Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Monopolinė konkurencija. Pusiausvyra. Ekonominis pelnas. Ribiniai kaštai

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos rinkos pusiausvyra. Ribiniai kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-16
 • Monopolinė rinka

  Monopolijų susiformavimo priežastys ir rūšys. Monopolijos susiformavimo priežastys. Monopolijų rūšys. Monopolinė kainodara. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopoliją reguliuojanti teisinė aplinka. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-19
 • Monopolinė rinka (4)

  Įvadas. Monopolijų formos ir jų atsiradimo sąlygos. Monopolizavimo priežastys. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Firmos pelno maksimizavimas ir pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje ilguoju laikotarpiu. Monopolinė konkurencija. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Produkto diferenciacija (product differentiation). Produkto tobulinimas (product improvement). Reklama (advertising). Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-04-03
 • Monopolinė rinka (5)

  Įvadas. Monopolinės rinkos bruožai. Monopolijos ypatybės. Monopolinės rinkos apribojimai. Kodėl atsiranda monopolijos? Monopolizavimo priežastys. Išteklių kontroliavimas. Monopoliniai susijungimai. Vyriausybės sukurta monopolija. Natūrali monopolija. Kada susiformuoja monopolinė rinka? Kodėl monopolijos iškyla? Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-06-01
 • Monopolinės įmonės veikla

  Įvadas. Monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Monopolijų tipai. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Monopolijos valdžios ypatybės. Kaina. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolinės kainodaros bruožai. Monopolisto produkto paklausa. Monopolistas neturi pasiūlos kreivės. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Monopolinės pajamos. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Reguliuojama monopolija. Antimonopoliniai įstatymai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-15
 • Monopolinės konkurencijos ir oligopolijos rinkos struktūros

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos firmos paklausos kreivė. Trumpo laikotarpio pelno maksimizavimas monopolinės konkurencijos firmoje. Firmos užsidarymo taisyklė. Pasiūlos kreivė. Ilgo laikotarpio pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje. Monopolinės konkurencijos bruožai ilguoju laikotarpiu. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos bruožai. Karteliai. Sąmokslo nauda. Rinkos dalyviai nukenčiantys nuo sąmokslų. Kainų ir gamybos apimties nustatymas kartelyje. Kartelių trumpaamžiškumas. Jungtinio pelno maksimizavimo hipotezė. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Reklama. Grobuoniška kaina. "Lipni kaina". Alokacinis efektyvumas oligopolinėje rinkoje. Reketas. Duopolija. Kurno – Nešo pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-24
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas (2)

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka. Įėjimas į monopolinę rinką. Veiksniai pritraukiantys įmones į monopolinę rinką. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Išvados. Pagrindinių sąvokų žodynas.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas (4)

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencinės rinkos bruožai. Monopolinės konkurencijos rinkos pusiausvyra. Monopolija ir efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-28
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ypatybės

  Tobuloji konkurencija ir monopolija. Bruožai. Panašumai. Skirtumai. Monopolinės konkurencijos ypatybės.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-18
 • Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Nekaininė konkurencija monopolinės konkurencijos rinkoje

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Nekaininė konkurencija monopolinės konkurencijos rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Monopolinės rinkos bruožai ir monopolijos susiformavimo priežastys

  Įvadas. Monopolinės rinkos bruožai. Monopolinės rinkos požymiai. Įėjimo barjerai. Monopolijos barjerų formos. Monopolijos susiformavimo priežastys. Autorių išskiriamos monopolijos atsiradimo priežastys. Kliūtys, lemiančios monopolijos įsitvirtinimą. Monopolijų tipai. Natūrali monopolija. Teisinė monopolija. Socialinė monopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-11-25
 • Monopsonija. Oligopolija ir jos požymiai. Oligopolinių firmų elgsena

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Monopsonija. Oligopolija. Oligopolijos požymiai. Oligopolinių firmų elgsena. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-20
 • Namų ūkių pajamos ir išlaidos

  Įvadas. Namų ūkis – kaip ekonominė sistema. Namų ūkio biudžeto sąvoka. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkių pajamų 2005m. Tyrimo rezultatai. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkių išlaidos 2005m. Tyrimo rezultatai. Išvados. Pagrindinės sąvokos.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-16
 • Namų ūkių pajamos ir išlaidos (2)

  Įvadas. Namų ūkis - ekonominė sistema. Namų ūkio sistemos charakteristikos. Namų ūkio ekonominė funkcija. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamų paskirstymas. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkio išlaidų rodiklių sistema. Namų ūkio (šeimos) biudžetas. Namų ūkio biudžeto apribojimas. Lietuvos namų ūkių pajamų ir išlaidų formavimas 2004-2005 m. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-04
 • Naudingumas ir pasirinkimas

  Naudingumas. Monotoninė transformacija. Teigiama monotoninė transformacija. Naudingumo funkcija. Tobulieji pakaitalai. Ribinis naudingumas. Ribinis naudingumas ir MRS. Pasirinkimas. Optimalus pasirinkimas. Vartotojo paklausa.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-22
 • Naudingumas ir vartotojo pasirinkimas

  Įžanga. Naudingumas. Naudingumo samprata. Kardinalus ir ordinarus naudingumas. Transformacijos. Naudingumo funkcija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Pasirinkimas. Optimalus pasirinkimas. MRS ir pusiausvyros taškas. Vartotojo paklausa. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-07-02
 • Nedarbas ir jo priežastys Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo nuostoliai. Europos Sąjunga (ES) atveria naujas galimybes. Nedarbo priežastys Europos Sąjungoje (ES). Socialinė darbotvarkė. Būtiniausi standartai – visiems. Galimybė keliauti ir dirbti visoje Europoje. Techninė pagalba. Faktai ir skaičiai Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) darbo rinkose. Europos užimtumo tarnybų tinklas. Europos užimtumo tarnybų tinklas Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-11-23
 • Nedarbas Lietuvoje 1992 – 2004 metais, jo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas 1992 – 2000 metais. Nedarbas 1999 – 2000 metais. Nedarbo augimo etapai. Nedarbas 2001 metais pasiekė rekordinį lygį. Nedarbas 2002 – 2004 metais. Nedarbo lygis 2004 metais sumažėjo. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Nesąžininga konkurencija, jos draudimas ir sankcijos

  Įvadas. Konkurencijos įstatymas. Nesąžininga konkurencija. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Priedai.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-13
 • Nesąžiningos konkurencijos draudimas

  Įvadas. Konkurencijos esmė ir svarba. Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymas. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Nesąžiningos konkurencijos samprata. Nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas. Teisių gynimas. Nesąžiningos konkurencijos žala. Konkurencijos taryba ir jos veikla. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-02
Puslapyje rodyti po