Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos pristatymai

Mikroekonomikos pristatymai (57 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asortimentas (2)

  PowerPoint pristatymas. Asortimentas. Jo politika ir tikslai. Prekių klasifikacija. Prekių asortimento piramidė. Asortimento plotis ir gylis. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento klasifikavimas. Drabužių asortimento klasifikacija. Parduotuvės X drabužių klasifikavimas. Problemos. Siūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-03
 • Atskirų gyventojų sluoksnių diskriminacija ir skurdas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Diskriminacija. Diskriminacijos bendros formos. Diskriminacijos specifinės formos. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Antidiskriminaciniai įstatymai. Skurdo rizikos rodikliai. Skurdo rizikos riba. Skurdo rizikos lygis pagal gyvenamąją vietą ir amžiaus grupes. Išvados
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-08-31
 • Bankų paskolų rinkos tendencijos: palūkanos, struktūra pagal veiklas, pagal paskirtį, paskolų augimo priežastys

  PowerPoint Pristatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti bankų paskolų tendencijas. Darbo uždaviniai. Paskola (kreditas). Bankų paskolos dažniausiai klasifikuojamos pagal. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje. Audituoti rezultatai. Klientams suteiktos paskolos 2003 – 2006 m., mln. Lt. Vienos iš pagrindinių paskolų augimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-02
 • Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos problemos ir ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinka, problemos ir ypatumai Lietuvoje. Esminis bruožas, išskiriantis darbo rinką iš kitų. Reakcija į pasikeitimus. Planinės ekonomikos darbo rinkos ypatumai. Rinkos ekonomikos darbo rinkos pokyčiai. Nedarbo lygis gali būti suprantamas dvejopai. Lietuvos darbo rinką galima suskirstyti. Valstybinė politika darbo rinkoje. Juodoji darbo rinka dar kitaip vadinama. Valstybės politika darbo rinkoje. Darbo rinkos politikos paskirtis.
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-02-27
 • Elastingumas

  PowerPoint pristatymas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Absoliutus paklausos elastingumas. Absoliutus paklausos neelastingumas. Paklausos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Elastingumas ir kainų kontrolė. Elastingumas, mokesčių našta ir vyriausybės pajamos. Akcizai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-10-03
 • Elastingumas (3)

  PowerPoint pristatymas. Elastingumas. Absoliutus elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Paklausos ir pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Valstybinė kainų kontrolė.
  Mikroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-05
 • Elastingumo teorija

  Elastingumo teorija. Elastingumas kainų atžvilgiu. Elastingumo skaičiavimo problemos. Bendrųjų pajamų priklausomybė nuo paklausos elastingumo. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Elastingumo pavyzdžiai. Paklausos elastingumas vartotojo pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumo atvejai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas.
  Mikroekonomika, pristatymas(38 skaidrės)
  2005-05-10
 • Elastingumo teorija (9)

  PowerPoint pristatymas. Paklausos elastingumas kainoms. Elastingumo rūšys (1). Paklausos elastingumas kainoms. Elastingumo rūšys (2). Atskaitos taško problema. Nuolydis ir elastingumas. Veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumo rūšys. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas (4).
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-10-06
 • Firmos elgsena tobulos konkurencijos rinkoje

  Tobulos konkurencinės rinkos ypatumai. Firmos produkcijos paklausa. Pajamos. Firmos trumpo laikotarpio pasiūla. Rinkos pusiausvyra ilgame laikotarpyje. Šakos ilgo laikotarpio pasiūla. Konkurencinės rinkos efektyvumas ir trūkumai.
  Mikroekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-05-10
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Tobulosios konkurencijos rinkos bruožai. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos ir kaštai. Konkuruojančios firmos gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Konkuruojančios firmos gamybos apimties nustatymas ilguoju laikotarpiu. Tobula konkurencija ir efektyvumas.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-10-05
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos ir kaštai. Įmonės pajamos. Bendrosios pajamos ir bendrieji kaštai. Bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų palyginimas. Ribinių pajamų ir ribinių kaštų palyginimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-17
 • Įėjimo į paslaugų šaką barjerų specifika ir skirtumai nuo pramonės sektoriaus. Lietuvos įėjimo į paslaugų šaką barjerų pavyzdžiai atskiruose paslaugų sektoriuose

  PowerPoint pristatymas. Įėjimo į paslaugų šaką barjerai. Įėjimo į paslaugų šaką barjerai ir skirtumai nuo pramonės sektoriaus. Lietuvos įėjimo į paslaugų šaką barjerų pavyzdžiai atskiruose paslaugų sektoriuose.
  Mikroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-04
 • Įmonės – tobulos konkurencijos rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos veiksniai ir jų dimensijos. P. T. Bolwijinas ir T. Kumpe siūlo tokias ilgalaikes strategijos stadijas. Konkurencinga gamybos sistema. Įmonės būklės stiprumo požymiai. Įmonės veiklos silpnumo požymiai. Tobula konkurencija. Konkurencija pasaulio rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-19
 • Įmonės ekonominių ir socialinių tikslų suderinamumas

  Darbo tikslas – susipažinti su įmonių keliamais ekonominiais ir socialiniais tikslais, išnagrinėti juos bei išsiaiškinti šių tikslų formavimą ir suderinamumą. Įvadas. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės socialiniai tikslai. Tikslų formavimas. Įmonės ekonominių ir socialinių tikslų suderinamumas. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-06-05
 • Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Konkuruojančios įmonės pagaminto produkto paklausa. Įmonės pajamos. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Įmonės pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribiniu kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-06-04
 • Įmonių rūšys Lietuvoje ir kitose šalyse

  PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo tikslas. Juridiniai įmonių tipai Lietuvoje. IĮ teigiami ir neigiami bruožai. ŪB teigiami ir neigiami bruožai. AB privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai Lietuvos įmonių ir užsienio šalių įmonių skirtumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-02-28
 • Individualių įmonių steigimas

  PowerPoint pristatymas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės nuostatose turi būti nurodoma. Juridinių asmenų registravimo duomenys. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-10-20
 • Investavimo sprendimo procesas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Investavimo žingsniai. Investicijų pelno ir rizikos santykis. Situacija Lietuvoje. Kokiam tikslui lietuviai taupo pinigus? Lietuvos gyventojų pajamų pasiskirstymas pagal kaupimą.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-19
 • Išorinės aplinkos įtaka verslui (2)

  PowerPoint pristatymas. Išorinės aplinkos įtaka verslui. Kas tai? Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Vyriausybė. Vartotojų gynėjai. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Žiniasklaida. Išorinės aplinkos keliamos problemos. Konkrečios problemos ir jų sprendimo būdas.
  Mikroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-12
 • Įvadas į mikroekonomiką

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės problemos. Ekonominės analizės metodai. Ekonominiai modeliai sudaromi įvairiomis formomis. Žodinis aprašas. Lentelė. Matematinė išraiška. Grafikas. Gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivė didėja, kai. Ekonominės apytakos modelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2005-05-10
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po