Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šaka ir firma monopolinėje rinkoje

  Įvadas. Gryna monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpuoju laikotarpiu. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolinės galios matavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-05
 • Tobula konkurencija

  Įvadas. Tobula konkurencija. Tobulos konkurencijos rinka ir jos modelio ypatybės. Tobulos konkurencijos firmos trumpalaikė pasiūla. Tobulos konkurencijos ekonominis efektyvumas, privalumai ir trūkumai. Konkurencinės rinkos pajamos. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas ilgojo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-06-20
 • Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti tobulos konkurencijos rinką, jos ypatumus ir aptarti ekonominį efektyvumą. Tobulos konkurencijos rinka ir jos ypatybės. Konkuruojančios firmos paklausa ir pajamos. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Bendrųjų dydžių modelis. Vidutinių ir ribinių dydžių modelis. Nuostolių minimizavimas. Konkurencinės firmos ir šakos trumpo laikotarpio pasiūla. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Šakos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Pastoviųjų kaštų šaka. Didėjančių kaštų šaka. Mažėjančių kaštų šaka. Gamintojo premija. Gamintojo premija ir kainų pokytis. Ekonominis efektyvumas. Tobulos konkurencijos efektyvumo įrodymas. Laisvas patekimas į rinką ir ekonominis efektyvumas. Laisvas patekimas į Londono finansų rinką. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2009-05-13
 • Tobulos konkurencijos rinka

  Įvadas. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsenos orientyrai. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkos modelis ir jo ypatybės. Tobulos konkurencijos rinka. Trumpojo laikotarpio pasiūla ir alokacinis efektyvumas tobulos konkurencijos rinkose. Tobula konkurencija. Ilgo laikotarpio pasiūla ir pusiausvyra. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-10
 • Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpis ekonomikoje

  Įvadas. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Trumpas laikotarpis. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Ekonomija dėl gamybos mastų. Ilgo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-12-30
 • Trumpo laikotarpio visuminės pasiūlos ir kainų bei darbo užmokesčio prisiderinimas

  Bendroji pasiūla, jos kitimo veiksniai. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Darbo užmokestis ir bendrosios pasiūlos infliacija. Bendroji pasiūla ir darbo užmokesčio prisiderinimas trumpuoju laikotarpiu. Darbo užmokesčio prisiderinimas trumpuoju laikotarpiu. Ryšys tarp darbo užmokesčio darbo rinkoje ir kainų, prekių rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-19
 • Trumpojo laikotarpio gamybos produktas

  Darbo tikslas – atsakyti į šiuos klausimus: Koks yra keitimo rezultatas? Ar yra kintamojo veiksnio didinimo riba, kurią pasiekus, sunku tikėtis tolesnio gamybos apimties augimo? Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-18
 • Ūkinės bendrijos, jų tipai, privalumai ir trūkumai

  Ūkinė bendrija. Bendrijos teisės ir pareigos. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos narių teisės ir pareigos. Bendrijos nariams draudžiama. Statusas ir firmos vardas. Turtas ir lėšos. Likvidavimas. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-07
 • Ūkinės veiklos organizavimas

  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-08-23
 • Ūkinės veiklos organizavimas (2)

  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-06
 • Ūkinių organizacijų formos Lietuvoje

  Įvadas. Įmonių ūkinės veiklos pagrindai. Įmonių klasifikavimas ir jų klasifikavimo požymiai. Verslo organizavimas. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komandinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Akcijos ir obligacijos. Uždaroji akcinė bendrovė. Investicinė bendrovė. Verslo organizavimo formų pranašumai. Trūkumai. kitos ūkinių organizacijų formos. Valstybinė (savivaldybinė) įmonė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Viešoji įstaiga. Įmonių junginiai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-13
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (5)

  Įvadas. Užsienio investicijos ir investitoriai. Užsienio investicijų rūšys. Užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys užsienio investicijas. Užsienio investicijų veiklos Lietuvoje teisinis reguliavimas. Dabartinė padėtis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-19
 • Valdymo turinys ir funkcijos

  Valdymas. Valdymo samprata. Valdymo sudedamosios dalys. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Motyvavimas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-11-29
 • Valstybės ekonominė veikla rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Ekonomikos stabilumo užtikrinimas. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės sprendimai prieš rinkos sprendimus. Rinkos sistema ir valstybės vaidmuo. Rinkos ekonomika. Kaip veikia rinkos ekonomika. Elito nuomonė apie valstybės vaidmenį ekonomikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Valstybės ekonominė veikla rinkos mechanizme

  Įvadas. Rinka. Rinkos mechanizmas. Valstybės veikla rinkos mechanizme. Valstybės ekonominės veiklos priemones. Valstybinio reguliavimo formos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Valstybės ir rinkos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės dalyvavimas Lietuvos ekonomikoje. Bendrosios valstybės funkcijos ekonomikoje. Rinkos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Lietuvos valstybės biudžeto įvertinimas (2002-2007 metais). Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-06-19
 • Valstybinis kainų reguliavimas

  Įvadas. Pasiūla ir paklausa. Tobulosios konkurencijos ekonomikos rinka. Monopolinė, monopsoninė ir oligopolinė rinka. Kainodaros strategija. Valstybinis kainų reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-06
 • Valstybinis reguliavimas: AB "Šiaulių Stumbras"

  Įvadas. AB "Šiaulių Stumbras". Įmonės veiklą reguliuojančios institucijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-22
 • Vartotojo biudžetas

  Vartotojų biudžeto sąvoka. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartojimo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-26
 • Vartotojo elgsena ir prekių paklausa (3)

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo prioritetai ir jo pasirinkimas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo kreivė. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Prekių paklausa. Paklausa. Prekės. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. Paklausos elastingumas. Išvados. Užduotys.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-29
Puslapyje rodyti po