Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagalba pradedantiems verslininkams

  Pagalba pradedantiem verslininkam. Įvadas. Verslo plėtros sąlygos. Vyriausybės verslo apsaugos politika. Verslo skatinimo patirtis Europos sąjungoje. Verslo rėmimas ir skatinimas Lietuvoje. Valstybės parama. Stambiojo verslo parama. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama. Hipotekos esmė versle. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-29
 • Pagrindinės ekonominės problemos Lietuvoje

  Mikroekonomikos namų rašto darbas. Įvadas. Ekonomikos sąvoka. Lietuvos ekonomikos raidos 1991–2005 metų etapai. Lietuvos problemos. Nedarbas. Skurdas. Žmonių migravimas į užsienį. Kainų didėjimas. Švietimo reformos. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-29
 • Pagrindinės įmonių rūšys

  Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Investicinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Kredito unijų tikslai
  Mikroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Pagrindinės verslo organizavimo formos ir jų reikšmė Lietuvos ekonomikai

  Mikro ir makroekonomikos referatas. Įvadas. Verslo ekonomika. Verslo pagrindai. Ekonominiai principai. Verslo ekonomika Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Pagrindinės verslo ekonomikos formos. Verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2012-01-16
 • Pagrindinių žemės ūkio problemų apžvalga

  Įvadas. Pagrindinių žemės ūkio problemų apžvalga. Metinis kainos nestabilumas. Ilgalaikė kainos mažėjimo tendencija. Eksporto rinkos mažėjimas. Vyriausybės politikos tikslai. Kainų pakėlimas ir rėmimas. Kainos skirtumo kompensavimas. Pasiūlos mažinimas. Importo ribojimas. vyriausybės programų efektyvumas. Tarptautinės programos. Europos Sąjungos parama Lietuvos ūkininkams. Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Europos sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Narystė Europos Sąjungoje ir Lietuvos žemės ūkis. Lietuva ir pasaulinės prekybos organizacija.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2010-04-21
 • Pajamos ir jų paskirstymas

  Įvadas. Pajamų bei jų paskirstymo tematikos ypatumai. Resursų paskirstymas, atitinkantis Pareto optimumą. Visuomeninio turto šiuolaikinės makroekonomikos supratimas. Išvados. Priedai.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-11-27
 • Pajamų nelygybė (2)

  Įvadas. Asmeninių veiksmų diferencijavimo veiksniai. Turtinė gyventojų diferenciacija. Gyvenimo lygio diferenciacija. Neįgaliųjų socialinė integracija. Socialinės infrastruktūros plėtojimas. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-17
 • Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Pajamų nelygybė Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-09-23
 • Pajamų šaltiniai ir pajamų nelygybė

  Palūkanos, pelnas ir renta. Pajamų skirtumo priežastys. Vyriausybės politika, mažinanti pajamų skirtumus.
  Mikroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Pajamų šaltiniai ir veiksniai žemės ūkyje

  Įvadas. Pajamų samprata ir šaltiniai žemės ūkyje. Žemė. Žemės ir natūralių išteklių renta. Žemės kaina. Renta ir žemės mokestis. Viršpelnis kaip renta. Rentos mokestis. Kapitalas. Palūkanos- kapitalo dalis. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Darbas. Darbo pajamos žemės ūkį. Vadovavimas. Pelnas-kaip pagrindinis prekinio ūkio pajamų šaltinis. Veiksniai formuojantys pelną augalininkystėje ir gyvulininkystėje. Pajamų kitimo tendencijos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-11-29
 • Pajamų šaltiniai ir veiksniai žemės ūkyje (2)

  Įvadas. Pajamų samprata ir veiksniai žemės ūkyje. Pajamų samprata. Pajamų šaltiniai. Žemės ūkio produkcija - pagrindinis pajamų šaltinis. Žemės ūkio produkcijos gamyba, supirkimas ir bendroji pridėtinė vertė. Ūkininko žemės ūkio turto vertė. Papildomos veiklos pajamos. Valstybės parama. Bendrasis pelnas. Pajamų veiksniai. Kainos. Paklausa. Žemė. Kapitalas. Darbas. Perspektyvų prognozės. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-06-13
 • Paklausa ir pasiūla, jos samprata, elastingumas

  Paklausa ir pasiūla. Kas yra paklausa? Kainų poveikis. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas kainoms. Elastinga ir neelastinga paklausa. Kainų poveikis ir paklausos pokytis. Pasiūla. Pasiūla ir kainų poveikis. Pasiūlos elastingumas. Kainų poveikis ir pasiūlos pokytis. Paklausa ir pasiūla.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Paklausa ir jos elastingumas

  Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos dėsnis. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Paklausa ir paklausos dėsniai. Pasiūlą lemiantys veiksniai

  Paklausa ir kainų poreikis. Perkamoji galia. Mažėjanti asmeninė vertė. Mažėjantis ribinis naudingumas. Pakaitalai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas kainoms. Pakaitalų gausa. Dalis išlaidose. Laikas. Kainų poveikis ir paklausos pokytis. Vartotojų pajamų kitimas. Pakaitalų kainos arba jų kiekis. Komplektinių prekių kainų kitimas. Sezoniniai ir orų pokyčiai. Mados, skonio, įpročių kaita. Pasiūla ir kainų poveikis. Rinkos pasiūla. Elastingumo nustatymas. Kainų poveikis ir pasiūlos pokytis. Gamybos ribinių kaštų pokyčiai. Pardavėjų arba gamintojų skaičiaus kitimas. Lūkesčių pokyčiai.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-20
 • Paklausa ir pasiūla

  Įvadas. Rinka ir jos funkcijos. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Diagramos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Paklausa ir pasiūla (2)

  Įvadas. Rinkos samprata, funkcijos, veikimo principai. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-21
 • Paklausa ir pasiūla (3)

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-21
 • Paklausa ir pasiūla (4)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Paklausa ir pasiūla (7)

  Įvadas. Darbo tikslai: Paklausos ir pasiūlos teorijos suvokimas. Mokėjimas pritaikyti praktiškai paklausos ir pasiūlos teorija, naudojant elastingumą. Išanalizuoti, kaip paklausa ir pasiūla veikia konkurencinėje rinkoje. Paklausa ir pasiūla rinkos sąlygomis. Rinka ir jos esmė. Paklausos samprata rinkos sąlygomis. Paklausą veikiantys veiksniai. Pasiūlos samprata rinkos sąlygomis. Pasiūla ir paklausa konkurencinėje rinkoje. Paklausa ir pasiūla tobulos konkurencijos rinkoje. Paklausa ir pasiūla monopolinėje konkurencijoje. Paklausa ir pasiūla oligopolinėje konkurencijoje. Paklausos ir pasiūlos ypatumai monopolijos ir monopsonijos rinkoje. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Elastingumo teorija ir paklausa bei pasiūla. Elastingumo samprata ir rūšys. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Kainų kontrolė ir valstybės mokesčių priklausomybė nuo paklausos ir pasiūlos elastingumo. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-09-23
 • Paklausa kaip rinkos kategorija, paklausos kreivė ir dėsnis, faktoriai turintys įtakos paklausai

  Įžanga. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jo kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas. Faktoriai, lemiantys paklausą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-12
Puslapyje rodyti po