Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kainodaros strategijos (2)

  Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainos nustatymas orientuojantis į sąnaudas

  1 Uždavinys. Kainos nustatymas bendrųjų kaštų (savikaina+pelnas) metodu. Reikia apskaičiuoti pasirinkto produkto kainą bendrųjų kaštų metodu. Pasirenkamas produktas (paslauga) – spausdintuvo modelio Hewlett Packard Laser Jet 1100 kasetės atnaujinimas. 2 Uždavinys. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Reikia apskaičiuoti HP LJ 1100 kasetės atnaujinimo kainą nenuostolingumo metodu.
  Mikroekonomika, uždavinys(2 puslapiai)
  2007-12-14
 • Kainos samprata ir reikšmė

  Įvadas. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymas. Prekių asortimentas. Kliento pritraukimas. Išvados. Priedas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-03-16
 • Kainų kitimo poveikis vartotojų pasirinkimui

  Įvadas. Darbo tikslas - remiantis teorine medžiaga įvertinti kainų kitimo poveikį vartotojo pasirinkimui. Kainos samprata. Kainos funkcijos. Kainų politika. Kainos nustatymo būdai. Vartotojo elgsenos teorija. Kainų kitimo poveikis vartotojo pasirinkimui. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-02-10
 • Kainų kontrolė Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Kainų kontrolė Lietuvos ekonomikoje. Grynoji monopolija. Oligopolija. Minimalioji kaina. Maksimalioji kaina. Juodoji rinka. Darbo užmokesčio reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-15
 • Kainų kontrolė Lietuvos ekonomikoje (2)

  Įvadas. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Valstybinis kainų reguliavimas. Kainų maksimumas minimumas. Dempingas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Kainų lyderio modelis oligopolinėje rinkoje

  Įžanga. Oligopolinės rinkos samprata. Barometrinis kainos lyderio modelis. Dominuojančios firmos Kainos lyderio modelis. Dominuojančios firmos kainos lyderio modelio samprata. Kainų lyderio modelio oligopolinėje rinkoje grafinis aiškinimas. Kainų lyderio modelio oligopolinėje rinkoje skaitmeninis aiškinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-06-07
 • Kainų nustatymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo galimybės. Kainos lygiai, kurie yra reikšmingi gamintojui. Kaina nustatoma orientuojantis į kaštus. Kainos nustatymo metodai: savikaina plius antkainis. Privalumai. Trūkumai. Kainos nustatymo metodai: kintamųjų kaštų. Kainos nustatymo metodai: nenuostolingumo. Lygties metodas. Kainos nustatymo metodai: prekyboje remiantis kaštais. Kainos nustatymo metodai: orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymo metodai: remiantis paklausa. Kainos nustatymas pagal paklausą. Kainos nustatymo metodai: remiantis vartotojo suvokiama verte. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo metodai: orientuojantis į konkurentus. Kainos nustatymo metodai: einamų kainų. Kainos nustatymo metodai: į lyderį orientuotos. Kainos nustatymo metodai: konkurencinių pasiūlymų.
  Mikroekonomika, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-05-17
 • Kas yra rinka ir kaip ji atsiranda?

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti rinkos atsiradimo priežastis, aptarti rinkos funkcijas, egzistuojančias rinkos sistemas ir struktūras, suvokti, kas yra rinkos pusiausvyra ir kaip ji susiformuoja. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos mechanizmas. Rinkos funkcijos. Rinkos sistemos. Produktų ir išteklių rinka. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Laisvoji rinka. Rinkos ekonomika. Centralizuotai suplanuota ekonomika Rinkos struktūros. Rinkos struktūrą lemiantys veiksniai ir pagrindiniai rinkos modeliai. Rinkos pusiausvyra. Pusiausvyros principas. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos klaida. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-10
 • Kaštai (2)

  Ilgo laikotarpio kaštai ir funkcija, masto ekonomija. Pajamų nelygybė. Pateikiami paklausos elastingumo kainai ir kryžminio elastingumo koeficientai maisto produktams vynui ir alui. Pateikiami įmonės bendrieji kaštai ilguoju laikotarpiu. Ribiniai kaštai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-24
 • Kaštai (3)

  Įvadas. Tikslai. Gamybos kaštų klasifikavimas. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Ekonominė kaštų samprata. Kaštų ir pajamų įvertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Kaštai (4)

  Įvadas. Kaštai. Kaštų funkcija. Trumpas ir ilgas laikotarpiai. Kaštai trumpu laikotarpiu. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Ilgo laikotarpio kaštai. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų. Žemesnių kaštų paieškos. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-24
 • Kaštai trumpame ir ilgame laikotarpyje

  Įvadas. Gamybos funkcija. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Gamybos funkcija. Trumpasis laikotarpis. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Masto ekonomija. Firmos ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Kaštų samprata ir tipai

  Alternatyvūs kaštai ir pelnas. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pavyzdys. Ilgo laikotarpio kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Įmonės pusiausvyra trumpame laikotarpyje. Įmonės pusiausvyra ilgame laikotarpyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-18
 • Kaštų samprata. Kaštų skirstymas. Gamybos kaštų apskaita įmonėje

  Įvadas. Tikslas: atskleisti kaštų sampratą, kaštų skirstymą bei gamybos kaštų apskaitą įmonėje. Kaštų samprata. Kaštų skirstymas. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Ilgalaikiai kaštai. Gamybos kaštų apskaita įmonėje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-01-27
 • Kauno apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė

  Įvadas. Tikslas - aptarti darbo rinkos sampratą teoriniu aspektu ir atlikti Kauno apskrities darbo rinkos statistinę analizę bei gautus rezultatus palyginti su tais pačiais rodikliais visos Lietuvos mastu. Darbo rinka teoriniu aspektu. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos rūšys. Darbo jėga. Darbo užmokestis. Darbo rinkos pasiūla ir paklausa. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo rinkos rūšys pagal darbo jėgos pasiūlą ir paklausą. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Statistinė duomenų analizė. Darbo rinkos rodiklių statika. Užimtų gyventojų skaičiaus apžvalga. Bedarbių skaičiaus apžvalga. Atlyginimų apžvalga. Darbo rinkos rodiklių dinamika retrospektyvos požiūriu. Užimtų gyventojų skaičiaus retrospektyva. Bedarbių skaičiaus retrospektyva. Vidutinio mėnesinio atlyginimo retrospektyva. Darbo rinkos rodiklių perspektyva. Užimtų gyventojų skaičiaus perspektyva. Bedarbių skaičiaus perspektyva. Vidutinio mėnesinio atlyginimo perspektyva. Darbo rinkos rodiklių ryšių tyrimas. Užimtų gyventojų skaičiaus ir vidutinio atlyginimo tarpusavio ryšių analizė. Bedarbių skaičiaus ir vidutinio atlyginimo tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-10-08
 • Kokybė

  Įvadas. Kokybės kontrolė. Kokybės būreliai. Įmonės kokybė. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės vadybos forma. Kokybės lygis. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-09-27
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: šildymo katilų gamyba UAB "Šiluma"

  Įvadas. Įmonės strategija ir vadovų veiksmai. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Rinkodara. Savikaina ir pelnas. Akcinis kapitalas ir dividendai. Balanso analizė. Pirkėjų įsiskolinimas. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2008-10-30
 • Koncernų ir konsorciumų steigimo pagrindai, priežastys, veiklos ypatumai Lietuvoje ir užsienyje

  Įvadas. Koncerno ir konsorciumo samprata. Koncernų ir konsorciumų steigimo priežastys ir pagrindai. Koncernų ir konsorciumų veiklos ypatumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-21
 • Konkurencija – teigiamas veiksnys rinkoje

  Prekinė konkurencija. Rinkos struktūrų tipai. Grynosios konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Monopolinė rinka. Konkuravimo būdo strategijos. Skirstymas pagal Arthur D. Little. Skirstymas pagal P. Kotlerį. Vartotoją labiausiai veikiančios konkuravimo priemonės. Lojalumo kortelės. Kaininė ir kokybinė konkurencija. Lietuvos konkurencijos bendrojoje rinkoje. Europos ekonominės bendrijos konkurencinis reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-23
Puslapyje rodyti po