. Duodantys kyšius žmonės pagal užsiėmimą. Į klausimą, kada duodate kyšį, respondentai atsakė. Populiariausi kyšiai. Kyšius duoda, nes.. Žmonių požiūris į kyšio davimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-10-03
 • Vartotojų elgsenos tyrimų planas

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produktas. Vartotojai. Vartotojų sprendimas pirkti. Vadovų parengtas tyrimas išsiaiškinant vartotojų elgseną.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Vartotojų prekių paklausa

  1 užduotis: Vartotojo prekių rinkinį sudaro skalbimo milteliai ir skalbimo skystis. Skalbimo miltelių kaina yra 14 Lt/kg, o skalbimo skysčio kaina – 18 Lt/l. Vartotojas planuoja per metus šiam prekių rinkiniui skirti 320 Lt. Vartotojo abejingumo prekių rinkiniui funkcija yra QS=101,45/QM. Naudodami grafinį sprendimo būdą nustatykite vartotojo naudingumo maksimizavimo tašką. Raštu paaiškinkite jo prasmę. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą MRS ir biudžeto tiesės nuolydžio koeficientą. 2 užduotis. Nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivių žemėlapį. Apskaičiuokite maksimalius prekės A ir B kiekius. Apskaičiuokite visiems 5 atvejams prekės B kiekius, kai prekės A kiekis kinta nuo 0 iki 20. Nubraižykite vartotojo abejingumo kreives bei biudžeto tieses viename grafike ir nustatykite maksimalų naudingumą teikiančius prekių rinkinius.
  Mikroekonomika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-03
 • Vartotojų rinka ir poreikiai

  Įvadas. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-25
 • Verslas (4)

  Verslas. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Verslas Lietuvoje ir jo organizavimo galimybės

  Įvadas. Verslas ir jo ekonominiai principai Verslo organizavimo formos. Kas labiausiai trukdo verslui? (lentelė). Įmonių skaičius ir jų pelnas (Lietuva 1994m. diagramos). Verslo valdymo principai. Europos verslo tobulinimo modelis (schema). Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Verslininkų ir žmonių nesusijusių su verslu nuomonės įvairiais verslo klausimais (lentelės). Prognozės 2000-iesiems metams. 10 geriausių pasaulio miestų verslo žmonėms. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-09
 • Verslininkystė

  Įvadas. Verslininkystės raida Lietuvoje. Lietuvos gubernijų verslo struktūra procentais. Išvados.
  Mikroekonomika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-11-16
 • Verslo aplinka (konkurencingumo veiksniai)

  Įvadas. Verslo aplinka (konkurencingumo veiksniai). Konkurencingumo samprata. Verslo aplinkų ir konkurencingumo veiksnių įtaka įmonei. Išorinė verslo aplinka. Išorinės verslo aplinkos įvertinimas. Natūrali verslo aplinka. Vidinė verslo aplinka. Teisinė verslo aplinka. Nacionalinė verslo aplinka. Konkurencingumo samprata. Konkurencingumo veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2007-04-06
 • Verslo ekonomika: rankinių ir kuprinių siuvimas UAB "Karolis"

  Įvadas. Darbo tikslas. Susintetinti verslo ekonomikos teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingi įrengimai ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Visų gaminių tiesioginės išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimams, ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio priskiriamas netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė litais per metus. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno suma per metus. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-02
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė

  Įvadas. Darbo tikslas – susintetinti verslo ekonomikos teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas. Darbas atliktas vadovaujantis užduotimi. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Einamosios atsargos. Draustinės atsargos. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimams varyti ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui lentelė. Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių bei administracinių patalpų apšildymas. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Bendrosios ir administracinės išlaidos (veiklos sąnaudos). Įmonės išlaidos vandeniui per metus. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Įmonės pardavimų pelningumas ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodikliai. Išvados ir siūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-11-16
 • Verslo ekonomika: UAB "Karolis"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių patalpų užimamas plotas. Gamybinių, buitinių, administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties, įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Patalpų apšildymo vertė. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamas netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Pilnoji gaminio savikaina. Vandens sunaudojimo išlaidos. Veiklos sąnaudos. Natūralios odos kuprinės kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė lt per metus. Bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Pardavimų pelningumas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-08-07
 • Verslo formos

  Įvadas. Vadyba ir jos pagrindinės funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Frančizės vertinimas pagal UAB "Čilija". Lizingo vertinimas pagal UAB "SNORO LIZINGAS". Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Svarbiausi įvykiai. Finansiniai rodikliai. Darbuotojai. Išperkamoji nuoma. Išperkamosios nuomos technologijos. Sutarčių sudarymas bendrovės partnerių parduotuvėse. Sutarties sudarymo eiga. Sutarčių sudarymas "SNORO lizingo" klientų aptarnavimo padaliniuose. Išperkamosios nuomos sutarties sudarymo eiga. Vizija. Misija. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, referatas(34 puslapiai)
  2006-10-10
 • Verslo įmonė

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės aplinka. Įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Įmonių tipai ir jų veiklos organizavimas. Įmonių sąjungos. Įmonių grupavimas. Įmonių pagrindiniai įstatymai. Verslo įmonės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonių steigimo organizavimas. Verslo kūrimo būdai.
  Mikroekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2006-12-30
Puslapyje rodyti po