Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuosavybės formos (2)

  Įvadas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Individualios (personalinės) įmonės (IĮ). Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Viešosios įstaigos. Kitos bendrovės.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-27
 • Oligopolija ir rinka

  Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Laužta paklausos kreivė. Vyraujančios firmos modelis. Pagrindiniai rinkos elementai. Prekė. Pinigai. Išvados. Uždaviniai.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-12-15
 • Oligopolinė rinka

  Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Vyraujančios firmos (kainų lyderio) modelis. Vyraujančiosios firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgalaikė vyraujančiosios firmos rinkos paklausa, pasiūla ir pusiausvyra. Duopolija. Kurno modelis. Hotelingo paradoksas. Nešo pusiausvyra. Lošimų teorija. Dviejų subjektų nulinės sumos lošimas. Dviejų subjektų nenulinės sumos lošimas.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-22
 • Oligopolinė rinka (3)

  Įvadas. Oligopolinių rinkų charakteristika. Paklausos kreivės oligopolinėje rinkoje. Išlenktos paklausos kreivės modelis. Laužta paklausos kreivė. Slaptų susitarimų reikšmė didinant oligopolijų pelną. Veiksniai, kurie kliudo susidaryti karteliams. Kainos oligopolinėje rinkoje. Kainų varžymasis oligopolinėje rinkoje. "Lipni kaina". Įmonių sukurtos kliūtys. Reklama. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-15
 • Oligopolinė rinka (4)

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolijos požymiai. Modeliai. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-28
 • Oligopolinės įmonės elgsena

  Įvadas. Oligopolinės rinkos struktūros samprata ir vystymasis. Oligopolinių įmonių susidarymo priežastys. Oligopolinės firmos elgsenos įvairovė. Kainų lyderio modelis. Kartelio modelis. Stabilios kainos modelis. Kainų konkurencija oligopolinėje rinkoje. Efektyvumas oligopolinėje rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-24
 • Oligopolinės rinkos bruožai

  Įvadas. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Oligopolijos esmė. Oligopolinės rinkos struktūros tipai. Oligopolinės rinkos savybės. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Oligopolinės kainos nustatymas. Suokalbiai. Susitarimų nepatvarumas. Laužta paklausos kreivė. Laužtos paklausos kreivės įtaka ribinėms sąnaudoms ir pajamoms. Kainų lyderis. Duopolija. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. Cournot modelis. Stackelberg pusiausvyra. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Išvados. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Oligopolinės rinkos ir įmonių tarpusavio ryšių apibūdinimas

  Įvadas. Oligopolinės rinkos charakteristika. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę rinką kliūtys. Oligopolijų veiklos modeliai. Laužtos paklausos kreivės modelis. Cournot modelis. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis. Lošimų teorija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-06
 • Pagalba pradedantiems verslininkams

  Pagalba pradedantiem verslininkam. Įvadas. Verslo plėtros sąlygos. Vyriausybės verslo apsaugos politika. Verslo skatinimo patirtis Europos sąjungoje. Verslo rėmimas ir skatinimas Lietuvoje. Valstybės parama. Stambiojo verslo parama. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama. Hipotekos esmė versle. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-29
 • Pagrindinės verslo organizavimo formos ir jų reikšmė Lietuvos ekonomikai

  Mikro ir makroekonomikos referatas. Įvadas. Verslo ekonomika. Verslo pagrindai. Ekonominiai principai. Verslo ekonomika Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Pagrindinės verslo ekonomikos formos. Verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2012-01-16
 • Pagrindinių žemės ūkio problemų apžvalga

  Įvadas. Pagrindinių žemės ūkio problemų apžvalga. Metinis kainos nestabilumas. Ilgalaikė kainos mažėjimo tendencija. Eksporto rinkos mažėjimas. Vyriausybės politikos tikslai. Kainų pakėlimas ir rėmimas. Kainos skirtumo kompensavimas. Pasiūlos mažinimas. Importo ribojimas. vyriausybės programų efektyvumas. Tarptautinės programos. Europos Sąjungos parama Lietuvos ūkininkams. Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Europos sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Narystė Europos Sąjungoje ir Lietuvos žemės ūkis. Lietuva ir pasaulinės prekybos organizacija.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2010-04-21
 • Pajamos ir jų paskirstymas

  Įvadas. Pajamų bei jų paskirstymo tematikos ypatumai. Resursų paskirstymas, atitinkantis Pareto optimumą. Visuomeninio turto šiuolaikinės makroekonomikos supratimas. Išvados. Priedai.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-11-27
 • Pajamų nelygybė (2)

  Įvadas. Asmeninių veiksmų diferencijavimo veiksniai. Turtinė gyventojų diferenciacija. Gyvenimo lygio diferenciacija. Neįgaliųjų socialinė integracija. Socialinės infrastruktūros plėtojimas. Pajamų nelygybės matai. Teisingumas ir lygybė. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-17
 • Paklausa ir pasiūla, jos samprata, elastingumas

  Paklausa ir pasiūla. Kas yra paklausa? Kainų poveikis. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas kainoms. Elastinga ir neelastinga paklausa. Kainų poveikis ir paklausos pokytis. Pasiūla. Pasiūla ir kainų poveikis. Pasiūlos elastingumas. Kainų poveikis ir pasiūlos pokytis. Paklausa ir pasiūla.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Paklausa ir jos elastingumas

  Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos dėsnis. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Paklausa ir paklausos dėsniai. Pasiūlą lemiantys veiksniai

  Paklausa ir kainų poreikis. Perkamoji galia. Mažėjanti asmeninė vertė. Mažėjantis ribinis naudingumas. Pakaitalai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas kainoms. Pakaitalų gausa. Dalis išlaidose. Laikas. Kainų poveikis ir paklausos pokytis. Vartotojų pajamų kitimas. Pakaitalų kainos arba jų kiekis. Komplektinių prekių kainų kitimas. Sezoniniai ir orų pokyčiai. Mados, skonio, įpročių kaita. Pasiūla ir kainų poveikis. Rinkos pasiūla. Elastingumo nustatymas. Kainų poveikis ir pasiūlos pokytis. Gamybos ribinių kaštų pokyčiai. Pardavėjų arba gamintojų skaičiaus kitimas. Lūkesčių pokyčiai.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-20
 • Paklausa ir pasiūla

  Įvadas. Rinka ir jos funkcijos. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Diagramos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Paklausa ir pasiūla (2)

  Įvadas. Rinkos samprata, funkcijos, veikimo principai. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-21
 • Paklausa ir pasiūla (3)

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-21
 • Paklausa ir pasiūla (4)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
Puslapyje rodyti po