Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos ir kaštų funkcijų nustatymas įmonėje

  Gamybos objektas. Gamybos organizavimas. Gamybos specializavimas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos integravimas. Gamybos tipai. Gamybos laikotarpiai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir izokvantinė kartograma. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Mažėjanti mąsto grąža (gamyba ilguoju laikotarpiu). Kobo ir Duglaso funkcija. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninė pakeitimo norma. Gamybos išlaidų planavimas. Firmos gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Pelno rūšys. Trumpojo laikotarpio kaštai (kaštų funkcija). Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-13
 • Gamybos kaštai

  Kaštų esmė. Kaštai trumpu laikotarpiu. Kaštai ilgu laikotarpiu. Ilgo ir trumpo laikotarpių kaštų kreivės. Asortimento ekonomija. Kaštų dinaminiai pokyčiai - mokymosi kreivė. Kaštų įvertinimas ir prognozė.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-10-02
 • Gamybos kaštai (3)

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Gamybos kaštai (4)

  Įvadas. Gamybos kaštų samprata. Buhalteriniai kaštai. Numanomieji kaštai. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Masto ekonomija. Gamybos kaštų minimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2012-02-03
 • Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu

  Įvadas. Darbas rašytas remiantis Jaspers Stiglitz knyga "Economic". Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu. Trumpojo laikotarpio samprata. Ekonominių kaštų rūšys. Alternatyvieji kaštai. Pelno samprata ir jo rūšys. Gamybos kaštai. Kaštų rūšys ir jų matematinės formulės. Ribinių kaštų ir vidutinių kaštų ryšys. Vidutinių kaštų kreivės formos samprata. Išvados (palyginamoji analizė). Trumpas anglų–lietuvių ekonominių terminų žodynėlis.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-24
 • Gamybos padalinio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Santrauka. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo rezultatai. Darbo apimtis. Įvadas. Maisto pramonės gamybinio padalinio charakteristika. Maisto pramonės ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Administracinių išlaidų rodiklis (RAI). Veiklos sąnaudų 1 pardavimų litui rodiklis (RVS). Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2009-03-20
 • Gamybos produkcijos kainos nustatymas

  Užduotis. Darbo sudėtis. Statybos išteklių poreikio ir kainos skaičiavimas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Gamybos produkcijos kainos nustatymas (2)

  Užduotis: Nustatyti gamybos kainą, atlikus šiuos statybos darbus: Geležinkelio tiesimas ant tiltų bebalastinės važiuojamosios dalies 12,5m ilgio R50 bėgiais. (įkainis N8-12). Darbo apimtis 4050 m2. Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas smėlio-žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus. (Įkainis N8-12). Darbo apimtis 260 m3. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Gamybos produkcijos kainos nustatymas (3)

  Namų darbas nr. 1. Užduotis: Nustatyti gamybos kainą, atlikus šiuos statybos darbus: L. Vidutinio sudėtingumo 510 mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos keraminės (įkainisn8-19) - 145 m3. Išlyginamieji cementiniai 25 mm storio sluoksniai ant šilumą izoliuojančių plokščių, dirbant siurbliu (įkainis N 12-63) - 7650 m2. Darbo sudėtis. Statybos išteklių poreikio kiekių ir kainų skaičiavimo lentelė. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas. Objektinė sąmata. Lokalinė sąmata. Uždavinys. 5 darbininkų grandis per 10 darbo dienų atliko 145 m3 vidutinio sudėtingumo 510 mm sienos storio mūro darbų naudodami bokštinį kraną. Nustatyti bendrąjį darbo užmokestį pagal vienetinę premijinę darbo užmokesčio sistemą, jei nustatytas premijos koeficientas k už kiekvieną darbo trukmės sumažinimo procentą yra lygus 2,0. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-14
 • Gamybos teorija (3)

  Įvadas. Esminės gamybos teorijos prielaidos. Firmų tipai ir jų veiklos organizavimas. Individuali firma. Partnerinė firma. Akcinė bendrov4. Valstybinė įmonė. Bendra įmonė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-01-05
 • Gamybos veiksniai

  Įvadas. Gamybos veiksnys — darbas. Darbo rinkos apibūdinimas. Darbo rinkos pasiūla. Darbo rinkos paklausa. Gamybos veiksnys — žemė. Gamybos veiksnys — kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-06-16
 • Gamybos veiksnių produktyvumas. Ribinio produktyvumo teorija

  Įvadas. Gamybos veiksniai. Darbas. Žemė. Kapitalas. Įmonė. Veiksnių pajamos. Ribinio produktyvumo teorija. Paklausa ir pasiūla veiksnio rinkoje. Produkcijos veiksnio poreikis. Ribinis (valstybės) pajamų produktas. Individualios firmos pusiausvyra. Gamybos veiksnių sujungimas. Gamybos veiksnio poreikio kreivė. Gamybos veiksnių pelnas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-15
 • Gamybos veiksnių rinka

  Įvadas. Gamyba. Gamybos tipai. Rinka. Pasiūla. Paklausa. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Gamybos veiksnių rinkos. Gamybos veiksniai. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Monopolinė rinka. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-11-13
 • Gamybos veiksnių rinkos. Aktyvų rinka

  Gamybos veiksnių rinkos. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Aktyvų rinka.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gamintojo elgsena. Gamybos kaštų teorija

  Gamintojo elgsenos samprata. Gamintojo elgseną lemiantys veiksniai. Gamybos kaštų ir pelno ekonominė samprata, jų tipai. Laiko veiksnys gamyboje. Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu. Ilgo laikotarpio gamybos kaštai. Masto ekonomija. Gamybos funkcijos samprata.
  Mikroekonomika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-12-05
 • Gamintojų pajamų palaikymo priemonės ir instrumentai

  Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų tikslai ir uždaviniai dabartinėmis sąlygomis. Agrarinės politikos principai. Žemės ir maisto ūkio politikos įgyvendinimo priemonės. Intervencinis pirkimas ir kitos intervencinės priemonės. Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų lygis ir poveikis ŽŪ plėtrai. Prioritetinių žemės ūkio sektorių plėtra. Vienkartinės tiesioginės išmokos už gyvulius. Tiesioginės išmokos už naudmenų ir pasėlių plotus. Kvotos. Gamintojų pajamų palaikymo priemonių ir instrumentų vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-28
 • Gamtos išteklių naudojimas (3)

  Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Išteklių taupymo problemos. Ar ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Kodėl laisvoji rinka netaupo bendros nuosavybės išteklių. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Išteklių taupymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-12
 • Gamtos išteklių panaudojimo problema

  Įvadas. Senkančių gamtos išteklių problema. Nafta. Akmens anglis. Durpės. Gamtinės dujos. Vanduo. Auksas. Miškai. Gamtos išteklių panaudojimo problema Lietuvoje. Alternatyvos. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Tiesiogiai panaudojama Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. UNESCO gamtos mokslų programa. Makulatūros perdirbimas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Vandens išteklių apsauga Lietuvoje. Baltijos jūros taršos mažinimas. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa. Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas. Žemės gelmių naudojimas ir jų apsauga. Švedija keičia energetinę sistemą. "Žaliųjų" valstybių lyderėmis ketina tapti kitos valstybės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-09-26
 • Gyvenimo kokybė ir vyriausybinis reguliavimas

  Įvadas. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Vyriausybės pirkimai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Gyvenimo lygio socialinė analizė. Savęs ir gyvenimo vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-18
 • Grynoji monopolija, monopolijos Lietuvoje

  Įvadas. Grynoji monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Monopolijos Lietuvoje. " Lietuvos energija" ir jos monopolinė veikla. "Mažeikių nafta" ir jos monopolinė veikla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-31
Puslapyje rodyti po