Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įėjimo į paslaugų šaką barjerų specifika ir skirtumai nuo pramonės sektoriaus. Lietuvos įėjimo į paslaugų šaką barjerų pavyzdžiai atskiruose paslaugų sektoriuose

  PowerPoint pristatymas. Įėjimo į paslaugų šaką barjerai. Įėjimo į paslaugų šaką barjerai ir skirtumai nuo pramonės sektoriaus. Lietuvos įėjimo į paslaugų šaką barjerų pavyzdžiai atskiruose paslaugų sektoriuose.
  Mikroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-04
 • Ilgojo laikotarpio gamyba

  Įvadas. Gamyba. Gamybos funkcija. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Gamybos lankstumas ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Izokvanta. Kaštai. Kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio vidutinių kaštų kreivė. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-24
 • Įmonė. Veiklos formos ir tikslai

  Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės socialiniai tikslai. Veiklos formos pagal verslo pobūdį. Gamybinė veiklos forma. Komercinė veiklos forma. Finansinė veiklos forma. Įmonių rūšys pagal juridinį statusą. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kitos bendrovės. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-10-29
 • Įmonės – tobulos konkurencijos rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos veiksniai ir jų dimensijos. P. T. Bolwijinas ir T. Kumpe siūlo tokias ilgalaikes strategijos stadijas. Konkurencinga gamybos sistema. Įmonės būklės stiprumo požymiai. Įmonės veiklos silpnumo požymiai. Tobula konkurencija. Konkurencija pasaulio rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-19
 • Įmonės (2)

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonė. Juridinio asmens statuso įmonės. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-12-04
 • Įmonės (šakos) konkurencingumo didinimas inovacijų pagrindu

  Straipsnio tikslas. Uždaviniai. Aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Pramonės įmonių augimas ir konkurencingumas. Įmonės plėtros ir augimo samprata bei tarpusavio ryšys. Įmonės augimo ir konkurencingumo vertinimo kriterijai ir metodai. Inovacijos. Inovacijų samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacijų paramos programos. Pramonės konkurencingumo didinimo programa. Inovacinės politikos įtaka pramonės konkurencingumui. Ekonomikos augimas, ciklai, inovacijos. Inovacinės politikos tipai. Inovacinės politikos formavimas ir pramonės konkurencingumo didinimo problemos Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Summary.
  Mikroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-09
 • Įmonės ekonomika (2)

  Apibūdinkite Pramonės, prekybos ir amatų rūmų veiklą ir funkcijas. Turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Įmonės nuosavų ir pritrauktų lėšų šaltiniai. Ką vadiname skolintoju kapitalu? Gamybos specializavimo esmė veiksniai ir formos. Kas neįeina į darbo laiką? Kokie veiksniai įtakoja darbo užmokesčio lygį? Apibūdinkite juos ir pateikite praktinių pavyzdžių. Praktinė dalis. Užduotis.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Imonės ekonomika: ofsetinė ir fleksografinė spauda

  Įvadas. Gaminių aprašymas. Normos ir normatyvai. Bendrieji skaičiavimai. Energijos normos technologijai bei atskirai kitiems poreikiams. Technologinių operacijų trukmė. Nusidėvėjimo normatyvai. Gamybos ir pardavimų planas ateinantiems metams. Etatų sąrašas. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Gamybinio padalinio įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidų (be PVM) sąmata ateinantiems metams. Gamybinio padalinio bendrųjų išlaidų sąmata. Administracinio padalinio bendrųjų išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų suvestinė. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas. Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-10-06
 • Įmonės ekonomika: vilnoniai verpalai ir šukuotinė vilnonė sluoksna UAB "Pluoštas"

  Įvadas. UAB "Pluoštas" gamina du produktus: šukuotinę vilnonę sluoksną ir vilnonius verpalus. Įvertinus pagrindines vilnos savybes, abiems produktams yra parenkama ta pati sudėtis: 100 % natūrali vilna. Normos ir normatyvai. Energijos normos technologijai bei atskirai kitiems poreikiams. Technologinių operacijų trukmė. Technologinių įrengimų charakteristikos. Ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų planas. Etatų sąrašai. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidos. Bendrosios gamybinio padalinio išlaidos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal atskirus gaminius. Veiklos sąnaudos. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Investicijos. Pelningumo taško nustatymas. Lūžio taško analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-03-02
 • Įmonės ekonominių ir socialinių tikslų suderinamumas

  Darbo tikslas – susipažinti su įmonių keliamais ekonominiais ir socialiniais tikslais, išnagrinėti juos bei išsiaiškinti šių tikslų formavimą ir suderinamumą. Įvadas. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės socialiniai tikslai. Tikslų formavimas. Įmonės ekonominių ir socialinių tikslų suderinamumas. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-06-05
 • Įmonės išoriniai ryšiai

  Įvadas. Kintanti verslo aplinka. Artimoji aplinka. Tolimoji aplinka. Išorinės aplinkos sudedamųjų dalių kilmė. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė aplinka. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės pelno formavimosi ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Įmonės pelno maksimizavimas. Lyginamasis bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelis trumpuoju laikotarpiu. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Monopolija ir oligopolija. Monopolija. Oligopolija. Pinigai, vertybiniai popieriai ir įmonės finansų valdymas. Pinigų valdymas. Įmonės finansų valdymas. Trumpalaikis įmonės finansų valdymas. Pelnas iš kapitalo išlaidų. Mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-10-07
 • Įmonės pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje

  Įvadas. Tobuloji konkurencija. Konkuruojančios įmonės pagaminto produkto paklausa. Įmonės pajamos. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Sprendimas laikinai nutraukti gamybą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Konkuruojančios įmonės pagaminto produkto paklausa. Įmonės pajamos. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribiniu kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-06-04
 • Įmonės produktyvumo analizė: UAB "Palutau"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Maksimalios ir vidutinės einamosios atsargos m ir lt. Draustinės medžiagų atsargos m ir lt. Gautinų medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. Sandėlių plotas kv. m. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Reikalingas patalpų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė. Bendras patalpų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Gatavos produkcijos ir parduotos produkcijos vertė per metus, lt. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno vertės per metus. Pardavimų pelningumas litais ir procentais. Išvados. Priedai (2).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-12-21
 • Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje

  Įvadas. Konkurencinės rinkos reikšmė. Konkurencinės įmonės biudžetinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir konkurencinės įmonės pasiūlos kreivė. Ribinių kaštų kreivė ir įmonės pasiūlos sprendimai. Įmonės trumpojo laikotarpio sprendimas nutraukti gamybą. Įmonės ilgojo laikotarpio sprendimas išeiti ar įeiti į rinką. Pelno nustatymas konkuruojančiosios įmonės grafike. Pasiūlos kreivė konkurencinėje rinkoje. Trumpasis laikotarpis: rinkos pasiūla su nustatytu įmonių skaičiumi. Ilgasis laikotarpis: rinkos pasiūla su įėjimu ir išėjimu. Kodėl konkuruojančiosios įmonės pasilieka versle, jei padaro nulinį pelną?. Permainos paklausoje ilguoju ir trumpuoju laikotarpiais. Kodėl IL pasiūlos kreivė gali svirti žemyn?. Palyginamoji analizė. Skaidrės (11 psl.).
  Mikroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-11-10
 • Įmonės samprata. Juridiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimai

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-28
 • Įmonės turtas, jo struktūra. Turto panaudojimo efektyvumas

  Įvadas. Įmonės turtas. Pagrindinis turtas. Trumpalaikis turtas. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Vertybių nusidėvėjimas. Kapitalo taupymas. UAB "Prienų baldai" parduotuvė.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-06-16
 • Įmonės veikla ir kaštai

  Įvadas. Gamybos ištekliai ir ekonominių kaštų samprata. Alternatyvūs kaštai. Bendrasis, ekonominis ir normalusis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Įmonės ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • Įmonės veiklos įvertinimai (rodikliai)

  Įvadas. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
Puslapyje rodyti po