Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominių kaštų samprata: realieji kaštai. Griovimo kaštai

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata. Realieji (alternatyvieji) kaštai. Griovimo kaštai. Išvados. Lentelės.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-11-27
 • Ekonominių sprendimų priėmimo galimybės

  Firmos veiklos planavimas. Efektyvus firmos išteklių panaudojimas. Apribojimų vaidmuo. Optimalių sąlygų pasirinkimo metodai. Numatymo vaidmuo organizuojant firmos veiklą. Firmos veiklos priderinimas prie besikeičiančių sąlygų. Vadybos rizika.
  Mikroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-20
 • Elastingumas (2)

  Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo rūšys ir jų grafinė išraiška. Absoliutus elastingumas ir neelastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis elastingumas ir neelastingumas. Atskaitos taško problema ir elastingumo kreivės nuolydis. Paklausos ir pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Valstybinė kainų kontrolė. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-03-05
 • Elastingumo samprata

  Įvadas. Teorinė darbo dalis. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo formos, jų grafinė ir matematinė išraiška. Elastingumą sąlygojantys veiksniai. Elastingumo teorijos taikymas praktikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-04-17
 • Elastingumo skaičiavimo būdai

  Mikroekonomikos referatas. Įvadas. Elastingumo skaičiavimo būdai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-09-07
 • Elastingumo teorija (3)

  Elastingumas. Elastingumo sąvoka. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantis veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-19
 • Elastingumo teorija (5)

  Įvadas. Grafinė elastingumo išraiška. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos, išlaidos. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Paklausas elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Pasiūlos elastingumas, jo skaičiavimas. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Valstybinė kainų kontrolė. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-26
 • Elastingumo teorija ir jos svarba

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jo kreivė. Paklausos veiksniai. Paklausos pokyčiai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas. Faktoriai, veikiantys paklausą. Išvados. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Įtakos grupė. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Pirkėjų ir klientų psichologiniai tipai. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-10-22
 • Elektroninės komercijos samprata

  Įvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos sąvoka. Elektroninės komercijos dalyviai ir tipai. Elektroninės komercijos rūšys. E – parduotuvės. E – skelbimai. E – aukcionai. E – bankininkystė. E – tarpininkavimas. E – paslaugos. Draudimas. Nekilnojamo turto operacijos. Leidybos paslaugos. E – birža. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-03-06
 • Elektroninės verslininkystės plėtra

  Įvadas. Elektroninio verslo raida ir sąvokos. Elektroninis verslas ir elektroninė komercija. Elektroninio verslo struktūra. Verslas internete: galimybės ir privalumai. Elektroninio verslo pavyzdžiai. Mažmeninės prekybos pavyzdžiai. Finansai. Platinimas. Tiekimas prieš ir po pardavimo. Inžinerijos technikos projektavimas. Leidykla. Profesionali paslauga. Elektroninio verslo santykių tipai ir modeliai. Mobilus verslas. Marketingas elektroniniame versle. Socialiniai elektroninio verslo aspektai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2006-03-24
 • Europos Sąjungos (ES) šalių įmonių rūšys ir funkcijos

  Įvadas. Įmonė. Įmonių rūšys ir funkcijos. Įmonių veiklos tikslai. Išlikti konkurencingiems tarptautiniu mastu. Privalomieji reikalavimai. MVĮ − Europos Sąjungos (ES) verslo pagrindas. Tvarumas yra esminės svarbos dalykas. Europos Komisija pateikė pasiūlymą, kaip palengvinti verslo perdavimą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-16
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai (2)

  Įvadas. Finansinės investicijos. Paprastosios Akcijos. Investavimas į paprastąsias akcijas. Paprastųjų akcijų savybės. Paprastųjų akcijų grupės ir jų naudojimo būdai. Priveligijuotosios akcijos. Investavimas į privilegijuotąsias akcijas Privilegijuotųjų akcijų savininkų teisės. Kaupiamieji dividendai. Obligacijos. Obligacijų charakteristikos. Obligacijų rūšys. Obligacijų rizika ir reitingai. Investavimo į obligacijas strategijos. Investicijų vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Firmos ilgu laikotarpiu negaunančios ekonominio pelno

  Kokios firmos ilgu laikotarpiu negauna ekonominio pelno ir kodėl? Įvadas. Kas yra firma. Ilgasis laikotarpis. Kaštai. Eksplicitiniai kaštai. Implicitiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinė konkurencija. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-09
 • Firmos pasiūla

  Įvadas. Pasiūla. Pasiūla, pasiūlos kitimo veiksniai, rinkos pusiausvyra. Pasiūlos elastingumas. Firmos pasiūla. Rinkos aplinka. Grynoji konkurencija. Išimtis. Ilgo laikotarpio pasiūla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-10
 • Fiskalinė vyriausybės politika

  Įvadas. Fiskalinė vyriausybės politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę paklausą. Vyriausybės išlaidų pasikeitimai. Multiplikatoriaus efektas. Išstūmimo efektas. Mokesčių keitimas. Automatiniai stabilizatoriai. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę pasiūlą. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Terminai. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-11
 • Gamyba ir gamybos veiksniai

  Referatas "Gamyba ir jos veiksniai". Įvadas. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Žemė. Darbas. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-26
 • Gamyba ir gamybos veiksniai (2)

  Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos proceso rūšys. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso lankstumas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Gamybos kaštai (3)

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Gamybos kaštai (4)

  Įvadas. Gamybos kaštų samprata. Buhalteriniai kaštai. Numanomieji kaštai. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Masto ekonomija. Gamybos kaštų minimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2012-02-03
 • Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu

  Įvadas. Darbas rašytas remiantis Jaspers Stiglitz knyga "Economic". Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu. Trumpojo laikotarpio samprata. Ekonominių kaštų rūšys. Alternatyvieji kaštai. Pelno samprata ir jo rūšys. Gamybos kaštai. Kaštų rūšys ir jų matematinės formulės. Ribinių kaštų ir vidutinių kaštų ryšys. Vidutinių kaštų kreivės formos samprata. Išvados (palyginamoji analizė). Trumpas anglų–lietuvių ekonominių terminų žodynėlis.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-24
Puslapyje rodyti po