Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Monopolijos Lietuvoje. Antimonopolinės ir antikorupcinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje

  Įvadas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina monopolinėje rinkoje. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos Lietuvoje. "Lietuvos geležinkeliai". Įmonės monopolinė veikla. Antimonopolinės politikos esmė. Valstybinis kainų reguliavimas. Antimonopolinę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Konkurencijos tarybos veikla. Atsakomybė už konkurencinio įstatymo pažeidimus. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-28
 • Monopolijos Lietuvoje. Antimonopolinės ir antikorupcinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolinės kainodaros bruožai. AB "Lietuvos geležinkeliai". Antimonopolinė ir antikorupcinė politika Lietuvoje. Pagrindiniai antimonopolinę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-28
 • Monopolijų įtaka Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Tikslas – apžvelgus monopolijas teoriniu aspektu pristatyti monopolijų ekonominį vertinima bei numatyti dominuojančių firmų perspektyvas. Monopolijų ir jų įtakos ekonomikai teoriniai aspektai. Monopolija ir rinka. Monopolijų atsiradimo priežastys. Įėjimo į monopolinę rinką kliūtys. Valstybinė monopolijų kontrolė antimonopoliniu įstymu. Monopolijų ekonominiai rodikliai. Monopolinės kainos nustatymas. Monopolinės firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Monopolijų maksimalus pelnas. Monopolinių firmų problemos. Valstybinio reguliavimo problema. Monopolinio neefektyvumo problema. Monopolijų privalumai ir trūkumai. Monopolijų privalumai. Monopolijų trūkumai. Lietuvos monopolijos ir jų įtaka šalies ekonomikai. Pirmosios monopolijos Lietuvoje. Lietuvos monopolijų apžvalga. Lietuvos monopolijų ekonominis vertinimas. Monopolijų perspektyvos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-11-05
 • Monopolijų kontrolės mechanizmas

  Įvadas. Monopolijos samprata. Reguliuojama monopolija. Antimonopolinis reguliavimas Lietuvoje. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Valstybinė monopolijų veiklos kontrolė išsivysčiusiose šalyse. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-10
 • Monopolijų veikla ir jos pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Monopolinės rinkos savybės. Kainų diskriminacija. "Vilniaus prekyba". "Lietuvos telekomas". "Lietuvos avialinijos". Istorija. Konkurentai. Nuolaidos. Avialinijų kainodara. Monopolijos nesėkmės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-12-09
 • Monopolijų veikla ir jos pasekmės Lietuvoje (2)

  Įvadas. Monopolijos apibrėžimas. Monopolinės firmos pusiausvyra. Pelno maksimizavimas. Monopolijoje nėra pasiūlos kreivės. Diskriminacija kainomis. Monopolijų reikšmė ūkiui. Išteklių paskirstymas. Monopolijos ir tobulos konkurencijos kaštai. Natūraliųjų monopolijų reguliavimas. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolijos Lietuvoje. Energetika ir "LEO-LT". Ryšių paslaugos "TEO LT". Mažeikių nafta. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-06-04
 • Monopolijų veikla Lietuvoje ir jų pasekmės

  Grynoji monopolija ir monopolizacijos veiksniai, monopolijų veikla Lietuvoje, monopolinių įmonių pavyzdžiai ("Lietuvos energija", "Mažeikių nafta") ir jų veikla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-05-13
 • Monopolinė konkurencija

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos trumpuoju pusiausvyros laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos firmos ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Reklamos vaidmuo. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-08-30
 • Monopolinė konkurencija. Pusiausvyra. Ekonominis pelnas. Ribiniai kaštai

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos rinkos pusiausvyra. Ribiniai kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-16
 • Monopolinė rinka

  Monopolijų susiformavimo priežastys ir rūšys. Monopolijos susiformavimo priežastys. Monopolijų rūšys. Monopolinė kainodara. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopoliją reguliuojanti teisinė aplinka. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-19
 • Monopolinė rinka (2)

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai/ribotumai. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Monopolinė rinka (3)

  Užduotys. Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt., produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. Nustatyti kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginio paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt./ Lt. Apskaičiuoti firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašyti į 1 lentelę. Apskaičiuoti paklausos elastingumą kainai intervaluose: a. nuo 30 iki 40 Lt/vnt., b. nuo 40 iki 60 Lt/vnt., c. nuo 80 iki 90 Lt/vnt. Nubrėžti paklausos grafiką ir pažymėti jame paklausos elastingumą. Nubrėžti firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodyti jų tarpusavio ryšį. Paaiškinti bendrųjų ir ribinių pajamų priklausomybę nuo paklausos elastingumo. Išvardinti monopolinės rinkos ypatybes. Apibrėžti firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuoti materialines išlaidas produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai materialinių gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kaštai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai W – atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašyti į 2 lentelę. Nubrėžti pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. Nubrėžti monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus ir nustatyti, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Nubrėžti monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus ir nustatyti, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Sprendimas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-01
 • Monopolinė rinka (4)

  Įvadas. Monopolijų formos ir jų atsiradimo sąlygos. Monopolizavimo priežastys. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Firmos pelno maksimizavimas ir pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje ilguoju laikotarpiu. Monopolinė konkurencija. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Produkto diferenciacija (product differentiation). Produkto tobulinimas (product improvement). Reklama (advertising). Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-04-03
 • Monopolinė rinka (5)

  Įvadas. Monopolinės rinkos bruožai. Monopolijos ypatybės. Monopolinės rinkos apribojimai. Kodėl atsiranda monopolijos? Monopolizavimo priežastys. Išteklių kontroliavimas. Monopoliniai susijungimai. Vyriausybės sukurta monopolija. Natūrali monopolija. Kada susiformuoja monopolinė rinka? Kodėl monopolijos iškyla? Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-06-01
 • Monopolinė rinka (6)

  Įvadas. Monopolinė kainodara. Monopolinės kainodaros bruožai. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Pasiūlos ir kainos santykis monopolinėje rinkoje. Pasiūlos ir kainos santykis monopolinėje rinkoje. Kainų diskriminacija. Kainų diskriminacija. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-04
 • Monopolinės įmonės veikla

  Įvadas. Monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Monopolijų tipai. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Monopolijos valdžios ypatybės. Kaina. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolinės kainodaros bruožai. Monopolisto produkto paklausa. Monopolistas neturi pasiūlos kreivės. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Monopolinės pajamos. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Reguliuojama monopolija. Antimonopoliniai įstatymai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-15
 • Monopolinės konkurencijos ir oligopolijos rinkos struktūros

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos firmos paklausos kreivė. Trumpo laikotarpio pelno maksimizavimas monopolinės konkurencijos firmoje. Firmos užsidarymo taisyklė. Pasiūlos kreivė. Ilgo laikotarpio pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje. Monopolinės konkurencijos bruožai ilguoju laikotarpiu. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos bruožai. Karteliai. Sąmokslo nauda. Rinkos dalyviai nukenčiantys nuo sąmokslų. Kainų ir gamybos apimties nustatymas kartelyje. Kartelių trumpaamžiškumas. Jungtinio pelno maksimizavimo hipotezė. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Reklama. Grobuoniška kaina. "Lipni kaina". Alokacinis efektyvumas oligopolinėje rinkoje. Reketas. Duopolija. Kurno – Nešo pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-24
 • Monopolinės konkurencijos rinka

  Monopolinė konkurencija: Produktų diferenciacija, reklama ir visuomenės gerovė. Kainos ir gamybos apimties nustatymas MK. Produktų diferenciacija ir paklausos elastingumas. Kainos ir gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Kainos ir gamybos apimties nustatymas ilguoju laikotarpiu. Ekonominis efektyvumas ir išteklių paskirstymas. Vadovėlių Karl E. Case ir Ray C. Fair "Principles of microeconomics" ir KTU "Mikroekonomika" lyginamoji analizė
  Mikroekonomika, analizė(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas (2)

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka. Įėjimas į monopolinę rinką. Veiksniai pritraukiantys įmones į monopolinę rinką. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Išvados. Pagrindinių sąvokų žodynas.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas (3)

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Išvados. Sąvokų žodynėlis.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po