Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto kainos dabartinėje Lietuvoje

  Įvadas. Kainos samprata ekonomikoje. Pinigai. Pinigų funkcijos. Kaina. Rinka. Rinkos subalansavimas. Infliacija. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Bankas. Nekilnojamojo turto padėtis dabartinėje Lietuvoje. Būsto kainų sąstingis. Šauliuose. Kaune. Vilniuje. Padėtis Klaipėdos mieste. Sklypai. Būsto kainų kitimas. Atliktas kainų tyrimas pasirinktuose miestuose. Statybos darbai atlikti Lietuvoje. Griežtėjantys kreditų reikalavimai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-07
 • Nesąžininga konkurencija, jos draudimas ir sankcijos

  Įvadas. Konkurencijos įstatymas. Nesąžininga konkurencija. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Priedai.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-13
 • Nesąžiningos konkurencijos draudimas

  Įvadas. Konkurencijos esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymas. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Nesąžiningos konkurencijos samprata. Nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas. Teisių gynimas. Nesąžiningos konkurencijos žala. Konkurencijos taryba ir jos veikla. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-02
 • Nuosavybės formos

  PowerPoint pristatymas. Nuosavybės formos. Nuosavybė. Įmonė. Bendrija. Bendrovė. Įmonės teisinė padėtis. Fizinis asmuo. Juridinis asmuo. Verslo organizavimo formos. Individuali įmonė. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinė (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). Pagrindiniai ūkinės bendrijos bruožai. Keli ūkinių bendrijų pranašumai prieš kitas įmonių organizavimo formas. Bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti viešoji įstaiga gali. Viešajai įstaigai neleidžiama. Kitos bendrovės.
  Mikroekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-04-27
 • Nuosavybės formos (2)

  Įvadas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Individualios (personalinės) įmonės (IĮ). Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Viešosios įstaigos. Kitos bendrovės.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-27
 • Ofšorinis verslas (3)

  Įvadas. Ofšorinio verslo principai. Ofšorinio verslo esmė. Ofšorinės įmonės sąvoka ir statusas. Ofšorinių įmonių privalumai ir trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinių įmonių vidinė struktūra. Ofšorinės įmonės panaudojimo būdai. Ofšorinės jurisdikcijos pasirinkimas. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse jurisdikcijose. Tarptautinių organizacijų įtaka ofšorinių įmonių veiklai. Ofšorinės kompanijos tikslingas įsigijimas. Išvados. Priedas.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-02-23
 • Oligopolija

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Įėjimo į rinką kliūtys. Sąmoninga konkurencija: kainų karai. Susitarimai ir karteliai. Oligopolinių kainų nustatymas kada draudžiamas kartelių sudarymas. Stabilios kainos modelis. Kainos nustatymas, remiantis centro tašku. Kainos nustatymas, remiantis vidutiniais kaštais. Nekainų konkurencija. Reklama. Kiti konkurencijos būdai. Duopolija. Lošimų teorijos taikymas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-09-20
 • Oligopolija (2)

  Įvadas. Oligopolinės rinkos sąvoka. Oligopolinė rinka. Kliūtys, neleidžiančios patekti į oligopolinę rinką. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Reklamos įstatymas. Oligopolinės kainos nustatymo būdai. Kartelis. Laužtos paklausos kreivės modelis. Vyraujančiosios įmonės modelis. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Rinkos santalkos lygio nustatymas. Kainų politika ir tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Kainų karai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-20
 • Oligopolija ir rinka

  Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Laužta paklausos kreivė. Vyraujančios firmos modelis. Pagrindiniai rinkos elementai. Prekė. Pinigai. Išvados. Uždaviniai.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-12-15
 • Oligopolinė rinka

  Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Vyraujančios firmos (kainų lyderio) modelis. Vyraujančiosios firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgalaikė vyraujančiosios firmos rinkos paklausa, pasiūla ir pusiausvyra. Duopolija. Kurno modelis. Hotelingo paradoksas. Nešo pusiausvyra. Lošimų teorija. Dviejų subjektų nulinės sumos lošimas. Dviejų subjektų nenulinės sumos lošimas.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-22
 • Oligopolinė rinka (2)

  Įvadas. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Oligopolinių kainų nustatymas. Slapti susitarimai. Kartelis. Susitarimų nepatvarumas. Kainos nustatymas, remiantis vidutiniais kaštais (kaštai plius). Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainų lyderis ir kiekio lyderystė. Kainų lyderis. Vienalaikis kainos nustatymas. Kainų varžymasis oligopolinėje rinkoje. Lipni kaina. Kiekio lyderystė. Vienalaikio kiekio nustatymas. Kainos ir kiekio lyderystės palyginimas. Kaino nustatymas UAB "Švyturio alus". Nagrinėjamos įmonės prekės – alaus, kainos nustatymo principai. Įmonės gaminių (100 butelių alaus) kainos nustatymas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto (importo) kainų nustatymas. Optimalus kainų lygio nustatymas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-24
 • Oligopolinė rinka (3)

  Įvadas. Oligopolinių rinkų charakteristika. Paklausos kreivės oligopolinėje rinkoje. Išlenktos paklausos kreivės modelis. Laužta paklausos kreivė. Slaptų susitarimų reikšmė didinant oligopolijų pelną. Veiksniai, kurie kliudo susidaryti karteliams. Kainos oligopolinėje rinkoje. Kainų varžymasis oligopolinėje rinkoje. "Lipni kaina". Įmonių sukurtos kliūtys. Reklama. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-15
 • Oligopolinė rinka (4)

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolijos požymiai. Modeliai. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-28
 • Oligopolinės įmonės elgsena

  Įvadas. Oligopolinės rinkos struktūros samprata ir vystymasis. Oligopolinių įmonių susidarymo priežastys. Oligopolinės firmos elgsenos įvairovė. Kainų lyderio modelis. Kartelio modelis. Stabilios kainos modelis. Kainų konkurencija oligopolinėje rinkoje. Efektyvumas oligopolinėje rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-24
 • Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Oligopolinė rinka. Kas tai? Pagrindiniai oligopolinės rinkos ypatumai. Oligopolinės rinkos plėtojimo veiksniai. Monopolinės konkurencijos rinka. Ekonominis efektyvumas. Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos tipų poveikis kainai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-03-19
 • Oligopolinės kainos nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Oligopolinės kainos nustatymas. Pagrindinės rinkos rūšys. Oligopolinės kainos susidarymo savybės. Stabilios kainos oligopolinėje rinkoje modelis. Laužta paklausos kreivė. Šis modelis kritikuojamas dėl dviejų dalykų. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-02-18
 • Oligopolinės rinkos bruožai

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolijos esmė. Oligopolinės rinkos struktūros tipai. Oligopolinės rinkos savybės. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Oligopolinės kainos nustatymas. Suokalbiai. Susitarimų nepatvarumas. Laužta paklausos kreivė. Laužtos paklausos kreivės įtaka ribinėms sąnaudoms ir pajamoms. Kainų lyderis. Duopolija. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. Cournot modelis. Stackelberg pusiausvyra. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Oligopolinės rinkos elgsenos įvairovė ir jos modeliavimas

  Varžybos dėl kiekio. Cournot modelis. Stackelberg modelis. VU "Mikroekonomika" ir r. S. Pindyck bei d. L. Rubinfeld "Microeconomics" vadovėlių lyginamoji analizė.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Oligopolinės rinkos ir įmonių tarpusavio ryšių apibūdinimas

  Įvadas. Oligopolinės rinkos charakteristika. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę rinką kliūtys. Oligopolijų veiklos modeliai. Laužtos paklausos kreivės modelis. Cournot modelis. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis. Lošimų teorija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-06
 • Oligopolinių firmų elgsena

  Įvadas. Stabilios kainos (laužtos paklausos kreivės) modelis. Kainų lyderio modelis. Vyraujančios firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Kartelis. Išvados. Praktinių užduočių sprendimas. Išnašos.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-16
Puslapyje rodyti po