Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statybos kaip specifinės verslo srities ypatumai

  Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Įmonė kaip sistema. Įmonių rūšys. Statybos šakos ypatumai. Statybos įmonių bendradarbiavimo formos. Statybos įmonių veiklos sričių klasifikacija. Statybos įmonių teisinės formos. Individualios įmonės. Asmenų ūkinės bendrovės. Kapitalo bendrovės. Mišrios bendrovių formos. Europos statybos įmonių tipai ir jų valdymo modeliai. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Statybinės įmonės gamybos uždaviniai, marketingas, gamybos programa. Svarbiausi gamybos uždaviniai. Tikslai ir uždaviniai. Užsakymai. Marketingas. Gamybos išlaidos. Gamybos pajėgumai. Gamybos produkcijos plano sudarymas. Gamybos kaštų įvertinimas. Pajamų ir įplaukų sąmata. Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Statybos darbuotojai. Investicijų planavimas statyboje. Investicijų koncepcija. Statybos investicijų struktūra. Investicijų rizika. Statytojo pareigos ir teisės. Sutarčių sudarymas. Ekonominio efekto nustatymas. Investicijų efektyvumas. Investicinio proceso, kaip kiekybinės finansinės analizės objekto, ypatybės. Kainodara statyboje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(66 puslapiai)
  2007-06-24
 • Šaka ir firma monopolinėje rinkoje

  Įvadas. Gryna monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpuoju laikotarpiu. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolinės galios matavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-05
 • Techninių ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Automobilių TA ir remontų gamybinė programa. Gamybos personalas ir darbo apmokėjimas. Išlaidos atsarginėms dalims ir medžiagoms. Bendros gamybinės išlaidos. Techninių aptarnavimų ir einamųjų remontų kaštai. Išlaidų sąmata ir savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatimas. Finansiniai rodikliai. Techniniai ekonominiai rodikliai. Trumpas kursinio projekto turinys.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-06-09
 • Technologija. Gamybos kaštai

  Gamybos veiksniai ir gaminiai. Ilgasis ir trumpasis laikotarpiai. Bendrasis, vidutinis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Techninė pakeitimo norma. Pelno maksimizavimas. Pastovieji, kintamieji ir bendrieji kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Kaštų minimizavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-10
 • Tobula konkurencija

  Įvadas. Tobula konkurencija. Tobulos konkurencijos rinka ir jos modelio ypatybės. Tobulos konkurencijos firmos trumpalaikė pasiūla. Tobulos konkurencijos ekonominis efektyvumas, privalumai ir trūkumai. Konkurencinės rinkos pajamos. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas. Firmos pelno maksimizavimas ilgojo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-06-20
 • Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti tobulos konkurencijos rinką, jos ypatumus ir aptarti ekonominį efektyvumą. Tobulos konkurencijos rinka ir jos ypatybės. Konkuruojančios firmos paklausa ir pajamos. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Bendrųjų dydžių modelis. Vidutinių ir ribinių dydžių modelis. Nuostolių minimizavimas. Konkurencinės firmos ir šakos trumpo laikotarpio pasiūla. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Šakos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Pastoviųjų kaštų šaka. Didėjančių kaštų šaka. Mažėjančių kaštų šaka. Gamintojo premija. Gamintojo premija ir kainų pokytis. Ekonominis efektyvumas. Tobulos konkurencijos efektyvumo įrodymas. Laisvas patekimas į rinką ir ekonominis efektyvumas. Laisvas patekimas į Londono finansų rinką. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2009-05-13
 • Tobulos konkurencijos rinka

  Įvadas. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsenos orientyrai. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkos modelis ir jo ypatybės. Tobulos konkurencijos rinka. Trumpojo laikotarpio pasiūla ir alokacinis efektyvumas tobulos konkurencijos rinkose. Tobula konkurencija. Ilgo laikotarpio pasiūla ir pusiausvyra. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-10
 • Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpis ekonomikoje

  Įvadas. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Trumpas laikotarpis. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Ekonomija dėl gamybos mastų. Ilgo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-12-30
 • Trumpo laikotarpio kaštų funkcijos: matematinė išraiška ir savybės

  Įvadas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Bendrieji, kintamieji, nekintamieji ir pastovieji kaštai. Masto ekonomija. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-02-26
 • Trumpo laikotarpio visuminės pasiūlos ir kainų bei darbo užmokesčio prisiderinimas

  Bendroji pasiūla, jos kitimo veiksniai. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Darbo užmokestis ir bendrosios pasiūlos infliacija. Bendroji pasiūla ir darbo užmokesčio prisiderinimas trumpuoju laikotarpiu. Darbo užmokesčio prisiderinimas trumpuoju laikotarpiu. Ryšys tarp darbo užmokesčio darbo rinkoje ir kainų, prekių rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-19
 • Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai

  Įvadas. Dominick Salvatore vadovėlio analizė nagrinėjant trumpojo laikotarpio gamybos kaštus. Dominick Salvatore vadovėlio "Microeconomics" lentelių ir grafikų analizė. Dominick Salvatore knygos "Microeconomics" ir A. Jakučio vadovėlio "Ekonomikos teorija" lyginamoji analizė. Pagrindinių naudotų sąvokų žodynėlis.
  Mikroekonomika, analizė(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Trumpojo laikotarpio gamybos produktas

  Darbo tikslas – atsakyti į šiuos klausimus: Koks yra keitimo rezultatas? Ar yra kintamojo veiksnio didinimo riba, kurią pasiekus, sunku tikėtis tolesnio gamybos apimties augimo? Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-18
 • Ūkinė veikla ir ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Ūkinė veikla. Istorinės ūkio formos. Ūkinė veikla – ekonomikso objektas. Gamybinė visuomenės veikla. Svarbiausi ūkinės veiklos bruožai. Ūkinės veiklos dėsniai. Ekonominiai skaičiavimai. Ekonominių skaičiavimų nauda. Ekonominių skaičiavimų formos. Išnašos.
  Mikroekonomika, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-04-15
 • Ūkinės bendrijos, jų tipai, privalumai ir trūkumai

  Ūkinė bendrija. Bendrijos teisės ir pareigos. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos narių teisės ir pareigos. Bendrijos nariams draudžiama. Statusas ir firmos vardas. Turtas ir lėšos. Likvidavimas. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-07
 • Ūkinės veiklos organizavimas

  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-08-23
 • Ūkinės veiklos organizavimas (2)

  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-06
 • Ūkinės veiklos organizavimo formos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos rinkos ekonomikoje paplitusios penkios pagrindinės verslo firmų organizavimo formos. Individuali įmonė. Individualių firmų ypatumai. Individualių firmų trūkumai. Ūkinė bendrija. Ūkinių bendrijų privalumai. Ūkinių bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė. Akcinė bendrovė, norėdama didinti kapitalą, tai gali padaryti dviem būdais. Akcinės bendrovės trūkumai. Valstybinės įmonės. Pagal Lietuvos Respublikos (LR) įstatymus valstybinės įmonės skiriamos į... Susivienijimai. Klausimai.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-30
 • Ūkininko ūkis, jo samprata, sandara, rūšys

  PowerPoint pristatymas. Ūkininkų ūkis. Ūkininkų ūkio nariai. Ūkio turtas. Ūkio narių bendroji nuosavybė. Mokesčiai. Žemes ūkio naudmenos pagal ūkių kategorijas. Ūkių grupavimas pagal žemės ūkio naudmenų plotą. Ūkių pasiskirstymas pagal gamybos tikslus.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-07
 • Ūkinių organizacijų formos Lietuvoje

  Įvadas. Įmonių ūkinės veiklos pagrindai. Įmonių klasifikavimas ir jų klasifikavimo požymiai. Verslo organizavimas. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komandinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Akcijos ir obligacijos. Uždaroji akcinė bendrovė. Investicinė bendrovė. Verslo organizavimo formų pranašumai. Trūkumai. kitos ūkinių organizacijų formos. Valstybinė (savivaldybinė) įmonė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Viešoji įstaiga. Įmonių junginiai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-13
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (5)

  Įvadas. Užsienio investicijos ir investitoriai. Užsienio investicijų rūšys. Užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys užsienio investicijas. Užsienio investicijų veiklos Lietuvoje teisinis reguliavimas. Dabartinė padėtis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-19
Puslapyje rodyti po