Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos šperos

Mikroekonomikos šperos (25 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (7)

  Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Paklausa. Pasiūla. Vartotojo biudžetas. Gamyba, jos veiksniai, funkcijos. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis.
  Mikroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2005-06-10
 • Mikroekonomika (95)

  Apibūdinkite "Ceteris paribus". Apibūdinkite racionalumo sampratą, racionalų vartotoją. Kas yra normuojančioji ir pozityvioji ekonomika? Apibūdinkite ekonominių srautų judėjimą ratu. Išvardinkite ir apibūdinkite ekonomikos sistemas. Apibūdinkite paklausą, dėsnį, paklausą veikiančius veiksnius, paklausos funkciją. Apibūdinkite pasiūlą, dėsnį, pasiūlą veikiančius veiksnius, pasiūlos funkciją. Apibūdinkite aukštesnės ir žemesnės kokybės prekes. Kaip paklausos ir pasiūlos elastingumas įtakoja mokesčio pasiskirstymą tarp pirkėjo ir pardavėjo? Kaip grafiškai ir lentelių pagalba nustatyti rinkos pusiausvyros kainą? Kada rinkoje susidaro perteklius, trūkumas ir pusiausvyra ir kaip tai įtakoja kainas? Apibūdinkite vyriausybės nustatytą minimalią ir maksimalią kainas. Apibūdinkite vartotojo gaunamą naudingumą, ribinį naudingumą, prioritetus, biudžeto tiesę, prekių rinkinį. Ką rodo abejingumo kreivė, abejingumo kreivių kartograma? Ką rodo ribinė pakeitimo norma ? Išvardinkite gamybos kaštus ir juos apibūdinkite. Kokios yra gamybos mąsto grąžos? Apibūdinkite ribinį rezultatyvumą. Kokia yra kaštų minimizavimo trumpuoju gamybos laikotarpiu sąlyga? Apibūdinkite ribinį darbo produktą. Apibūdinkite vienodų kaštų kreivę arba izokostę. Kuo skiriasi monopsonijos ir natūralios oligopolijos rinkos struktūros. Apibūdinkite ekonominę rentą. Apibūdinkite laužtos paklausos kreivę. Bendroji paklausa ir pasiūla, kreivė, veiksniai. Kas lemia bendrosios paklausos kreivės formą? Kokios dalys sudaro bendrąja pasiūla. Ilgojo ir trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivės. Kas yra BVP, NBVP, RBVP? Kokie yra BVP apskaičiavimo metodai? Namu ūkio vartojimas, vyriausybės išlaidos, nuomos pajamos. Kainų indeksas arba defliatorius, šešėlinė ekonomika, vyriausybės transferiniai mokėjimai. Kas yra nacionaliniu sąskaitų sistema? Apibūdinkite galutini ir tarpini produktą. Kas yra pridėtinė vertė? Kas yra negamybiniai sandoriai? Kas yra ekonominis pelnas? Kas yra operacijos su finansiniai popieriais? Kas yra investicijos? Kas sudaro darbo ir kapitalo pajamas? Apibūdinkite ekonomikos cikliškumą. Kokios dalys sudaro? Kokias priemones valstybė naudoja skatinti ir stabdyti fiskalinei politikai? Laferio kreivė. Kas yra spekuliacija? Diskretiška ir nediskretiška fiskalinė politika. Pinigu paklausa ir pasiūla. Kokie yra pinigai? Kokios pinigu funkcijos? Kokie veiksniai lemia pinigų paklausa ir pasiūlą? Kas yra apyvartinės santaupos? Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Nominalioji ir realioji pinigu pasiūla. Centrinis bankas, jo funkcijos. Infliacijos tempai (formos) ir rūšys. Kas lemia paklausos infliaciją? Kas lemia pasiūlos infliaciją? Kokie veiksniai sukelia infliaciją? Tarptautinės prekybos politikos ir priemonės. Kvota, dempingas, tiesioginės ir netiesioginės eksporto subsidijos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Kokie valiutų kursu režimai? Aukso ir dolerio standartas. Nedarbo rūšys, nedarbą mažinančios priemonės, nedarbo lygis, aktyvumo lygis, užimtumo lygis, visiškas užimtumas, natūralus nedarbo lygis.
  Mikroekonomika, špera(9 puslapiai)
  2009-01-07
 • Monopolija (2)

  Abejingumo kreivėms būdingos savybės. Vartotojo pusiausvyra. Gamyba. Firma. Įmonė. Kaštai. Pelnas. Gamybos funkcija. Izokvanta. Trumpasis ir ilgasis gamybos laikotarpiai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Bendri kintamieji kaštai. Monopolijos užsidarymo taisyklė. Monopolijos pelno maksimizavimas ilgu laikotarpiu. Netobula konkurencija. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Kaina. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinkos struktūros požymiai. Reklamos vaidmuo.
  Mikroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-06-02
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (10)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir įmonių klasifikavimas. Pagrindinės įmonių rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros kryptys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) būklė Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) politika. Smulkaus ir vidutinio verslo Akto principai ir įgyvendinimo priemonės. Mokesčių būtinumas ir funkcijos. Mokesčių sistemos istorinė raida. Apmokestinimo principai. Mokesčių klasifikavimas. Lietuvos mokesčių sistema. Pagrindiniai mokesčiai ir jų esminės charakteristikos. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių esmė. Mokesčių administravimas. Verslo vertinimo principai ir metodai. Verslo vertės nustatymas pajamų požiūriu (diskontuotų piniginių srautų metodas. Verslo vertinimo rizikos įvertinimas. Vertybiniai popieriai ir jų klasifikavimas. Pagrindiniai vertybinių popierių rinkos elementai. Investuotojų grupės ir jų esmė. Vertybinių popierių (VP) listingavimas. Vertybinių popierių (VP) prekybos sąrašų sudarymas. Baltijos šalių Vertybinių popierių (VP) rinkos organizavimas: prekybos sąrašai ir indeksai. Lietuvos VP rinkos infrastruktūra. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 metais. Sprendimų dėl ES paramos suteikimo priėmimo procedūros. Verslui ir verslo aplinkai skirtos Europos Sąjungos (ES) paramos priemonės.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2011-04-19
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (7)

  Ekonomikos valstybinio reguliavimo teorija. Valstybės vaidmuo neoklasikinėje sistemoje. Konkurencijos palaikymas ir apsauga. Pinigų apyvartos reguliavimas, antiinfliacinė politika. Pasiūlos ekonominė teorija ir valstybės mokesčių politika. Valstybė ir rinka keinsistinėje teorijoje. Valstybinis dirižizmas. Valstybinio reguliavimo raida. Valstybė ir verslas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Pagrindinės valstybės funkcijos verslo kūrimosi laikotarpiu. Verslo paramos formos. Mokesčių esmė, funkcijos, apmokėjimų principai. Mokesčių prasmę į vaidmenį, išorinį jų savybių reiškimąsi atspindi 2 mokesčių funkcijos: fiskalinė ir reguliavimo. Mokesčių elementai. Europartneriai programa. PVM. Akcizai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) nuostatų modeliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) nuostatų tipai ir metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) rėmimo programos Europos sąjungoje (ES). Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklą reguliuojančios Europos sąjungos (ES) institucijos (EK, EIF). Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklą reguliuojančios ES institucijos (EIB, ERPB, ESRK). Europos sąjungos (ES) paramos programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtotei apžvalga (Business angels; CREA). Mokesčių klasifikavimas.
  Mikroekonomika, špera(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po