Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo įmonės veikla ir valdymas

  PowerPoint pristatymas. Verslas. Įmonė. Verslo įmonių grupavimas pagal įvairius požymius. Įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Valdymo funkcijos. Bendrovės valdymas.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-01-23
 • Verslo įmonių kūrimosi analizė

  Įvadas. Lietuvos įmonių rūšys. Įmonių kvalifikavimo požymiai. Ribota ir neribota turtinė įmonės atsakomybė. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios (personalinė) įmonės sąvoka. Individualios (personalinės) įmonės registravimas. Individualios (personalinės) įmonės steigimas. Individualios (personalinės) įmonės pranašumai ir trūkumai. Tikroji ūkinė bendrija. Tikrosios ūkinės bendrijos sąvoka. Ūkinės bendrijos pranašumai ir trūkumai. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos sąvoka. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos registravimas. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos steigimas. Komanditinės (pasitikėjimo) bendrijos pranašumai ir trūkumai. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės sąvoka. Akcinės bendrovės steigimas. Akcinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės registravimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Kooperacinė bendrovė (kooperatyvas). Kooperatinės bendrovės sąvoka. Kooperatinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Ne pelno organizacija (viešoji). Ne pelno organizacijos sąvoka. Ne pelno organizacijos registravimas. Ne pelno organizacijos steigimas. Ne pelno organizacijos pranašumai ir trūkumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-31
 • Verslo įmonių rūšys pagal įvairius kriterijus

  Verslo įmonė (firma). Verslo įmonė. Įmonės grupuojamos. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkinę bendriją (KŪB). Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperacinės bendrovės (kooperatyvai). Akcinės bendrovės (AB). Valstybės ir savivaldybės įmonės. Bendrosios įmonės. Koncernas. Konsorciumas. Asociacija. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Įmonės finansų atskaitomybė, formos. Pelno ataskaita. Duomenų kaupimo metodas. Nepaskirstytojo pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautas. Bendrieji apskaitos principai. Pusiausvyros (dvejybiškumo) principas. Įmonės (ekonominio objekto) arba ekonominio vieneto principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Konservatyvumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo (mato) principas. Kaupimo principas. Pajamos. Patirtomis sąnaudomis laikoma. Palyginimo principas.
  Mikroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-08-30
 • Verslo įmonių tipai

  Įvadas. Įmonių klasifikacija. Individualiosios įmonės. Realus individualiosios įmonės pavyzdys. Ūkinė bendrija. Ūkinė bendrija "Antada". Bendrovė. AB "Suvenora". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Verslo inkubatoriaus veikla Šiaulių mieste

  Įvadas. Verslo inkubatorių istorija. Pirmasis verslo inkubatorius Lietuvoje. Regioniniai verslo inkubatoriai Lietuvoje. Lietuvoje šiuo metu veikiantys verslo inkubatoriai. Verslo inkubatorius. Šiaulių verslo inkubatorius. Teikiamos paslaugos. Šiaulių verslo inkubatoriaus steigimo etapai. Šiaulių verslo inkubatoriaus tikslai. Priėmimo sąlygos. Kriterijai, lemiantys palankų sprendimą dėl įmonės priėmimo į verslo inkubatorių. Įmonės, norinčios nuomoti patalpas inkubatoriuje, turėtų pateikti šiuos dokumentus. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-09
 • Verslo inkubatorius

  Įvadas. Inkubatorių istorija. Paslaugos. Verslo inkubatorių patyrimas. Inkubavimo dinamika. Inkubatoriaus veikla 2002 metais. Vilnijos verslo inkubatoriaus 2003 m. veiklos analizė. VVI veiklos plano vykdymas ir rezultatai. 2003 m. sąmatos vykdymo analizė. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir jų rezultatai. Inkubatoriaus veikla regione skatinant verslumą ir teikiant paslaugas verslininkams. Plane numatytų priemonių neįvykdymo priežastys. Vykdomos priemonės ir projektai, kurie nebuvo numatyti metiniame veiklos plane ir jų rezultatai. Dalininkų finansinė ir kita parama inkubatoriaus veiklai. Naujos paslaugos, pradėtos teikti inkubuojamoms įmonėms ir visuomenei 2003 metais. Spręstinos problemos ir pasiūlymai inkubatoriaus veiklai plėtoti.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Verslo kūrimo formos

  Individuali veikla. Individuali veikla, vykdoma įsigijus verslo liudijimą. Individuli veikla, vykdoma neįsigijus verslo liudijimo. Įmonių steigimo formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ne pelno organizacijos. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Franšizės samprata. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-09-27
 • Verslo modelio analizė: pazintys.lt

  Įvadas. Infrastruktūra. Esminės kompetencijos. Partnerių tinklas. Vertės konfigūravimas. Vertės pasiūlymas. Bendravimas. Papildomos paslaugos. Elektroninė parduotuvė. Sąsajos su kitais tinklalapiais. Vartotojas. Santykiai su vartotojais. Paskirstymo kanalai. Tikslinis vartotojas. Finansai. Projekto kaštai ir jų struktūra. Pajamų gavimo būdai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-07
 • Verslo organizavimo formos

  PowerPoint pristatymas. Juridinio asmens sąvoka. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės apskaita ir ataskaitos. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Akcinių bendrovių apskaita ir ataskaitos. Kitos verslo organizavimo formos. Įmonių veikla.
  Mikroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-04-03
 • Verslo organizavimo formos (2)

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Partnerinė (ūkinė) bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kitos galimos verslo organizavimo formos. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacijos. Bendros (mišrios) įmonės. Įmonių junginiai. Lietuvoje 2005 metais įregistruotų įmonių statistikos duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-09-27
 • Verslo organizavimo formos (3)

  Įvadas. Verslo organizavimo būdai. Pagrindinės verslo organizavimo formos ir trumpas jų aprašymas. Akcinių bendrovių ypatumai. Akcinių bendrovių klasifikacija. Pagrindiniai akcinių bendrovių pranašumai. Pagrindiniai akcinių bendrovių trūkumai. Bendra verslo apžvalga Lietuvoje. Verslo kaita ir ypatumai. Verslo tendencijos. Valstybės ir Europos Sąjungos (ES) įtaka verslui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-10-15
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės steigimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas. Ūkinės bendrijos tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-05
 • Verslo organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Verslo įmonių samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Verslo pagrindas - verslininkas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų nuosavybės ataskaita. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų mokesčiai. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų finansinės problemos. Rinka ir pardavimai. Kaštai ir jų reikšmė įmonių veiklai.
  Mikroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo organizavimo formos. Jų pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Verslo organizacijos formos pasirinkimas. Individuali įmonė. Individualios įmonės savininko teisės. Individualios įmonės savininkas kompetencija. Pagrindiniai IĮ privalumai. Pagrindiniai IĮ trūkumai. Bendrija. Bendrijos kapitalo apskaita. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkio bendriją (KŪB) sudaro. Ūkinių bendrijų privalumai. Ūkinių bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai prieš kitas ūkinių organizacijų formas yra šie. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai yra tokie. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcininkų turtinės teisės. Akcininkų neturtinės teisės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-15
 • Verslo portalai

  PowerPoint pristatymas. Verslo portalai. Atviros durys didesniam pelningumui. Kas yra verslo portalas? Verslo portalų privalumai. Akivaizdi nauda. Verslo portalo kūrimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-01-05
 • Verslo steigimas ir reguliavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Verslo sektoriai Lietuvoje. Verslo teisiniai pagrindai, formos parinkimas ir registravimas. Verslo rėmimas ir skatinimas Lietuvoje. Valstybės parama. Stambiojo verslo parama. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Hipotekos esmė versle. Įsteigimo Europos Sąjungos (ES) teisinis reguliavimas. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės derinimas. Įmonių teisės acquis communautaire. Informacijos viešumo ir duomenų bei dokumentų atskleidimas. Įmonės steigimas. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės suvienodinimas. Europos įmonė. Europos įmonė steigimo būdai. Europos įmonės likvidavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2007-03-26
 • Vertybinių popierių rinka ir jos vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Vertybinių popierių tipai. Obligacijos. Paprastosios akcijos (Eovitiks). Obligacijų ir akcijų pasiūla. Obligacijų ir akcijų paklausa. Obligacijų paklausa. Paprastųjų akcijų paklausa. Vertybinių popierių kainos. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Išvados. Priedai (2).
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-26
 • Vyriausybės politika, sprendžiant skurdo problemą

  Įvadas. Skurdo riba. Nedarbas. Darbo pasiūlą didinančios priemonės. Darbo paklausą didinančios priemonės. Skurdas JAV. Priemonės, šalinančios skurdo priežastis. Skurdo pasekmes šalinančios priemonės. Vyriausybės politika, palaikant tam tikro dydžio pajamas. Socialinio draudimo programos. Gerovės programos, skirtos neturtingiems gyventojams. Skurdo mažinimas Lietuvoje.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-02
 • Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Pagrindiniai vyriausybės uždaviniai. Valstybės biudžetas. Ekonomikos komitetas. Vyriausybės ekonominės politikos tikslai. Vyriausybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime. Vyriausybės neigiamos pusės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-17
 • Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje (2)

  Įvadas. Pagrindiniai vyriausybės uždaviniai. Sukuria įstatymus, kurie gina privačią nuosavybę ir garantuoja jų laikymąsi. Tvarko išorinius kaštus ir įvertina naudą. Skatina konkurenciją rinkose. Užtikrina ekonomikos stabilumą. Garantuoja ekonominį saugumą. Teikia viešąsias prekes ir paslaugas. Gina vartotojų teises. Valstybės biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Mokesčiai į Lietuvos nacionalinį biudžetą. Ekonomikos komitetas. Ekonomikos komiteto veiklos kryptys. Vyriausybės ekonominės politikos tikslai. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Vyriausybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime. Vyriausybės neigiamos pusės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-11-18
Puslapyje rodyti po