Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vartotojo elgsenos teorija

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Naudingumo teorija. Vartotojo pusiausvyra. Abejingumo kreivės. Biudžetinė teisė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-25
 • Vartotojo pažinimo metodai

  Įvadas. Vartotojų elgsenos disciplina, jos vystymosi raida. Vartotojų elgsenos ryšiai su kitais mokslais. Vartotojų elgsenos apibrėžimai. Vartotojų elgsenos modelis. Vartotojų elgsenos nuostatos. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Vartotojų elgsenos paisymas, sprendžiant marketingo. Ir vadybos problemas. Naudingumo teorija.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-10-21
 • Vartotojo rinka ir poreikiai

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo poreikių sistema. Vartotojo pasirinkimas perkant prekes ir paslaugas. Naudingumo teorija. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Veiksniai, įtakojantys vartotojo prekių paklausą. Vartotojo pajamų pokyčio įtaka paklausai. Prekių kainų pokyčio įtaka paklausai. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-19
 • Vartotojų elgsena ir naudingumo teorija

  Įvadas. Naudingumo ir pasitenkinimo nusakymas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimas. Paklausos kreivės sudarymas. Vartotojų perteklius. Naudingumo analizės prielaidos. Vartotojai yra racionalūs. Pajamos ir kaina. Naudingumo teorijos prielaidų trūkumai. Vertės paradoksas. Pareto efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-20
 • Vartotojų elgsena rinkoje (2)

  Įvadas. Pusiausvyra, apibūdinanti gamintojo ir vartotojo optimalų pasirinkimą rinkoje. Pusiausvyros susidarymas ir vaidmuo verslo savaiminio reguliavimo mechanizme. Vartotojo pusiausvyra, jos pažeidimas bei atstatymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto abejingumo metodu. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojo perteklius. Elastingumas. Elastingumo teorija. Statistikos duomenys.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-10-31
 • Vartotojų elgsenos tyrimų planas

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produktas. Vartotojai. Vartotojų sprendimas pirkti. Vadovų parengtas tyrimas išsiaiškinant vartotojų elgseną.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Vartotojų rinka ir poreikiai

  Įvadas. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-25
 • Verslas (4)

  Verslas. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Verslo aplinka (konkurencingumo veiksniai)

  Įvadas. Verslo aplinka (konkurencingumo veiksniai). Konkurencingumo samprata. Verslo aplinkų ir konkurencingumo veiksnių įtaka įmonei. Išorinė verslo aplinka. Išorinės verslo aplinkos įvertinimas. Natūrali verslo aplinka. Vidinė verslo aplinka. Teisinė verslo aplinka. Nacionalinė verslo aplinka. Konkurencingumo samprata. Konkurencingumo veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2007-04-06
 • Verslo formos

  Įvadas. Vadyba ir jos pagrindinės funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Frančizės vertinimas pagal UAB "Čilija". Lizingo vertinimas pagal UAB "SNORO LIZINGAS". Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Svarbiausi įvykiai. Finansiniai rodikliai. Darbuotojai. Išperkamoji nuoma. Išperkamosios nuomos technologijos. Sutarčių sudarymas bendrovės partnerių parduotuvėse. Sutarties sudarymo eiga. Sutarčių sudarymas "SNORO lizingo" klientų aptarnavimo padaliniuose. Išperkamosios nuomos sutarties sudarymo eiga. Vizija. Misija. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, referatas(34 puslapiai)
  2006-10-10
 • Verslo įmonių tipai

  Įvadas. Įmonių klasifikacija. Individualiosios įmonės. Realus individualiosios įmonės pavyzdys. Ūkinė bendrija. Ūkinė bendrija "Antada". Bendrovė. AB "Suvenora". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Verslo inkubatoriaus veikla Šiaulių mieste

  Įvadas. Verslo inkubatorių istorija. Pirmasis verslo inkubatorius Lietuvoje. Regioniniai verslo inkubatoriai Lietuvoje. Lietuvoje šiuo metu veikiantys verslo inkubatoriai. Verslo inkubatorius. Šiaulių verslo inkubatorius. Teikiamos paslaugos. Šiaulių verslo inkubatoriaus steigimo etapai. Šiaulių verslo inkubatoriaus tikslai. Priėmimo sąlygos. Kriterijai, lemiantys palankų sprendimą dėl įmonės priėmimo į verslo inkubatorių. Įmonės, norinčios nuomoti patalpas inkubatoriuje, turėtų pateikti šiuos dokumentus. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-09
 • Verslo kūrimo formos

  Individuali veikla. Individuali veikla, vykdoma įsigijus verslo liudijimą. Individuli veikla, vykdoma neįsigijus verslo liudijimo. Įmonių steigimo formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ne pelno organizacijos. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Franšizės samprata. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-09-27
 • Verslo organizavimo formos (2)

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Partnerinė (ūkinė) bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kitos galimos verslo organizavimo formos. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacijos. Bendros (mišrios) įmonės. Įmonių junginiai. Lietuvoje 2005 metais įregistruotų įmonių statistikos duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-09-27
 • Verslo organizavimo formos (3)

  Įvadas. Verslo organizavimo būdai. Pagrindinės verslo organizavimo formos ir trumpas jų aprašymas. Akcinių bendrovių ypatumai. Akcinių bendrovių klasifikacija. Pagrindiniai akcinių bendrovių pranašumai. Pagrindiniai akcinių bendrovių trūkumai. Bendra verslo apžvalga Lietuvoje. Verslo kaita ir ypatumai. Verslo tendencijos. Valstybės ir Europos Sąjungos (ES) įtaka verslui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-10-15
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės steigimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas. Ūkinės bendrijos tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-05
 • Verslo organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Verslo įmonių samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Verslo pagrindas - verslininkas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų nuosavybės ataskaita. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų mokesčiai. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų finansinės problemos. Rinka ir pardavimai. Kaštai ir jų reikšmė įmonių veiklai.
  Mikroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo organizavimo formos. Jų pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Verslo organizacijos formos pasirinkimas. Individuali įmonė. Individualios įmonės savininko teisės. Individualios įmonės savininkas kompetencija. Pagrindiniai IĮ privalumai. Pagrindiniai IĮ trūkumai. Bendrija. Bendrijos kapitalo apskaita. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkio bendriją (KŪB) sudaro. Ūkinių bendrijų privalumai. Ūkinių bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai prieš kitas ūkinių organizacijų formas yra šie. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai yra tokie. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcininkų turtinės teisės. Akcininkų neturtinės teisės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-15
 • Verslo steigimas ir reguliavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Verslo sektoriai Lietuvoje. Verslo teisiniai pagrindai, formos parinkimas ir registravimas. Verslo rėmimas ir skatinimas Lietuvoje. Valstybės parama. Stambiojo verslo parama. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Hipotekos esmė versle. Įsteigimo Europos Sąjungos (ES) teisinis reguliavimas. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės derinimas. Įmonių teisės acquis communautaire. Informacijos viešumo ir duomenų bei dokumentų atskleidimas. Įmonės steigimas. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės suvienodinimas. Europos įmonė. Europos įmonė steigimo būdai. Europos įmonės likvidavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2007-03-26
 • Vertybinių popierių rinka ir jos vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Vertybinių popierių tipai. Obligacijos. Paprastosios akcijos (Eovitiks). Obligacijų ir akcijų pasiūla. Obligacijų ir akcijų paklausa. Obligacijų paklausa. Paprastųjų akcijų paklausa. Vertybinių popierių kainos. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados. Priedai (2).
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
Puslapyje rodyti po