Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendroji pusiausvyra ir efektyvumas

  Dalinė pusiausvyra ir bendroji pusiausvyra. Efektyvumo sąlygos. Mainų efektyvumas. Gamybos efektyvumas. Mainų ir gamybos efektyvumo derinimas. Bendroji naudingumo galimybių riba ir bendroji pusiausvyra. Konkurencinė rinka ir ekonominis efektyvumas. Antro geriausio teorema.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-18
 • Bendrovės steigimas

  Steigėjai. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-05
 • Bendrovių steigimo būdai, kapitalas ir steigimo dokumentai

  Bendrovių steigimo būdai: individualiosios įmonės, ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, kredito unijos, viešosios įstaigos, junginiai(susivienijimai), ne pelno organizacijos. Bendrovės kapitalas. Steigimo dokumentai.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-03
 • Biudžetinis apribojimas. Pirmenybės

  Biudžetinis apribojimas. Biudžetinės tiesės pokyčiai. Mokesčiai, subsidijos ir prekių normavimas. Pirmenybės. Pirmenybių prielaidos. Vartotojo abejingumo kreivės. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Blogybė. Neutralioji prekė. Ribinė pakeitimo norma (MRS) ir jos ypatybės
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Biudžetinis apribojimas. Vartotojo ir rinkos paklausa

  Biudžetinis apribojimas. Biudžetinės tiesės kitimas. Slutskio lygtis. Vartotojo pasirinkimas. Vartotojo paklausa. Rinkos paklausa. Technologija. Pelno maksimizavimas. Ekonominis modelis. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas. Gauso metodas.
  Mikroekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Centralizuotas ūkis ir jo krizė

  Uždaviniai. Įvadas. Centralizuotos ekonomikos plėtojimo galimybės ir bruožai. Centralizuoto ūkio krizė. Ekonominė aplinka (centralizuoto ūkio ekonominės sistemos vidinė ir išorinė aplinka). Centralizuoto ūkio krizė. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-04-02
 • Consumer behaviour: "Gardėsis"

  Darbas anglų kalba. Vartotojų elgsena: "Gardėsis". "The conception of consumer behavior. The main factors influencing consumer behavior. Outside factors. Inside factors. Consumers needs. The analysis of consumer needs for white bread with sunflower seeds of "Gardėsis"
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-19
 • Creating a Company

  Darbas anglų kalba. Įmonės kūrimas. Requirements for enterprise founders. Business risks. Selection of legal status of an enterprise. Business plan. Structure of business plan. Calculation of production making expenses. Management of a new enterprise. Activity. Enterprise management. Business taxes.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-08-29
 • Darbas

  Darbo pasidalijimas, jo vaidmuo ekonomikoje. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Rinkos funkcijos ir formos. Lietuvos gamtos ištekliai.
  Mikroekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-22
 • Darbo apmokėjimas

  Įvadas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Darbo užmokesčio skirtumai. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-08
 • Darbo apmokėjimas: atlyginimas ir jo valdymas

  Darbo atlyginimo elementai. Darbo apmokėjimo sistemos tikslai. Darbuotojų motyvacija. Darbo vietų vertinimas (kokybinis ir kiekybinis). Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Darbo užmokesčio sistemos (vienetinė, laiku pagrįsta, fiksuotos dienos išdirbio sistema). Senasis ir naujasis darbo apmokėjimo organizavimas. Į darbo rezultatus orientuotas darbo apmokėjimas. Į pelną orientuotas darbo apmokėjimas. Pažangios darbo apmokėjimo tendencijos, naujos formos.
  Mikroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbo laiko sąnaudos

  Įvadas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-02-25
 • Darbo našumas

  Įvadas. Darbo našumo samprata. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Globalinis konkurencingumas – strateginis tikslas, būtinas kiekvienai institucijai. Fizinio darbo darbininko (FDD) našumas. Protinio darbo darbuotojų (PDD) našumą lemia šie veiksniai. FDD ir PDD skirtumai. Sąlygos, lemiančios darbo intensyvumą. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Statistikos duomenys.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-28
 • Darbo našumas (2)

  Įvadas. Tikslas - apžvelgti darbo našumo šaltinius ir veiksnius. Darbo našumas. Darbo našumo samprata. Darbas - pagrindinis gamybos veiksnys. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo didinimo veiksniai žemės ūkyje. Darbo našumo kėlimo rezervai. Pramonės efektyvumo vertinimas. Lietuvos pramonės efektyvumo vertinimas (per konkurencingumo prizmę). Visapusiškas pramonės konkurencingumo vertinimas. Pramoninių grupių konkurencingumo vertinimas. Aukštų technologijų ir mokslui imlių pramonės sektorių. Konkurencingumo vertinimas. Pramonės ir verslo aplinkos vertinimas. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas Europos Sąjungos (ES) šalių atžvilgiu. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-22
 • Darbo našumas ir darbo užmokestis

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti darbo našumo ir darbo užmokesčio priklausomybę. Darbo našumo samprata. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys darbo našumą. Darbo našumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Organizaciniai ir techniniai veiksniai didinantys darbo našumą. Technikos pažangos ir mokslo veiksniai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-10
 • Darbo našumas Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) įmonėse. Skirtumų priežastys ir pasekmės

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti darbo našumą Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo našumas. Darbo našumo mokslinė problema. Darbo našumo rodikliai. Skirtumų priežastys ir pasekmės. Darbo našumo didinimo priemonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės (2)

  Įvadas. Darbo rinkos teorija. Darbo rinkos ypatumai. Lietuvos darbo rinkos pokyčiai. Neoficialios darbo rinkos samprata. Valstybės politika darbo rinkoje. Neoficialios darbo rinkos masto įvertinimas. Valstybinės darbo inspekcijos atliktų tyrimų palyginamoji analizė. Šešėlinio užimtumo įvertinimas Lietuvos įmonėse. Neoficialios darbo rinkos Lietuvoje mažinimo sistema. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-12-04
 • Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos problemos ir ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinka, problemos ir ypatumai Lietuvoje. Esminis bruožas, išskiriantis darbo rinką iš kitų. Reakcija į pasikeitimus. Planinės ekonomikos darbo rinkos ypatumai. Rinkos ekonomikos darbo rinkos pokyčiai. Nedarbo lygis gali būti suprantamas dvejopai. Lietuvos darbo rinką galima suskirstyti. Valstybinė politika darbo rinkoje. Juodoji darbo rinka dar kitaip vadinama. Valstybės politika darbo rinkoje. Darbo rinkos politikos paskirtis.
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-02-27
 • Darbo rinkos problemos (2)

  Darbo rinkos specifika. Darbo paklausa ir pasiūla. Darbo užmokesčio skirtumai ir jų susidarymo priežastys.
  Mikroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Darbo rinkos problemos Lietuvoje (4)

  Įvadas. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Darbo pasiūla ir paklausa. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Bedarbiai ir jų struktūra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-25
Puslapyje rodyti po