Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konkurencija ir jos siekimas

  Įvadas. Tikslas buvo nustatyti ką duoda tobulas konkurencingumas, kaip ir kokiais būdais jo siekiama ir kaip jis kuriamas. Konkurencinio privalumo siekimas. Konkurencijos požymiai. Konkurencinės rinkos samprata. Konkurencijos veiksniai ir jų dimensijos. Konkurencinga gamybos sistema. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Konkurencinės padėties įvertinimas. Rinkos lyderių strategijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Konkurencija rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Kaip suprasti konkurencingumą? Įvadas. Istorinė konkurencijos turinio raida. Konkurencijos samprata. Konkurentų skirstymas pagal įmonei tenkančią rinkos dalį. Įmonių konkurencijos formos. Konkurencinio pranašumo kriterijai. Nesąžiningos konkurencijos rūšys. Parama yra traktuojama kaip valstybės pagalba, jeigu ji atitinka šiuos požymius. Teigiami konkurencijos veiksniai, įtakojantys šiuos verslininkų sprendimus. Darbuotojai, dirbantys su išorine aplinka, turi sugebėti atsakyti į šiuos klausimus. UAB "Serpantinas" konkurentinė analizė. Tiesioginių klientų įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-11-08
 • Konkurencija rinkoje (2)

  Įvadas. Tikslas – atskleisti konkurencijos įtaką visai rinkai. Konkurencija rinkoje. Konkurencijos rinkoje struktūrų tipai. Tobulosios konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Monopolinė rinka. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-12-08
 • Konkurencijos analizė

  PowerPoint pristatymas. Konkurentų profiliavimas. Firmų strategijose akcentuojami du dalykai. Konkurentų profiliavimo žingsniai. Toliau iš atrinktų konkurentų atskirai analizuojamos šios sritys. Išteklinis potencialas. Sąnaudų struktūra. Tikslai ir ambicijos. Dabartinė ir ankstesnės strategijos.
  Mikroekonomika, referatas(11 skaidrių)
  2006-12-21
 • Konkurencijos analizė. Konkurencijos rūšys. Konkurentų galimybių analizė

  Įvadas. Konkurencijos rūšys. Konkurencijos samprata. Tobulos konkurencijos rinka. Netobuloji konkurencija. Monopolija. Oligopolija. Monopolinė konkurencija. Konkurenciją ribojantys veiksmai. Draudžiami susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracija. Koncentracijos kontrolė. Siekiant užbėgti už akių galimam piktnaudžiavimui, Europos Bendrijos (EB) sutartis draudžia tokią koncentraciją, kuri sukuria ar sustiprina dominuojančią padėtį. Valstybinė pagalba. Sutartis draudžia valstybės pagalbą, kuri iškraipo konkurenciją bendrijos viduje. Pagalbos schemos, kurioms pritarta. Pagalba nepalankiems plėtrai miestų rajonams. Regioninė pagalba smulkiajam verslui. Valstybės pagalba, kuriai pritarta su tam tikromis sąlygomis. Oro transportas. Draudžiamos valstybės pagalbos priemonės pavyzdys. Automobilių pramonė. Konkurentų analizė. Konkurentų analizės svarba ir etapai. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų išsiaiškinimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas..
  Mikroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2007-02-28
 • Konkurencijos formos ir jos esmė

  Konkurencijos samprata. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Trumpalaikė ir ilgalaikė pusiausvyra. Oligopolija. Konkurenciją ribojantys veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-12-09
 • Konkurencijos galimybės Lietuvoje

  Konkurencijos samprata, Konkurencijos politika Lietuvoje šiandien, Konkurencijos įstatymas, Koncentracija, Nesąžininga konkurencija, Konkurencijos taryba, Ūkio subjektams taikomos sankcijos, Antidempingo įstatymas.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-18
 • Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje

  Įvadas. Rinka. Rinkos formos. Kainų sistema rinkoje. Konkurencinė rinka ir jos savybės. Konkurencinė rinka ir efektyvumas. Teigiamos konkurencinės rinkos savybės. Neigiamos konkurencinio modelio savybės. Konkurencija. Konkurencijos formos. Konkurencijos metodai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Konkurencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos taryba. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-11
 • Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje (2)

  Įvadas. Konkurencinė rinka ir jos savybės. Konkurencinė rinka ir efektyvumas. Teigiamos konkurencinės rinkos savybės. Neigiamo konkurencinio modelio savybės. Konkurencija. Konkurencijos formos. Konkurencijos metodai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-12
 • Konkurencinė rinka: teoriniai ir praktiniai ypatumai

  Darbo tikslas: Apžvelgus konkurencinės rinkos modelį teoriniame lygmenyje aptarti realių šios rinkos veiksnių įtaką šalies konkurencingumui. Darbo uždaviniai: Atskleidus konkurencinės rinkos reikšmę ekonominėje teorijoje, apibendrinti šios rinkos privalumus ir trūkumus, Atskleisti konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo principų analizę, Statistinių duomenų pagalba apžvelgti ekonominio augimo ir konkurencingumo ryšius. Tobulos konkurencijos privalumai ir trūkumai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Makroaplinkos veiksnių vertinimas. konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo požiūriu. Konkurencingumas ir jo lygiai. Ekonominis augimas kaip ūkio konkurencingumo didinimo prielaida. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-20
 • Konkurencingumo rinkoje ypatumai

  Įvadas. Konkurencingumo rinkoje ypatumai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo lygiai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Konkurencinės rinkos analizė. Įmonės aprašymas. Įmonės aplinkos analizė. Makroekoaplinkos (PEST) analizė. Įmonės konkurencinis pranašumas. Paslaugų konkurencingumas. Konkurentų veiksmai. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Marketingo veiklos konkurencingumas. Naujų konkurentų įėjimo grėsmė. Išvados.
  Mikroekonomika, laboratorinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-02
 • Konkurencinio pranašumo ir informacinių technologijų ryšys

  Įvadas. Konkurencinis pranašumas. Konkurentų analizė. Konkurencinės strategijos. Balansavimas tarp orientacijos į klientą arba konkurentą. Konkurencinio pranašumo ir informacinių technologijų ryšys. Informacinių technologijų panaudojimas konkurenciniam pranašumui didinti. Konkurenciniai IT pranašumai ir konkurencinės strategijos. M. Porterio vertės kūrimo grandinės koncepcija ir jos ryšys su IT panaudojimu. Tinklinė rinkodara – IT praktinis pritaikymas konkurenciniam pranašumui didinti. Informacinių technologijų panaudojimas organizacijos mokymesi siekiant didinti konkurencinį pranašumą. Konkurencinio pranašumo didinimas gerinant santykius su klientais (naudojant IT). Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-03-20
 • Konkurencinis pranašumas

  Įvadas. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Konkurencinių pranašumų formavimo teoriniai pagrindai. Konkurencingumo didinimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybės namas. Kano modelis. Kokybės funkcijos išskleidimo nauda didinant organizacijos konkurencingumą. Prekės konkurencingumo vertinimas. Prekės konkurencingumo tyrimo metodika. Prekės kokybės ir išskirtinumo vertinimas. Prekės konkurencingumo stiprinimas. Konkurencinių pranašumų formavimas paslaugų įmonėje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-29
 • Konkurencinis pranašumas (2)

  Konkurencinis pranašumas. Ilgalaikiai pranašumai. Pasiūlymo (dar vadinamo trumpalaikiu) konkurencingumas rinkoje. Verslo idėjos konkurencingumas. Konkurencinio pranašumo įgijimas marketingu. Vertinant savo verslą su konkurentų verslu. Orientavimasis į vartotojus. Koncentravimasis į save. Orientavimasis į rinkos perspektyvas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės, vertinant rinkos patrauklumą. Esami konkurentai. Prekės pakaitalai. Potencialūs konkurentai. Įmonių koncentracijos požymiai. Prioritetinių konkurentų analizė.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-24
 • Konkurencinių pranašumų vystymo galimybės internete

  Įvadas. Konkurenciniai pranašumai. Konkurencinio pranašumo samprata ir šaltiniai. Konkurencinio pranašumo strategijos. Interneto panaudojimas formuojant konkurencinius pranašumus. Konkurencinių pranašumų vystymo galimybės internete. Vartotojų aptarnavimas internetu. Reklama internete ir jos formos. Darbuotojų paieška internete. Internetinė bankininkystė.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-12-28
 • Konkuruojančių gamyklų veiklos įvertinimas: Utenos alus ir Šiaulių gubernija

  Konkuruojančių Utenos alus ir Šiaulių gubernijos gamyklų veiklos įvertinimas. Įvadas. Darbo tikslas: Pristatyti Utenos alaus ir Šiaulių Gubernijos gamyklas, parodyti kaip jos tarpusavyje konkuruoja. Konkurencijos samprata. Konkurencingumo strategiją sudarantys veiksniai. Konkurencija ir rinkos struktūra. Rinkos struktūros tipai: tobuloji konkurencija, monopolinė konkurencija, monopolija. Kainų konkurencija. Kitos konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Monopolinė konkurencija. Utenos alaus gamykla. Atnaujinta įranga. Aukščiausios rūšies salyklas. Šiaulių Gubernijos alus. Alaus pardavimai Lietuvoje 1997-2008 metais. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-22
 • Kooperacinės bendrovės ir jų valdymas

  Įvadas. Kooperatyvų klasifikacija. Esamos klasifikacijos. Siūloma klasifikacija. Skirstymas pagal partnerius. Skirstymas pagal ūkininkavimo būdą. Skirstymas pagal veiklos rūšis, lygius ir susijungimo pagrindą. Kooperatyvų skirstymas pagal nuosavybės sandarą. Kooperatyvo steigimas ir valdymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-19
 • Kooperatyvai

  Įvadas. Kooperatyvo samprata. Kooperatyvo svarbiausi bruožai. Kooperacija ir kooperatyvas. Kooperatyvo mokymas. Informacijos perdavimo būdai kooperatyvuose. Kooperatyvų kooperavimasis. Kooperatyvų veiklos principai. Kooperatyvų plėtros perspektyvos. Išvados. Duomenys 1992-1997 m.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-03-03
 • Korupcija ir decentralizacija

  Įvadas. Autoriai, nagrinėję korupciją. Modelis. Pirmenybės ir naudos funkcijos. Ar gali decentralizacija sumažinti korupciją? Politika, mažinanti korupciją. Wadham College, Oksfordo universitetas Departamentas "Scienze Economiche" Bolognos universitetas
  Mikroekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-05-31
 • Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB "Norfos mažmena"

  Įvadas. Tikslas – įvertinti UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho patiriamas išlaidas ir pateikti rekomendacijas jų mažinimui. Išlaidų sampratos, klasifikacijos bei išlaidų analizės metodų teoriniai aspektai. Išlaidos: jų apibūdinimas. Išlaidų apskaita. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos išlaidų struktūros analizė. Produkcijos savikainos analizė pagal kalkuliacinius išlaidų straipsnius. Darbo užmokesčio išlaidų analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Išlaidų mažinimo rekomendacijų teorinis pagrindimas. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho išlaidų analizės praktiniai aspektai. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho charakteristika. Kulinarijos cecho gamybos išlaidų struktūros analizė. Kulinarijos cecho produkcijos savikainos analizė pagal kalkuliacinius išlaidų straipsnius. Kulinarijos cecho darbininkų darbo užmokesčio išlaidų analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho išlaidų mažinimas. Krabų salotų su ryžiais kritinio pelningumo taško analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (6).
  Mikroekonomika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2009-01-23
Puslapyje rodyti po