Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos diplominiai darbai
Mikroekonomikos diplominiai darbai

(2 darbai)

Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB "Norfos mažmena"Įvadas. Tikslas – įvertinti UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho patiriamas išlaidas ir pateikti rekomendacijas jų mažinimui. Išlaidų sampratos, klasifikacijos bei išlaidų analizės metodų teoriniai aspektai. Išlaidos: jų apibūdinimas. Išlaidų apskaita. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos išlaidų struktūros analizė. Produkcijos savikainos analizė pagal kalkuliacinius išlaidų straipsnius. Darbo užmokesčio išlaidų analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Išlaidų mažinimo rekomendacijų teorinis pagrindimas. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho išlaidų analizės praktiniai aspektai. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho charakteristika. Kulinarijos cecho gamybos išlaidų struktūros analizė. Kulinarijos cecho produkcijos savikainos analizė pagal kalkuliacinius išlaidų straipsnius. Kulinarijos cecho darbininkų darbo užmokesčio išlaidų analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho išlaidų mažinimas. Krabų salotų su ryžiais kritinio pelningumo taško analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (6). Skaityti daugiau
Skurdo atsiradimo priežastys ir pasekmėsSkurdo egzistavimo prielaidos Gerovės valstybės modelio kontekste. Skurdo sampratos teorinis pagrindimas. Skurdo atsiradimo priežastys ir jo matavimo būdai. Gerovės valstybės modeliai. "Gerovės valstybės" modelių egzistuojančių Europos sąjungos šalyse analizė. Išbaigti "Gerovės valstybės" modeliai Europos Sąjungoje. Skurdo rodiklių vertinimo sistema. Keturių "gerovės valstybės" modelių taikomų Europos Sąjungos šalyse analizė. Gerovės modelių priimtinumo Lietuvoje tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau