Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vyriausybės politika, sprendžiant skurdo problemą

  Įvadas. Skurdo riba. Nedarbas. Darbo pasiūlą didinančios priemonės. Darbo paklausą didinančios priemonės. Skurdas JAV. Priemonės, šalinančios skurdo priežastis. Skurdo pasekmes šalinančios priemonės. Vyriausybės politika, palaikant tam tikro dydžio pajamas. Socialinio draudimo programos. Gerovės programos, skirtos neturtingiems gyventojams. Skurdo mažinimas Lietuvoje.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-02
 • Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Pagrindiniai vyriausybės uždaviniai. Valstybės biudžetas. Ekonomikos komitetas. Vyriausybės ekonominės politikos tikslai. Vyriausybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime. Vyriausybės neigiamos pusės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-17
 • Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje (2)

  Įvadas. Pagrindiniai vyriausybės uždaviniai. Sukuria įstatymus, kurie gina privačią nuosavybę ir garantuoja jų laikymąsi. Tvarko išorinius kaštus ir įvertina naudą. Skatina konkurenciją rinkose. Užtikrina ekonomikos stabilumą. Garantuoja ekonominį saugumą. Teikia viešąsias prekes ir paslaugas. Gina vartotojų teises. Valstybės biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Mokesčiai į Lietuvos nacionalinį biudžetą. Ekonomikos komitetas. Ekonomikos komiteto veiklos kryptys. Vyriausybės ekonominės politikos tikslai. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Vyriausybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime. Vyriausybės neigiamos pusės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-11-18
 • Vyriausybės vaidmuo ir funkcijos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės vaidmuo ir funkcijos ekonomikoje. Privačios nuosavybės gynimas. Konkurencijos rinkoje skatinimas. Natūraliųjų monopolijų reguliavimas. Socialinių programų vykdymas. Ekonomikos stabilizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-01
 • Vyriausybės vaidmuo rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Ekonominė ir socialinė sanglauda: augimas ir konkurencingumas užimtumo tikslais. Europos užimtumo strategija. Investavimo sąlygos ir EPS poveikis. Efektyvumas, sustiprintas strateginiu požiūriu ir partneryste. Verslo paramos paslaugos: padėti sukurti ir plėtoti įmones. Aplinkos gerinimas: įnašas konkurencijai didinti. Turizmas ir kultūra: nauda vietos plėtrai. Socialinė ekonomija: naujos darbo vietų kūrimo paslaugos. Garantijų institucijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Dabartinės Vyriausybės veiklos vertinimas. Mokesčiai, biudžetas, finansai. Socialinis draudimas ir pensijų sistema. Socialinė parama. Darbo sritis. Sveikatos apsauga.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-24
 • Vyriausybės vaidmuo rinkos ekonomikoje (2)

  Įvadas. Vyriausybės vaidmuo rinkos ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Rinkos ribotumo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos struktūra

  Referatas "Visuminė pasiūla, jos struktūra". Įvadas. Visuminė pasiūla. Veiksniai, darantys įtaka visuminės pasiūlos kreivės poslinkiui. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Klasikinė visuminė pasiūlos kreivė. Trumpalaikiai visuminės pasiūlos svyravimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Žemė, kaip gamybos veiksnys ir jos teikiamos pajamos

  Įvadas. Žemė kaip gamybos veiksnys ir jos teikiamos pajamos. Žemė arba gamtos ištekliai. Žemės renta. Žemės renta, priklausanti nuo kokybės skirtumų. Rentos pajamos, kurias lemia žemėje esantys naudingųjų iškasenų telkiniai. Žemės renta, kurią lemia žemės geografinė padėtis. Žemės kaina. Renta ir žemės mokestis. Gamtos ištekliai Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-01-11
 • Žiniomis grįstos ekonomikos plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata ir perspektyvos Lietuvoje. Žinių ekonomika: teoriniai aspektai. Lietuvos privalumai ir trūkumai siekiant žinių ekonomikos plėtros. Žinių ekonomikos išsivystymo lygio. Vertinimas. Žinių ekonomika Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-19
 • Žmogiškasis kapitalas

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo teorija. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos. Šiuolaikinė visuomenė ir žmogiškojo kapitalo koncepcija. Kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Žmogiškojo kapitalo kūrimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Investicijų efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-24
 • Žmogiškasis kapitalas ir jo ekonominė vertė

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Mokymo sistemos valdymas. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikis. Žmogiškojo kapitalo ekonominė vertė. Intelektualaus kapitalo valdymas, kuriant aukštesnę pridėtinę vertę. Ką reikia padaryti, kad žmogiškasis kapitalas neštų organizacijai kuo didesnę naudą? Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-13
 • Žmogiškasis kapitalas ir jo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata ir jo formavimasis. Mokymo sistemos valdymas. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikis. Intelektualių resursų vaidmuo ekonomikoje. Efektyvus intelektualiojo kapitalo valdymas. Žmogiškojo kapitalo ekonominė vertė. Intelektualaus kapitalo valdymas. Išvados. Pagrindinės sąvokos.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Žmogiškasis kapitalas ir jo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje (2)

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Pagrindinės investavimo į žmogiškąjį kapitalą rūšys. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ir panaudojimo ypatybės šiuolaikinėmis sąlygomis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-26
Puslapyje rodyti po