Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos trūkumai bei jos valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Rinkos esminiai trūkumai. Valstybinis rinkos reguliavimas. Gamybos koncentracija. Antitrestiniai įstatymai. Reguliavimo tarnybos. Realaus reguliavimo galimybės. Reguliavimo modifikacija ir dereguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-10-03
 • Skolinamasis kapitalas, palūkanos ir palūkanų normos dinamika Lietuvoje

  Kapitalas - kaip gamybos veiksnys. Skolinamasis kapitalas. Palūkanos. Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Palūkanų normos rizikos apibūdinimas. Pelningumo kreivė. Finansinių instrumentų vertės nustatymas. Pinigų srautų vaizdavimas laike. Trukmės analizė. Palūkanų normos dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-07
 • Skurdas ir jo mažinimo strategijos

  Įvadas. Skurdas kaip mikroekonomikos problema. Skurdo priežastys. Kaip sumažinti skurdą Lietuvoje? Skurdo mažinimo programos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos darbo birža. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos darbo rinkos mokymo taryba. Skurdas ir politika. Kopenhagos deklaracija. Rinkimų įtaka ekonominei raidai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-18
 • Skurdo atsiradimo priežastys ir pasekmės

  Skurdo egzistavimo prielaidos Gerovės valstybės modelio kontekste. Skurdo sampratos teorinis pagrindimas. Skurdo atsiradimo priežastys ir jo matavimo būdai. Gerovės valstybės modeliai. "Gerovės valstybės" modelių egzistuojančių Europos sąjungos šalyse analizė. Išbaigti "Gerovės valstybės" modeliai Europos Sąjungoje. Skurdo rodiklių vertinimo sistema. Keturių "gerovės valstybės" modelių taikomų Europos Sąjungos šalyse analizė. Gerovės modelių priimtinumo Lietuvoje tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2007-05-10
 • Skurdo matavimo būdai. Skurdas pasaulyje

  Įvadas. Skurdas; priežastys ir mažinimas. Trečiojo pasaulio šalys. Europoje skursta nekvalifikuoti darbininkai. Skurdas Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-06
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo programa

  PowerPoint pristatymas. Programos tikslai. Priemonės. UAB "Investicijų ir verslo garantijos". Atlikti tyrimai. Įmonės steigimas. Verslo inkubatorių veikla. Įmonės priėmimo į verslo inkubatorių kriterijai. Bendras įmonių ir naujai sukurtų darbo vietų skaičius. Organizuojami seminarai. Verslo informacijos centrai.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus verslo išlikimo problema. Kliūtys, trukdančios verslo pradžiai. Kliūtys, trukdančios verslo plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Teikiama valstybės parama. Europos sąjungos parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-28
 • Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Įregistravimas ir išregistravimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Techninės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams sistema Lietuvoje. Valstybės politikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu ir smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2008 m. Teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams gerinimas. Verslumo regionuose skatinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumo skatinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vystymasis Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-01-24
 • Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių sąvokos ir reikšmė. Įmonių valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-15
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (10)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir įmonių klasifikavimas. Pagrindinės įmonių rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros kryptys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) būklė Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) politika. Smulkaus ir vidutinio verslo Akto principai ir įgyvendinimo priemonės. Mokesčių būtinumas ir funkcijos. Mokesčių sistemos istorinė raida. Apmokestinimo principai. Mokesčių klasifikavimas. Lietuvos mokesčių sistema. Pagrindiniai mokesčiai ir jų esminės charakteristikos. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių esmė. Mokesčių administravimas. Verslo vertinimo principai ir metodai. Verslo vertės nustatymas pajamų požiūriu (diskontuotų piniginių srautų metodas. Verslo vertinimo rizikos įvertinimas. Vertybiniai popieriai ir jų klasifikavimas. Pagrindiniai vertybinių popierių rinkos elementai. Investuotojų grupės ir jų esmė. Vertybinių popierių (VP) listingavimas. Vertybinių popierių (VP) prekybos sąrašų sudarymas. Baltijos šalių Vertybinių popierių (VP) rinkos organizavimas: prekybos sąrašai ir indeksai. Lietuvos VP rinkos infrastruktūra. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 metais. Sprendimų dėl ES paramos suteikimo priėmimo procedūros. Verslui ir verslo aplinkai skirtos Europos Sąjungos (ES) paramos priemonės.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2011-04-19
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (4)

  Įžanga. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkaus ir vidutinio verslo tyrimai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Smulkaus ir vidutinio verslo raida ir plėtra Lietuvoje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Mažų ir vidutinių įmonių palyginamoji analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (7)

  Ekonomikos valstybinio reguliavimo teorija. Valstybės vaidmuo neoklasikinėje sistemoje. Konkurencijos palaikymas ir apsauga. Pinigų apyvartos reguliavimas, antiinfliacinė politika. Pasiūlos ekonominė teorija ir valstybės mokesčių politika. Valstybė ir rinka keinsistinėje teorijoje. Valstybinis dirižizmas. Valstybinio reguliavimo raida. Valstybė ir verslas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Pagrindinės valstybės funkcijos verslo kūrimosi laikotarpiu. Verslo paramos formos. Mokesčių esmė, funkcijos, apmokėjimų principai. Mokesčių prasmę į vaidmenį, išorinį jų savybių reiškimąsi atspindi 2 mokesčių funkcijos: fiskalinė ir reguliavimo. Mokesčių elementai. Europartneriai programa. PVM. Akcizai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) nuostatų modeliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) nuostatų tipai ir metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) rėmimo programos Europos sąjungoje (ES). Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklą reguliuojančios Europos sąjungos (ES) institucijos (EK, EIF). Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklą reguliuojančios ES institucijos (EIB, ERPB, ESRK). Europos sąjungos (ES) paramos programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtotei apžvalga (Business angels; CREA). Mokesčių klasifikavimas.
  Mikroekonomika, špera(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (8)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkus ir vidutinis verslas – svarbus ekonomikos plėtros veiksnys. Smulkus ir vidutinis verslas Europos sąjungos šalyse. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-23
 • Smulkus ir vidutinis verslas, jo būklė Lietuvoje

  Įvadas. Kas tai yra verslas. Verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 strateginės kryptys. Bendrosios nuostatos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2003 metų. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkių ir vidutinių įmonių inovacinio potencialo stiprinimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. Verslo savivaldos plėtojimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių įgyvendinimo finansavimas. Kontrolė ir įvertinimas. Mažos ir vidutinės įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje

  "Smulkus ir vidutinis verslas. Jo būklė Lietuvoje". Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros veiklos tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-06-01
 • Socialinės ir ekonominės monopolijos pasekmės

  Įvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Išskirtinės teisės. Svarbiausių žaliavų šaltinių nuosavybė. Patentai ir autorinės teisės. Didelės monopolinės gamybos maži kaštai. Grynoji monopolija. Monopolijos rūšys ir formos. Natūrali monopolija. Teisinė monopolija. Socialinė monopolija. Neteisėtos monopolijos. Monopolijos elgsena. "Mažeikių naftos" veikla Lietuvoje. Monopolijos padariniai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Sraigto savikainos skaičiavimas

  Įvadas. Duomenų, paimtų iš mašinų gamybos technologijos kursinio projekto išrašas. Detalės charakteristika ir prognozuojama pardavimų apimtis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. ITD ir tarnautojų atlyginimo su atskaitymais socialiniam draudimui. Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams patarnavimams. Pardavimų išlaidos. Bendros ir administracinės išlaidos. Detalės savikainos kalkuliacija. Sraigto 6309T103.07.00 savikainos kalkuliacija. Eigos sraigto 6309T103.07.00 savikainos struktūros sektorinė diagrama. Reziume.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-03-26
 • Stambių įmonių kūrimas

  Įvadas. Kas yra bendrovė/įmonė? Įstatymai reglamentuojantys įmonių teisinę formą. Stambių įmonių (Akcinių bendrovių) steigimo etapai. Veiksniai lemiantys verslo sėkmę. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Standartinis prekybos modelis

  Įvadas. Standartinis prekybos modelis. Ekonominis augimas - kreivės rs poslinkis. Ekonominio augimo tarptautinis efektas. Tarptautiniai pajamų poslinkiai. Kreivės rd poslinkiai. Transferų įtaka prekybos sąlygoms. Tarifai ir eksporto subsidijos rs ir rd poslinkis vienu metu. Tarifų įtaka santykinei paklausai ir pasiūlai. Eksporto subsidijos pasekmės. Prekybos sąlygų pasikeitimai ir pajamų paskirstymas. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Šiuolaikinių tarptautinių prekybos tendencijų pastebimumas ir reikšmė įvairių pasaulio valstybių užsienio prekyboje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-09-27
Puslapyje rodyti po