Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos teorija (3)

  Įvadas. Esminės gamybos teorijos prielaidos. Firmų tipai ir jų veiklos organizavimas. Individuali firma. Partnerinė firma. Akcinė bendrov4. Valstybinė įmonė. Bendra įmonė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-01-05
 • Gamybos veiksniai

  Įvadas. Gamybos veiksnys — darbas. Darbo rinkos apibūdinimas. Darbo rinkos pasiūla. Darbo rinkos paklausa. Gamybos veiksnys — žemė. Gamybos veiksnys — kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-06-16
 • Gamybos veiksnių produktyvumas. Ribinio produktyvumo teorija

  Įvadas. Gamybos veiksniai. Darbas. Žemė. Kapitalas. Įmonė. Veiksnių pajamos. Ribinio produktyvumo teorija. Paklausa ir pasiūla veiksnio rinkoje. Produkcijos veiksnio poreikis. Ribinis (valstybės) pajamų produktas. Individualios firmos pusiausvyra. Gamybos veiksnių sujungimas. Gamybos veiksnio poreikio kreivė. Gamybos veiksnių pelnas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-15
 • Gamybos veiksnių rinka

  Įvadas. Gamyba. Gamybos tipai. Rinka. Pasiūla. Paklausa. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Gamybos veiksnių rinkos. Gamybos veiksniai. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Monopolinė rinka. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-11-13
 • Gamybos veiksnių rinkos. Aktyvų rinka

  Gamybos veiksnių rinkos. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Aktyvų rinka.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gamtos išteklių naudojimas (3)

  Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Išteklių taupymo problemos. Ar ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Kodėl laisvoji rinka netaupo bendros nuosavybės išteklių. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Išteklių taupymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-12
 • Gamtos išteklių panaudojimo problema

  Įvadas. Senkančių gamtos išteklių problema. Nafta. Akmens anglis. Durpės. Gamtinės dujos. Vanduo. Auksas. Miškai. Gamtos išteklių panaudojimo problema Lietuvoje. Alternatyvos. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Tiesiogiai panaudojama Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. UNESCO gamtos mokslų programa. Makulatūros perdirbimas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Vandens išteklių apsauga Lietuvoje. Baltijos jūros taršos mažinimas. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa. Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas. Žemės gelmių naudojimas ir jų apsauga. Švedija keičia energetinę sistemą. "Žaliųjų" valstybių lyderėmis ketina tapti kitos valstybės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-09-26
 • Gyvenimo kokybė ir vyriausybinis reguliavimas

  Įvadas. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Vyriausybės pirkimai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Gyvenimo lygio socialinė analizė. Savęs ir gyvenimo vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-18
 • Grynoji monopolija, monopolijos Lietuvoje

  Įvadas. Grynoji monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Monopolijos Lietuvoje. " Lietuvos energija" ir jos monopolinė veikla. "Mažeikių nafta" ir jos monopolinė veikla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-31
 • Ilgojo laikotarpio gamyba

  Įvadas. Gamyba. Gamybos funkcija. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Gamybos lankstumas ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Izokvanta. Kaštai. Kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio vidutinių kaštų kreivė. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-24
 • Įmonės (2)

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonė. Juridinio asmens statuso įmonės. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-12-04
 • Įmonės (šakos) konkurencingumo didinimas inovacijų pagrindu

  Straipsnio tikslas. Uždaviniai. Aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Pramonės įmonių augimas ir konkurencingumas. Įmonės plėtros ir augimo samprata bei tarpusavio ryšys. Įmonės augimo ir konkurencingumo vertinimo kriterijai ir metodai. Inovacijos. Inovacijų samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacijų paramos programos. Pramonės konkurencingumo didinimo programa. Inovacinės politikos įtaka pramonės konkurencingumui. Ekonomikos augimas, ciklai, inovacijos. Inovacinės politikos tipai. Inovacinės politikos formavimas ir pramonės konkurencingumo didinimo problemos Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Summary.
  Mikroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-09
 • Įmonės išoriniai ryšiai

  Įvadas. Kintanti verslo aplinka. Artimoji aplinka. Tolimoji aplinka. Išorinės aplinkos sudedamųjų dalių kilmė. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė aplinka. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės pelno formavimosi ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Įmonės pelno maksimizavimas. Lyginamasis bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelis trumpuoju laikotarpiu. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Monopolija ir oligopolija. Monopolija. Oligopolija. Pinigai, vertybiniai popieriai ir įmonės finansų valdymas. Pinigų valdymas. Įmonės finansų valdymas. Trumpalaikis įmonės finansų valdymas. Pelnas iš kapitalo išlaidų. Mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-10-07
 • Įmonės pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje

  Įvadas. Tobuloji konkurencija. Konkuruojančios įmonės pagaminto produkto paklausa. Įmonės pajamos. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Sprendimas laikinai nutraukti gamybą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje

  Įvadas. Konkurencinės rinkos reikšmė. Konkurencinės įmonės biudžetinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir konkurencinės įmonės pasiūlos kreivė. Ribinių kaštų kreivė ir įmonės pasiūlos sprendimai. Įmonės trumpojo laikotarpio sprendimas nutraukti gamybą. Įmonės ilgojo laikotarpio sprendimas išeiti ar įeiti į rinką. Pelno nustatymas konkuruojančiosios įmonės grafike. Pasiūlos kreivė konkurencinėje rinkoje. Trumpasis laikotarpis: rinkos pasiūla su nustatytu įmonių skaičiumi. Ilgasis laikotarpis: rinkos pasiūla su įėjimu ir išėjimu. Kodėl konkuruojančiosios įmonės pasilieka versle, jei padaro nulinį pelną?. Permainos paklausoje ilguoju ir trumpuoju laikotarpiais. Kodėl IL pasiūlos kreivė gali svirti žemyn?. Palyginamoji analizė. Skaidrės (11 psl.).
  Mikroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-11-10
 • Įmonės samprata. Juridiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimai

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-28
 • Įmonės turtas, jo struktūra. Turto panaudojimo efektyvumas

  Įvadas. Įmonės turtas. Pagrindinis turtas. Trumpalaikis turtas. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Vertybių nusidėvėjimas. Kapitalo taupymas. UAB "Prienų baldai" parduotuvė.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-06-16
 • Įmonės veikla ir kaštai

  Įvadas. Gamybos ištekliai ir ekonominių kaštų samprata. Alternatyvūs kaštai. Bendrasis, ekonominis ir normalusis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Įmonės ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • Įmonės veiklos įvertinimai (rodikliai)

  Įvadas. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
Puslapyje rodyti po