Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo našumas

  Įvadas. Darbo našumo samprata. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Globalinis konkurencingumas – strateginis tikslas, būtinas kiekvienai institucijai. Fizinio darbo darbininko (FDD) našumas. Protinio darbo darbuotojų (PDD) našumą lemia šie veiksniai. FDD ir PDD skirtumai. Sąlygos, lemiančios darbo intensyvumą. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Statistikos duomenys.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-28
 • Darbo našumas Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) įmonėse. Skirtumų priežastys ir pasekmės

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti darbo našumą Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo našumas. Darbo našumo mokslinė problema. Darbo našumo rodikliai. Skirtumų priežastys ir pasekmės. Darbo našumo didinimo priemonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės (2)

  Įvadas. Darbo rinkos teorija. Darbo rinkos ypatumai. Lietuvos darbo rinkos pokyčiai. Neoficialios darbo rinkos samprata. Valstybės politika darbo rinkoje. Neoficialios darbo rinkos masto įvertinimas. Valstybinės darbo inspekcijos atliktų tyrimų palyginamoji analizė. Šešėlinio užimtumo įvertinimas Lietuvos įmonėse. Neoficialios darbo rinkos Lietuvoje mažinimo sistema. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-12-04
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Darbo pasiūla ir paklausa. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Bedarbiai ir jų struktūra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-25
 • Darbo santykiai Lietuvoje

  Darbo sutartis. Darbuotojas. Darbdavys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo užmokestis. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbuotojų atstovai. Darbdavių atstovai. Invalidų įdarbinimas. Užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarka. Užsieniečių įdarbinimas. Rangos sutartis. Autorinė sutartis. Užimtumo ir darbo rinkos statistika. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis ir lytį. Užimti gyventojai pagal profesijų grupes ir lytį.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-05
 • Darbo užmokesčio diferenciacija ir ją sąlygojantys veiksniai

  Darbo tikslas. Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinio darbo užmokesčio rūšys. Mišri darbo apmokėjimo sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Darbo užmokesčio valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Darbo užmokesčio formos ir darbo užmokesčio bruožai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo apmokėjimo reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Darbo užmokesčio formos ir sistemos

  Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo užmokesčio modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Vakarų Europos šalių darbo užmokesčio modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Vidutinis darbo užmokestis ketvirtąjį 2006m. ketvirtį padidėjo.
  Mikroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-23
 • Darbo užmokestis (6)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Darbo užmokestis ir darbo užmokesčio diferenciacija

  "Darbo užmokestis ir jo diferenciacija". Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Minimalus darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už valandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Vidutinis darbo užmokestis. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą, sukurtą darbo metu. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal civilinės teisės normas. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal darbo teisės normas.
  Mikroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-19
 • Darbo užmokestis ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokestis darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Mūsų ekonomikos virtuvė. Veiksniai, lemiantys darbo užmokesčio lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2008-01-23
 • Darbo užmokestis kaip darbo kaina

  Darbo apmokėjimas. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • Darbo užmokestis netobulos konkurencijos darbo rinkoje

  Įvadas. Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvinės derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Ar profsąjungos sieks platesnių įtakos sferų? Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Monopsonija: darbdavių galia darbo rinkoje. Monopsonija ir beisbolo žaidėjų atlyginimai. Dvišalė monopolija darbo rinkoje. Kuris darbo rinkos dalyvis turi stipresnę poziciją? Apie minimalų darbo užmokestį. Streikai. Streiko priežastys. Darbo užmokesčio skirtumai ir jų sudarymo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-12
 • Diskretinė fiskalinė politika

  Įvadas. Vyriausybės išlaidų poveikis nacionaliniam produktui. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių bendras poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Esant autonominei mokesčių sistemai. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Diskriminacija kainomis monopolijos sąlygomis

  Įvadas. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-31
 • Ekonomika. Darbo rinka

  Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-09
 • Ekonomikos problemos ir tikslai (3)

  Įvadas. Ekonomikos tikslai. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai. Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-09-30
 • Ekonomikos teorija ir ekonominė politika

  Įvadas. Ekonomikos teorija. Mikroekonomika ir makroekonomika. Modelis ir jo sudarymas. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomika. Formavimosi etapai. Pozityviosios ir normatyviosios ekonomikos taikymas praktikoje. Ekonominė politika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Ekonomikos tikslų siekimo priemonės. Ekonominės politikos efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-21
 • Ekonominės gamtosaugos problemos (3)

  Įvadas. Ekonominės gamtosaugos problemos. Gamtos išteklių naudojimas. Žmogus ir gamta. Urbanizacija. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-12-04
 • Ekonominių ir socialinių įmonės tikslų suderinimas

  Įvadas. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-09-22
Puslapyje rodyti po