Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos šperos

Mikroekonomikos šperos (25 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biudžetinis apribojimas. Vartotojo ir rinkos paklausa

  Biudžetinis apribojimas. Biudžetinės tiesės kitimas. Slutskio lygtis. Vartotojo pasirinkimas. Vartotojo paklausa. Rinkos paklausa. Technologija. Pelno maksimizavimas. Ekonominis modelis. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas. Gauso metodas.
  Mikroekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Darbo apmokėjimas: atlyginimas ir jo valdymas

  Darbo atlyginimo elementai. Darbo apmokėjimo sistemos tikslai. Darbuotojų motyvacija. Darbo vietų vertinimas (kokybinis ir kiekybinis). Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Darbo užmokesčio sistemos (vienetinė, laiku pagrįsta, fiksuotos dienos išdirbio sistema). Senasis ir naujasis darbo apmokėjimo organizavimas. Į darbo rezultatus orientuotas darbo apmokėjimas. Į pelną orientuotas darbo apmokėjimas. Pažangios darbo apmokėjimo tendencijos, naujos formos.
  Mikroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-05-22
 • Elektroninis verslas

  Elektroninės komercijos samprata. E-komercija. E-verslas. E-verslo modeliai. E-parduotuvė. E–tiekimas. E-aukcionas. E-pasažas. Trečiosios šalies prekyvietė. Virtualios bendruomenės. Bendradarbiavimo platformos. Elektroninė brokerystė. Elektroninis kazino – azartiniai žaidimai internete. Elektroninis ugdymas. Svarbiausi e-verslo tipai. Informacinis tarpininkavimas, pasitikėjimas ir kitos paslaugos. Reklamos modelis. Kompiuterinis virusas. Veiklos internete etika. Elektroninis paštas. Duomenų paieška internete. Elektroninio verslo strategija ir jos įgyvendinimas. Išskiriamos keturios el. komercijos projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų grupės. Elektroninė rinkodara. Intranetas. Reklama. Reklamos internete privalumai. Ekstranetas.
  Mikroekonomika, špera(16 puslapių)
  2006-11-24
 • Gamyba ir jos komponentai

  Gamyba ir jos komponentų derinimas. Gamybos vystymosi etapai. Modernizavimo tipai. Gamybos veiksniai, funkcija ir planas. Gamybos mastas ir veiksniai turintys įtakos jam. Pajamos dėl gamybos mąsto. Mažėjančio ribinio rezultato dėsnis. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamybos organizavimo charakteristikos. Gamybos subjektai ir jų tipai. Gamybos organizavimo formos. Jų privalumai ir trūkumai. Firmos veiklos rodikliai. Firmos veiklos organizavimas. Pelno maksimizavimas. Konkuruojančios firmos. Produkcijos pasiūlos kreivė trumpuoju ir ilguoju periodu. Rinkos monopolizavimo charakteristika. Konkurencijos rūšys ir tipai. Monopolizavimo proceso esmė ir turinys. Prekių realizavimas monopolinėje rinkoje. Monopolizavimą aktyvinantys veiksniai. Pagrindinės monopolizavimo pasekmės. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Įmonių ekonomika (11)

  Įmonė. Individualioji įmonė (IĮ). Individualių įmonių privalumai. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Akcinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonės vidinė struktūra. Įmonių ekonominiai ir socialiniai tikslai. Socialinės įmonės. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Įmonių gamybos organizavimo formos. Verslo aplinkos charakteristika. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Įmonės personalo struktūra. Personalo poreikio apskaičiavimo metodai. Personalo išnaudojimo pagrindiniai rodikliai. Darbo laiko balansas. Pagrindiniai fondai ir jų struktūra. Pagrindinių fondų išnaudojimo rodikliai. Apyvartiniai fondai ir lėšos, jų struktūra ir poreikių apskaičiavimas. Apyvartinių fondų panaudojimo rodikliai. Apyvartinių lėšų apyvartumo spartinimo būdai. Medžiagų ir energetinių išteklių taupymo būdai. Verslo plano struktūros charakteristika. Marketingo tyrimas ir informacinė sistema. Konkurencija ir bankrotas. Naujų gaminių marketingas. Reklama ir jos veiksmingumas. Kaštai, jų klasifikavimas. Gamybos kaštų sąmatos sudarymas. Produkcijos savikainos plano rodikliai. Produkcijos savikainos kalkuliacija ir apskaičiavimas. Gamybos kaštų mažinimo veiksniai ir rezervai. Kainų nustatymo metodai. Kainų rūšys. Įmonės veiklos įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą. Įmonės mokumo ir likvidavimo įvertinimas. Įmonės pajamų apsaugos rodiklių sudėtis ir jų charakteristika. Finansinio sverto rodiklių visuma, charakteristika.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2007-05-31
 • Kainodara (16)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Mikroekonomika (10)

  Gamybos teorija. Firmų tipai ir jų veiklos organizavimas. Individuali firma. Partnerinė firma (arba bendrija). Akcinė bendrovė (arba korporacija). Valstybinė įmonė. Bendra (arba mišri) įmonė. Gamyba ir jos veiksniai. Izokvantė ir izokvantinė kartograma. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktai bei jų tarpusavio priklausomybė. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma. Firmos gamybos kaštai. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Normalusis ir ekonominis pelnas. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir darbo sąnaudas. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštu minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje. Konkuruojančiosios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos. Konkuruojančiosios firmos gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Firmos trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Konkuruojančiosios firmos gamybos apimties nustatymas ilguoju laikotarpiu. Firmos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, špera(20 puslapių)
  2005-10-29
 • Mikroekonomika (13)

  Firmų tipai ir jų veiklos organizavimas. Veiklos organizavimo formos. Gamybos veiksniai ir funkcija. Izokvantė. Firmos gamybos pelnas. Gamybos masto pajamos. Gamybos rezultatai. Trumpojo laikotarpio rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Firmos gamybos kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio firmos kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Kaštų minimizavimas. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos sąlygomis. Konkuruojančios firmos pagamintos produkcijos paklausos kreivės, firmos pajamos. Pelno maksimizavimas konkuruojančioje firmoje trumpuoju laikotarpiu. Konkuruojančios firmos trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Įmonės produkcijos paklausa. Monopolinės firmos pajamos. Pelno maksimizavimas. Ribinės pajamos ir ribiniai kaštai. Pelno maksimizavimas monopolinėje firmoje. Monopolijai būdingi bruožai. Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė.
  Mikroekonomika, špera(9 puslapiai)
  2005-11-18
 • Mikroekonomika (15)

  Ekonomikos mokslo objektas ir tikslas; Rinkos paklausa; Rinkos pasiūla; Rinkos pusiausvyra; Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu; Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu; Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu.
  Mikroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-12-07
 • Mikroekonomika (16)

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos elgesys: racionalumo samprata ekonomikoje. Ekonominiai sprendimai įmonėje ir įmonės veiklos tikslas. Tobulosios konkurencijos rinkos bruožai ir struktūra. Netobulosios konkurencijos rinkos modeliai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa ir įmonės prekės paklausa. Prekių ir paslaugų pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla ir įmonės pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei reguliuojant kainas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo atvejai ir veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo atvejai ir veiksniai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Mažėjančio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimas. Vartotojo abejingumo kreivės – naudingumo funkcijos išraiška. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo biudžeto ir prekių kainų kitimo įtaka vartotojo paklausai. Praktinis vartotojo biudžeto teorijos taikymas. Verslo įmonė ir jos funkcijos. Gamybos organizavimo formos. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir jų kartograma. Gamybos trumpuoju laikotarpiu funkcija. Bendrasis vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio ryšys. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Įmonės kaštų ir pelno samprata. Normalusis (nulinis) ir ekonominis pelnas. Įmonės trumpojo laikotarpio kaštų funkcijos: bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai ir gaminio vieneto savikaina. Savikainos struktūra ir jos mažinimo veiksniai. Ribiniai kaštai. Izokostė ir jų kartograma. Kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio kaštų funkcijos: bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai ir jų tarpusavio ryšys. Įmonės pajamos ir pelnas tobulosios konkurencijos rinkoje: bendrosios, vidutinės, ribinės pajamos; normalusis ir ekonominis pelnas; pelno masė ir pelno norma. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Tiesinė kaštų, gamybos apimties ir pelno diagrama. Lūžio taškas. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį; pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Įmonės trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivės. Pelno maksimizavimas monopolijos ir monopolinės konkurencijos sąlygomis.
  Mikroekonomika, špera(17 puslapių)
  2005-12-19
 • Mikroekonomika (18)

  Gamyba ir jos teorija. Gamyba ir jos organizavimas. Gamyba. Izokvantė ir firmos gamybos planas. Gamybos pasirinkimas trumpu periodu. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Gamybos pasirinkimas ilgu periodu. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Firmos gamybos kaštai. Efektyvaus įmonės dydžio nustatymas. Izokvančių metodo panaudojimas, nustatant optimalią gamybos apimtį. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas trumpu periodu. Konkuruojančios firmos trumpo periodo pasiūlos kreivė. Ilgo periodo pusiausvyra. Gryna monopolija. Gryna monopolija. Monopolizmo priežastys. Monopolinės pajamos ir paklausa. Monopolijos pelno maksimizavimas. Pasiūla. Monopolijos ekonominės pasekmės. Oligopolija.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Mikroekonomika (2)

  Kaip apibūdinti gamybą ir koks jos rezultatas? Kas sudaro pasiūlą? Gamybos veiksnių grupės. Apibūdinti žemės (darbo) kapitalo sąvokas. Kas yra gamybos veiksmingumas? Kada gamybos veiksmingumas didėja? Koks gamybos būdas yra techniškai-ekonomiškai veiksmingas? Kokiu būdu didinamas gamybos veiksmingumas? Apibūdinti "gyvenimo lygio" sąvoką. Kuo išreiškiamas įmonės gamybinis pajėgumas? Nuo ko priklauso įmonės gamybos pajėgumas? Kas yra gamybos apimtis? Svarbiausi veiksniai, ribojantys gamybos apimtį ir jos augimą. Kaip turimi ištekliai (produkcijos paklausa) biudžetiniai apribojimai riboja gamybos apimtį ir jos augimą? Ką būtina įvertinti, norint apskaičiuoti kiek produkcijos per metus planuoja pagaminti įmonė? Ką reikia įvertinti, norint apskaičiuoti efektyvų (planuojamą) darbo laiką per metus? Kas yra gamybos programa? Kas yra gamybos išlaidos? Kaip grupuojamos gamybos išlaidos pagal išlaidų rūšis? Kokios išlaidų grupės sudaro produkcijos savikainą? Apibūdinti tiesiogines-netiesiogines gamybos išlaidas. Kaip gamybos sąnaudose (savikainoje) atsispindi ilgalaikio turto vertė? Apibūdinti "veiklos sąnaudas" ir kas jas sudaro? Kokios išlaidos priskiriamos bendrosioms-administracinėms išlaidoms? Apibūdinti "įmonės sąnaudas" ir kas jas sudaro? Kaip apskaičiuojamas nekilnojamojo turto kelių mokestis ir kur jis įtraukiamas? Kaip apskaičiuojamas mokestis į garantinį fondą ir kur jis įtraukiamas? Kaip suprantate pridėtinės vertės sąvoką ir kaip ji nustatoma? Kokie yra svarbiausi įmonės pajamų šaltiniai? Nuo ko priklauso įmonės pardavimų apimtis? Kaip suprantate "vidutines pajamas" ir kas tai yra? Kada gaunamas pelnas (1gaminio,visos produkcijos)? Ką parodo lūžio taškas? Kaip apskaičiuojamos veiklos (apmokestinamas) grynasis pelnas? Kokius žinote pelno didėjimo veiksnius? Kokius žinote pelningumo rodiklius? Ką nustato pardavimų (turtų) gaminio pelningumo rodiklis? Kaip skirstomas grynasis įmonės pelnas? Koks yra pelno mokesčio tarifas ir nuo ko jis skaičiuojamas? Kas yra kaina?Kainos samprata marketinge. Kainos rūšys. Kaip apskaičiuojama gamintojo, įmonės didmeninė prekybos mažmeninė kaina? Kas sudaro prekės antkainį? Kokias žinote kainų rūšis? Kokias žinote kainų grupes? Kokie veiksniai įtakoja kainą? Kainų nustatymo metodai. Kas yra darbo užmokestis? Apibūdinti minimalų (realųjį) nominalų darbo užmokestį. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo užmokestį. Kada darbo rinkoje nusistovi darbo užmokesčio lygis? Kokius žinote darbo apmokėjimo principus? Kas yra svarbu norint racionaliai organizuoti darbo užmokestį. Ką reiškia vidinė ekonominė pusiausvyra, pusiausvyra darbo rinkoje? Ką rodo vidinė socialinė pusiausvyra? Kas yra naudojama organizuojant darbo apmokėjimą? Kas reglamentuoja darbininkų darbo apmokėjimą? Kas sudaro tarifinę sistemą? Kas yra tarifiniai klasifikaciniai žinynai? Kas atspindi tarifinėje lentelėje ir iš ko ji susideda? Ką parodo tarifinis atlygis ir nuo ko jis priklauso? Ką parodo tarifinis koeficientas? Kas nustato minimalų tarifinį atlygį? Kuo nusakomi konkretūs tarifiniai atlygiai,mėnesio algos ir kt.darbo apmokėjimo sąlygos? Kas nusakoma kolektyvinėse ar samdos sutartyse? Ką reiškia įvertinti apskaičiuojant darbininkų darbo užmokestį? Kokios darbo užmokesčio rūšys? Apibūdinti paprastą laikinę darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti laikinę premijinę darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti laikinę su privaloma įvykdyti normuota užduotimi darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti dviejų ar daugiau valandinių atlygių darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti vietinę darbo užmokesčio rūšį. Ką parodo įkainis ir kaip jis gali būti nustatomas? Apibūdinti vienetinę premijinę darbo apmokėjimo sistemą (atmainą). Apibūdinti diferencijuotą (baudų)darbo mokėjimo sistemą (atmainą). Apibūdinti akordinę darbo apmokėjimo sistemą (atmainą). Pagal ką mokama už vadovų, specialistų ir tarnautojų darbą? Iš ko susideda vadovaujančių darbuotojų ir tarnautojų darbo užmokestis? Kokios gali būti darbuotojų premijų išmokėjimo formos? Nusakyti darbuotojų premijų dydį. Kokie mokesčiai skaičiuojami nuo darbo užmokesčio? Kaip apskaičiuojamas pajamų mokestis pagrindinėje darbovietėje? Kaip apmokama darbininkams kenksmingomis sąlygomis? Kaip apmokama darbininkams labai kenksmingomis sąlygomis? Kaip apmokama darbininkams pavojingomis sąlygomis? Kaip yra apmokama už viršvalandinį darbą? Kaip yra apmokama už naktinį darbą? Kaip yra apmokama už poilsio ir švenčių dienomis darbą? Kaip apmokama už prastovos ir nepilną darbo laiką?
  Mikroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-03-07
 • Mikroekonomika (30)

  Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumą veikiantys veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrasis ribinis naudingumas. Naudingumo maksimizavimas. Naudingumo teorijos praktinio taikymo ribotumas. Prekių rinkiniai ir pakeičiamumas. Vartotojo abejingumo kreivė ir kreivių žemėlapis. Ribinis substitucijos laipsnio mažėjimo dėsnis. Vartotojo biudžetas. Naudos maksimizavimas. Vartotojų paklausos funkcija. Vartotojo biudžeto kitimo prekių paklausa. Prekių kainų kitimo įtaka vartotojo paklausai. Prekių ir paslaugų kainų kitimas ir vartotojo paklausa.
  Mikroekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-10
 • Mikroekonomika (45)

  Poreikio patenkinimas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Engelio dėsnis. Pajamų ir pakeitimo poveikiai. Pajamų poveikis. Firmų tipai. Gamybos veiksniai. Gamybos kastai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Konkuruojančios firmos pajamos. Pelno maksimizavimas lyginant bendrąsias pajamas ir bendruosius kaštus. Pelno maksimizavimas lyginant ribines pajamas ir ribinius kaštus. Trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Pelningumo rodikliai. Darbo jėgos paklausa. Minimalus darbo užmokestis. Aktyvų rinka. Akcijos samprata. Obligacijos samprata. Monopolija. Grynoji monopolija. Įėjimo į monopolinę rinką ir išsilaikymo joje kliūtys. Oligopolinė rinka. Oligopolijos produkcijos paklausa. Duopolija. Reklamos teikiami pliusai ekonominiu požiūriu. Reklamos teikiami minusai.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Mikroekonomika (50)

  Mikroekonomika. Mikroekonomikos struktūra. Ekonomikos raida. Ištekliai. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. Rinkos esmė ir funkcijos. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Paklausa. Paklausos dėsnis. Pasiūla. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo samprata. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Veiksniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Bendras ir ribinis naudingumas. Gamybos funkcija. Pagrindiniai rinkos struktūrų tipai. Tobuloji Konkurencija. Monopolija. Gryna monopolija. Monopolizmo priežastys. Oligopolija. Darbo jėgos rinka. Darbo rinkos bruožai, paklausa ir pasiūla tobuloje konkurencijoje. Kapitalas, palūkanos ir renta.
  Mikroekonomika, špera(6 puslapiai)
  2007-01-12
 • Mikroekonomika (6)

  Ekonomikos tyrimo objektas. Mikro ir makro ekonomikos sąvokos. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Gamybos teorija. Firmos gamybos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas. Gamybos veiksnių rinka. Aktyvų rinka. Monopolija. Oligopolinė rinka. Konkurencinė rinka.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2005-05-27
 • Mikroekonomika (60)

  Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Pajamų poveikis. Pajamų ir pakeitimo poveikiai. Firmų tipai. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Bendrasis produktas. Ribinė techninė keitimo norma. Alternatyvieji kaštai. Kastų funkcija. Trumpojo laikotarpio kaštai. Vienodų kastų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Konkuruojančios firmos pajamos. Pelno maksimizavimas. Trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Pelningumo rodikliai. Darbo jėgos paklausa. Darbuotojo pasirinkimas. Pasiūla ir paklausa darbo rinkose skiriasi dėl šių priežasčių. Minimalus darbo užmokestis. Aktyvų rinka. Obligacijos nuo akcijų skiriasi. Monopolijos samprata. Monopolinės firmos pajamos. Monopolinės firmos pasiūla. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Išskiriama trejopa kainų diskriminacija. Oligopolijos samprata. Kartelio modelis. Duopolija. Rinkos bruožai. Nekaininės konkurencijos formos.
  Mikroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-05-11
 • Mikroekonomika (64)

  Įmonių juridiniai tipai ir charakteristikos. Įmonės vidinė struktūra. Įmonės veiklos socialiniai ir ekonominiai tikslai. Gamybos organizavimo formos. Gamybos ištekliai. Įmonės personalo struktūra ir poreikio apskaičiavimas. Personalo išnaudojimo pagrindiniai rodikliai. Darbo laiko balanso sudarymas. Pagrindiniai fondai. Jų struktūra ir įvertinimo būdai. Pagrindinių fondų įvertinimas ir nusidėvėjimo apskaičiavimas. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Apyvartos ciklas. Apyvartinių fondų apyvartumo rodikliai ir jų nustatymas. Apyvartinių lėšų apyvartumo spartinimo būdai. Medžiagų ir energetinių išteklių taupymo būdai. Įmonės gamybinis pajėgumas ir jo nustatymo būdai. Verslo plano struktūros charakteristikos. Gamybinės programos plano rodikliai ir jų nustatymas. Produkcijos kokybės lygio rodikliai. Gaminio gyvavimo ciklas. Marketingo tyrimas ir informacinė struktūra. Konkurencija ir bankrotas. Reklama ir jos veiksmingumas. Kaštai jų klasifikacija. Gamybos kaštų sąmatos sudarymas. Produkcijos savikainos plano rodikliai. Produkcijos savikainos kalkuliacija ir apskaičiavimas. Gamybos kaštų mažinimo veiksniai. Kainų nustatymo metodai. Kainų rūšys. Pelnas ir rentabilumas. Apskaičiavimas. Pajamų apsaugos rodikliai įvertina įmonės sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. Pinigų srautai. apmokėjimai už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai ir jų esmė. Darbo užmokesčio modeliai ir jų esmė. Darbo apmokėjimo formos ir sistema. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai.
  Mikroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-08-13
 • Mikroekonomika (66)

  Ekonomika. Ekonomikos teorijos objektai. Ekonomikos teorijos metodai. Gamybos veiksniai. Ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos formos. Ekonominės minties raida Lietuvoje. Prekė ir jos savybės. Pinigai. Darbo pasidalijimas. Ūkio struktūra. Nuosavybės santykiai. Ekonominės gėrybės. Ekonomikos teorijos struktūra. Valiutos stabilumas, konvertavimas. Rinka. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Naudingumas. Vartotojo biudžetinė tiesė. Kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pajamos (Pj). Pelnas (Pel). Palūkanos. Gamyba tobulos konkurencijos rinkoje. Gamybos funkcija monopolinėje rinkoje. Monopolinės rinkos efektyvumas. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka ("oligo" - keletas). Renta. Nuoma. Darbo užmokestis (DU). Darbo jėgos rinka. Vertybinių popierių rinka. Rinkos ribotumas. Neturtas. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas.
  Mikroekonomika, špera(25 puslapiai)
  2007-10-11
 • Mikroekonomika (68)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Pagrindinė ekonomikos problema. 32 klausimai su pateiktais atsakymais. Paklausa ir pasiūla. 31 klausimai su atsakymais. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. 33 klausimai su atsakymais. Vartotojo elgsenos teorija. 45 klausimai su atsakymais. Gamybos teorija. 20 klausimų su atsakymais. Gamybos kaštai. 34 klausimai su atsakymais. Tobuloji konkurencija. 25 klausimai su atsakymais. Konkurencinė išteklių rinka. Darbo ir darbo užmokesčio. 40klausimų su atsakymais. Bendroji pusiausvyra ir ekonomine gerove. 11 klausimų su atsakymais. Monopolija. 46 klausimai su atsakymais. Pajamų nelygybe ir skurdas, jų mažinimas. 22 klausimai su atsakymais. Monopolinė konkurencija. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. 22 klausimai su atsakymais. Oligopolija. 28 klausimai su atsakymais. Visuomeninės gėrybės ir visuomeninis pasirinkimas. 22 klausimai su atsakymais. Realios firmos ir jų finansavimas: akcijos ir obligacijos. 19 klausimų su atsakymais. Netobulosios konkurencijos išteklių rinkos. Darbas ir darbo užmokestis. 32 klausimai su atsakymais. Palūkanos, renta ir pelnas. 35 klausimai su atsakymais. Mokesčių sistema. 25 klausimai su atsakymais. Aplinkos tarša ir gamtos ištekliai.
  Mikroekonomika, špera(25 puslapiai)
  2007-10-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po