Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inovacinė įmonių veikla ir jos įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra inovacija? Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacijos kūrimo procesas. Kam reikalinga inovacija? Įmonės inovacinės veiklos valdymas. Rizikos valdymas. Inovacijų finansavimo būdai. Inovacinės veiklos kolektyvų formavimas. Inovacijų teisinė apsauga. Lietuvos socialinė ir ekonominė aplinka. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Partnerystė ir bendradarbiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-18
 • Institucijų ir programų, teikiančių paramą smulkiam ir vidutiniam verslui įvertinimas

  Santrauka. Temos aktualumas. Problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Programos teikiančios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Ispa (struktūrinio stojimo paramos instrumentas). Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa – SAPARD. Europartenariat programa. Phare programa. Business angels – ryšių tinklo programa. Crea (Capital Risque Pour Les Entreprises En Phase D’Amorcage) programa. Joint European Venture programa. Institucijos teikiančios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Parama teikiama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-11
 • Interest rates

  Introduction. Nominal and real rates of interest. The loanable funds theory of real interest rates. Problems with the loanable funds theory and the Fisher effect. The liquidity preference theory of interest rates. Loanable funds and liquidity preference. Summary. Vocabulary.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-10
 • Investavimo sprendimo procesas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Investavimo žingsniai. Investicijų pelno ir rizikos santykis. Situacija Lietuvoje. Kokiam tikslui lietuviai taupo pinigus? Lietuvos gyventojų pajamų pasiskirstymas pagal kaupimą.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-19
 • Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

  Įvadas. Darbo tikslas: Remiantis teorijos šaltiniais išanalizuoti bei pateikti investicijų į žmogiškąjį kapitalą įtaką darbo jėgos kvalifikacijai. Žmogiškojo kapitalo teorija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Investicijų į išsimokslinimą nauda. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą (ŽK) klasifikacija. Investicijų į išsimokslinimą kaštai. Žmogiškojo kapitalo kaštų ir naudos modelis. Vidinės išsilavinimo pajamų normos. Darbo jėgos kokybė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-30
 • Inžinerinių projektų ekonominis vertinimas

  Įvadas. I dalis. Inžinerinė veikla ir jos organizavimas projektais. II dalis. Inžinerinių projektų vertinimo metodika. Ekonominio įvertinimo tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Inžinerinių projektų vertinimo metodai. Atsipirkimo laikas. Esamoji ir būsimoji vertė. Rentabilumo indeksai. Vidinė pelno norma. Modifikuota vidinė pelno norma. Vidutinė metinė vertė. Naudos - kaštų santykis. Projekto balansas. Racionalių inžinerinių sprendimų išrinkimo matematinių metodų panaudojimas. III dalis. Projektų rizika ir jos vertinimas. Investicinė rizika ir jos nustatymas. Rizikos įvertinimo metodai. IV dalis. Projektų finansavimo būdai. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Lizingas, forfeitingas, faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2006-06-05
 • Išorės efektai ir viešosios gėrybės

  Išorės efektai. Ribinių kaštų kainų nustatymo logika su išorės efektais. Asmeniniai pasirinkimai ir išorės efektai. Alternatyvi išorės efektų problemos apžvalga. Mokesčiai ir subsidijos. Sandėrių sudarymas ir derybos. Legalios taisyklės ir procedūros. Išorės efektų tiesioginis reguliavimas. Visur esanti išorės efektų problema. Viešosios gėrybės. Viešųjų gėrybių charakteristika. Nukrypimas: pajamų paskirstymas kaip viešoji gėrybė. Viešosios gėrybės lig šiol. Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Optimalus viešųjų gėrybių apsirūpinimas. Samuelson teorija. Praktinės optimalaus apsirūpinimo problemos. Darbo palyginimas. Priedas (1).
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-11
 • Išorinės aplinkos įtaka verslui (2)

  PowerPoint pristatymas. Išorinės aplinkos įtaka verslui. Kas tai? Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Vyriausybė. Vartotojų gynėjai. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Žiniasklaida. Išorinės aplinkos keliamos problemos. Konkrečios problemos ir jų sprendimo būdas.
  Mikroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-12
 • Išoriniai efektai ir jų ekonominis reguliavimas

  Įvadas. Išoriniai poveikiai gamybai. Išorinių efektų tiesioginis reguliavimas.
  Mikroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-12
 • Išteklių rinka ir jos ribotumas

  Įvadas. Ištekliai ir jų ribotumas. Darbo išteklių taupymo problemos. Darbo pasiūla. Gamtos išteklių taupymo problemos. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • Išteklių taupymo ir racionalaus jų panaudojimo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Ištekliai. Civilizacijos raida ir žemė ištekliai. Neatkuriamų ir atkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Išteklių svarba žmogui. Ištekliai Lietuvoje. Išteklių raidos laikotarpiai. Racionalus išteklių panaudojimas. Ar išseks ištekliai. Išteklių taupymas. Lietuvos ir Europos sąjungos vandens išteklių naudojimo santykis. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-19
 • Išteklių taupymo problemos

  Įvadas. Išteklių taupymo problemos. Išteklių samprata ir klasifikavimas. Išteklių taupymo esmė ir priemonės. Optimalaus išteklių pasirinkimo problema. Kapitalas, kuro ir energijos taupymo problemos. Darbo išteklių taupymo problemos. Gamtos išteklių taupymo problemos. Išvados ir rezultatai.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-31
 • Įvadas į mikroekonomiką

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės problemos. Ekonominės analizės metodai. Ekonominiai modeliai sudaromi įvairiomis formomis. Žodinis aprašas. Lentelė. Matematinė išraiška. Grafikas. Gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivė didėja, kai. Ekonominės apytakos modelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2005-05-10
 • Kaimo šeima

  Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos tipai. Šeimos valdžios tipai. Šeimos funkcijos. Kaimo šeimoje ugdomos vertybės. Kaimo šeimos kultūriniai poreikiai. Kaimo šeimos pajamos. Kaimo šeimos vaidmuo plėtojant kaimo vietoves. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-07
 • Kainodara (14)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė (diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Kainodara (15)

  Įvadas. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Kainodara (16)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainodara monopolijos sąlygomis ir monopolijos reguliavimas

  Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Monopolija ir maksimalus pelnas. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-11
 • Kainodara monopolinėje rinkoje

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Monopolinės rinkos kaina ir paklausa. Monopolinės rinkos kaina ir pasiūla. Pelno maksimizavimas. Maksimalios kainos nustatymas. Kaštų periodo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Subsidijų poveikis monopolistui. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Dviejų dalių tarifas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-03-17
 • Kainodaros organizavimas AB "Vilniaus baldai"

  PowerPoint pristatymas. Kainodaros organizavimas akcinėje bendrovėje "Vilniaus baldai" (rašomojo stalo gamyba). Konkurentai. EXW kainos skaičiavimas. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Galima įmonės kainodaros strategija. Išvados. Pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-19
Puslapyje rodyti po