Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymo turinys ir funkcijos

  Valdymas. Valdymo samprata. Valdymo sudedamosios dalys. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Motyvavimas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-11-29
 • Valstybės ekonominė veikla rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Ekonomikos stabilumo užtikrinimas. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Rinkos sistema ir valstybės vaidmuo. Rinkos ekonomika. Kaip veikia rinkos ekonomika. Elito nuomonė apie valstybės vaidmenį ekonomikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Valstybės ekonominė veikla rinkos mechanizme

  Įvadas. Rinka. Rinkos mechanizmas. Valstybės veikla rinkos mechanizme. Valstybės ekonominės veiklos priemones. Valstybinio reguliavimo formos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Valstybės ekonominis reguliavimas

  4 kryptys, kuriomis pasireiškia valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės ekonominis reguliavimas. Privatizavimas. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo būdai. Privatizavimo formos. Privatizavimo ypatumai. Privatizavimo eiga. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos reguliavimas. Kainų liberalizavimas. Kainų liberalizavimo etapai. Įmonių reforma. Įmonių reformos tikslai. Įmonių reformos esmė. Veiklų grupės. Mokesčiai, bendros nuostatos apie mokesčių politiką. Mokesčių sistema, jos reforma Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė integracija, jos etapai. Kainų liberalizavimo etapai.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-31
 • Valstybės ir rinkos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės dalyvavimas Lietuvos ekonomikoje. Bendrosios valstybės funkcijos ekonomikoje. Rinkos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Lietuvos valstybės biudžeto įvertinimas (2002-2007 metais). Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-06-19
 • Valstybinio kainų reguliavimo įtaka rinkos pusiausvyrai

  Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Užsienio šalių valstybinio kainų reguliavimo raida ir ypatumai. Valstybinio kainų reguliavimo Lietuvoje problemos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-12-22
 • Valstybinis ekonominis reguliavimas

  Istorinės ūkio formos, jų charakteristika. Skirtingas valstybės vaidmuo jose. Centralizuotai reguliuojamas ūkis (planinis). Valstybinio ekonomikos reguliavimo samprata. Valstybės vaidmuo ekonomikoje - teorinių požiūrių raida. Fiziokratizmas. Klasikinė politinė ekonomika. Adamas Smitas. Marksizmas. Neoliberalai. Valstybės vaidmuo ekonomikoje – ekonominių politikų raida. Margaret Tečer ekonominės politikos bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Reigano vykdyta politika nuo 1981 metų. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje (1918-1940). Valstybės vaidmuo ekonomikoje po Antrojo pasaulinio karo. Tarptautinės prekybinės organizacijos (PPO). Jos veiklos principai, funkcijos ir įtaka Lietuvos ekonominei politikai ir verslui. Tarptautinės finansinės organizacijos. Jų principai, funkcijos ir įtaka ekonominei politikai. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Rinkos ekonomikos funkcionavimo prielaidos. Rinkos ekonomikos ribotumas ir valstybės vaidmuo. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje ir krašto savivaldos lygio įvertinimas. Valstybinio ekonominio reguliavimo priemonės. Valstybinio ekonominio reguliavimo objektai ir subjektai. Visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-25
 • Valstybinis kainų reguliavimas

  Įvadas. Pasiūla ir paklausa. Tobulosios konkurencijos ekonomikos rinka. Monopolinė, monopsoninė ir oligopolinė rinka. Kainodaros strategija. Valstybinis kainų reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-06
 • Valstybinis kainų reguliavimas Lietuvoje ir užsienyje

  Įžanga. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Užsienio šalių valstybinio kainų reguliavimo raida ir valstybinis kainų reguliavimas Lietuvoje. Energetikos kainų reguliavimo pagunda ir pasekmės. Vaistų kainų reguliavimo ydos ir pasekmės. Kainų liberalizavimo Lietuvos žemės ūkyje būtinybė. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2008-03-26
 • Valstybinis reguliavimas: AB "Šiaulių Stumbras"

  Įvadas. AB "Šiaulių Stumbras". Įmonės veiklą reguliuojančios institucijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-22
 • Valstybinis smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas

  Įvadas. Trumpa smulkaus ir vidutinio verslo apžvalga. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata ir jų palyginimas. Valstybinis smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas. Vyriausybės veikla sudarant firmoms ūkininkavimo sąlygas. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyminės norminės bazės stabilumo problema. Valstybės alternatyva finansavimo ir mokesčių administravime. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo struktūros. Mokesčių sistema. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo ir finansinio administravimo mechanizmas. Užsienio šalių smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo politika. Europos Sąjungos požiūris į smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimą. Parama smulkiam bei vidutiniam verslui Lietuvos Respublikoje (LR). Valstybės politikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu ir smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Techninę paramą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikiančios įstaigos ir institucijos. Šalyje teikiamos techninės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) formos, mastai ir tendencijos. Techninė parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai finansuojama Lietuvos Respublikos (LR) ūkio ministerijos lėšomis. LSVVPA teikiamos paslaugos. Finansinio efektyvumo vertinimas. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų lėšų panaudojimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vandens gerinimo įrenginiai

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti planuojamos įrengti naujos vandenvietės statybos kaštus, skaičiuojant jos eksploatacines išlaidas vieneriems metams. Vandens tiekimo tinklų, įrenginių ir medžiagų specifikacija. Vandens tiekimo tinklų, įrenginių ir medžiagų sąmata. Vandens gerinimo įrenginių statybinė vertė. Išlaidos eksploataciniam personalui. Išlaidos reagentams. Siurbliui sukti reikalinga galia. Elektros energijos sunaudojimas apšvietimui. Siurblio variklio galia. Siurbliams sukti sunaudotas elektros energijos kiekis. Išlaidos instaliuotai galiai. Išlaidos už elektros energiją. Išlaidos amortizaciniams procesams. Išlaidos einamajam remontui. Išlaidos kurui. Metinės eksploatacinės išlaidos. Vandens savikainos nustatymas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Mikroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-06-04
 • Vartotojas ir paklausa

  PowerPoint pristatymas. Paklausa. Kas tai? Paklausos dėsnis. Paklausos lentelė. Paklausos lentelė rodo. Dekarto koordinačių sistema. Paklausos kreivė. Pirkėjo pajamos ir kitimas. Paklausos elastingumas. Priežastys, dėl kurių paklausa yra neelastinga.
  Mikroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-03-29
 • Vartotojo biudžetas

  Vartotojų biudžeto sąvoka. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartojimo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-26
 • Vartotojo biudžeto įtaka paklausai

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartojimo kreivė. Engelio dėsnis.
  Mikroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-19
 • Vartotojo elgsena

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo elgsenos teorija. Naudingumo samprata. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Abejingumo kreivių esmė. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir jo pokyčiai. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Engelio kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2005-05-10
 • Vartotojo elgsena ir prekių paklausa

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Naudingumo samprata. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo elgsenos abejingumas. Abejingumo kreivė. Abejingumo kreivių savybės. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir jo pokyčiai. Modelio prielaidos. Vartotojo biudžetas. Vartotojo biudžeto lygtis. Biudžetinė tiesė. Biudžetinės tiesės pasvirimas. Pajamų – vartojimo kreivė. "Blogos" prekės pajamų – vartojimo kreivė. Stati pajamų – vartojimo kreivė. Engelio kreivė. Gifeno paradoksas.
  Mikroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-29
 • Vartotojo elgsena ir prekių paklausa (2)

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo elgsena. Naudingumo teorija. Naudingumas. Naudingumo funkcija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo elgsena. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo pusiausvyra. Prekės ribinis naudingumas. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vartotojo abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių žemėlapis. Ribinė substitucijos norma. Abejingumo kreivių savybės. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Biudžeto modelio prielaidos. Biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė. Engelio dėsnis. "Blogos" prekės pajamų – vartojimo kreivė. Stati pajamų – vartojimo kreivė. Gifeno paradoksas.
  Mikroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-10-05
 • Vartotojo elgsena ir prekių paklausa (3)

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo prioritetai ir jo pasirinkimas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo kreivė. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Prekių paklausa. Paklausa. Prekės. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. Paklausos elastingumas. Išvados. Užduotys.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-29
 • Vartotojo elgsena. Produkto naudingumo teorija

  Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Bendrasis ir ribinis naudingumas, jų grafinis vaizdavimas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Vartotojo premija. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vertės paradoksas. Vartotojo biudžetinė tiesė. Biudžetinės tiesės grafinis vaizdavimas. Abejingumo (indiferencijos) samprata.
  Mikroekonomika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-12-05
Puslapyje rodyti po