Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių steigimas

  Įvadas. Ūkinės bendrijos samprata. Tikrųjų ūkinių bendrijų veikla. Komanditinių ūkinių bendrijų veikla. Ūkinių bendrijų steigimas. Asociacijos samprata. Asociacijos steigimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Įmonių tipai (2)

  Įvadas. Akcinių bendrovių kūrimas. Akcinės bendrovės steigėjai. Bendrovės. Bendrovės įstatai. Akcijos, jų rūšys. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės administracija. Revizorius. Bendrovės likvidavimo priežastys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. AB "Stumbras" valdymo principai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Įmonių tipai ir jų veiklos ypatybės

  Įmonių rūšys ir jų klasifikavimas. Individualios įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės. Įmonių tikslai, įmonių valdymo funkcijos. Įmonių planai. Įmonių kontrolė, įmonių valdymo organai ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonių ir jų steigėjų teisės, pareigos ir apribojimai įmonėms. Įmonėms taikomos sankcijos, bendrosios įmonių steigimo taisyklės. Patentai, licencijos. Mokesčiai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-10-21
 • Įmonių tipai ir jų veiklos ypatumai

  Įvadas. Įmonių grupavimo esmė ir principai. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Įmonių tipai Lietuvoje. Dokumentai, reikalingi įmonėms įsteigti

  Įvadas. Įmonės samprata ir įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys Lietuvoje. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės (AB). Kooperatinės bedrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybinės įmonės. Dokumentai, pateikiami steigiant įmones. Dokumentai, pateikiami steigiant akcinę bendrovę. Dokumentai, pateikiami steigiant žemės ūkio bendrovę. Dokumentai, pateikiami registruojant kooperatinę bendrovę. Dokumentai, pateikiami steigiant tikrąją ūkinę bendriją ir komanditinę ūkinę bendriją. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Dokumentai, pateikiami steigiant valstybės ar savivaldybės įmonę. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-27
 • Individuali įmonė (2)

  Įvadas. Įmonių klasifikavimas. Individuali įmonė. Įmonių steigimas ir likvidavimas. Veiklos nutraukimas. Veiklos rūšys. Įmonės registravimas. Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos moka įmonė. Trūkumai ir pliusai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Individualioji įmonė ir jos ekonominė reikšmė

  Individualios įmonės apibūdinimas. Individuali įmonė kaip verslo organizavimo forma. Privačios veiklos patrauklumas. Individualių įmonių indėlis į šalies ekonomika. Individualiosios įmonės vieta bendroje Lietuvos įmonių sandaroje. Individualioji įmonė kaip viena iš dažnesnių smulkaus ir vidutinio verslo formų. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Individualios įmonės steigimas

  Anotacija. Individualios įmonės steigimas. Registravimo tvarka. Įmonės tikslai. Teikiamos paslaugos. Įsikūrimo vieta. Nuostatai . Individualios įmonės valdymas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Inspiracija (motyvacija). Kontrolė. Organizacinė struktūra. Galimos rizikos. Efektyvumo rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2005-11-11
 • Individualiosios įmonės ir jų reikšmė Lietuvos ūkiui

  Įvadas. Individualiosios įmonės. Individualiųjų įmonių samprata. Individualiųjų įmonių steigimas. Individualiųjų įmonių valdymas. Individualiųjų įmonių turtas. Individualiųjų įmonių privalumai ir trūkumai. Statistinių duomenų analizė. Statistinių duomenų analizė, remiantis veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ūkio subjektų rūšis ir darbuotojų skaičiaus grupes 2006 m. Statistinių duomenų analizė, remiantis įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ūkio subjektų rūšis. Statistinių duomenų analizė, remiantis veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ekonominės veiklos rūšis. Išvados. Priedai (3).
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-29
 • Institucijų ir programų, teikiančių paramą smulkiam ir vidutiniam verslui įvertinimas

  Santrauka. Temos aktualumas. Problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Programos teikiančios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Ispa (struktūrinio stojimo paramos instrumentas). Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa – SAPARD. Europartenariat programa. Phare programa. Business angels – ryšių tinklo programa. Crea (Capital Risque Pour Les Entreprises En Phase D’Amorcage) programa. Joint European Venture programa. Institucijos teikiančios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Parama teikiama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-11
 • Interest rates

  Introduction. Nominal and real rates of interest. The loanable funds theory of real interest rates. Problems with the loanable funds theory and the Fisher effect. The liquidity preference theory of interest rates. Loanable funds and liquidity preference. Summary. Vocabulary.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-10
 • Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

  Įvadas. Darbo tikslas: Remiantis teorijos šaltiniais išanalizuoti bei pateikti investicijų į žmogiškąjį kapitalą įtaką darbo jėgos kvalifikacijai. Žmogiškojo kapitalo teorija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Investicijų į išsimokslinimą nauda. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą (ŽK) klasifikacija. Investicijų į išsimokslinimą kaštai. Žmogiškojo kapitalo kaštų ir naudos modelis. Vidinės išsilavinimo pajamų normos. Darbo jėgos kokybė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-30
 • Išorės efektai ir viešosios gėrybės

  Išorės efektai. Ribinių kaštų kainų nustatymo logika su išorės efektais. Asmeniniai pasirinkimai ir išorės efektai. Alternatyvi išorės efektų problemos apžvalga. Mokesčiai ir subsidijos. Sandėrių sudarymas ir derybos. Legalios taisyklės ir procedūros. Išorės efektų tiesioginis reguliavimas. Visur esanti išorės efektų problema. Viešosios gėrybės. Viešųjų gėrybių charakteristika. Nukrypimas: pajamų paskirstymas kaip viešoji gėrybė. Viešosios gėrybės lig šiol. Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Optimalus viešųjų gėrybių apsirūpinimas. Samuelson teorija. Praktinės optimalaus apsirūpinimo problemos. Darbo palyginimas. Priedas (1).
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-11
 • Išoriniai efektai ir jų ekonominis reguliavimas

  Įvadas. Išoriniai poveikiai gamybai. Išorinių efektų tiesioginis reguliavimas.
  Mikroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-12
 • Išteklių rinka ir jos ribotumas

  Įvadas. Ištekliai ir jų ribotumas. Darbo išteklių taupymo problemos. Darbo pasiūla. Gamtos išteklių taupymo problemos. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • Išteklių taupymo problemos

  Įvadas. Išteklių taupymo problemos. Išteklių samprata ir klasifikavimas. Išteklių taupymo esmė ir priemonės. Optimalaus išteklių pasirinkimo problema. Kapitalas, kuro ir energijos taupymo problemos. Darbo išteklių taupymo problemos. Gamtos išteklių taupymo problemos. Išvados ir rezultatai.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-31
 • Kaimo šeima

  Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos tipai. Šeimos valdžios tipai. Šeimos funkcijos. Kaimo šeimoje ugdomos vertybės. Kaimo šeimos kultūriniai poreikiai. Kaimo šeimos pajamos. Kaimo šeimos vaidmuo plėtojant kaimo vietoves. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-07
 • Kainodara (15)

  Įvadas. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Kainodara monopolijos sąlygomis ir monopolijos reguliavimas

  Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Monopolija ir maksimalus pelnas. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-11
 • Kainodara monopolinėje rinkoje

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Monopolinės rinkos kaina ir paklausa. Monopolinės rinkos kaina ir pasiūla. Pelno maksimizavimas. Maksimalios kainos nustatymas. Kaštų periodo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Subsidijų poveikis monopolistui. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Dviejų dalių tarifas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-03-17
Puslapyje rodyti po