Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos monopolizavimo teorinės problemos

  Įvadas. Monopolijos teorija. Gryna monopolija. Rinkos monopolizmo veiksniai. Monopolijos pajamos. Vidutinės pajamos. Bendrosios pajamos ir bendrieji kaštai monopolinėje rinkoje. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Teisinė monopolija. Patentai. Socialinė monopolija. Horizontalūs susiliejimai. Vertikalūs susiliejimai. Technologinis efektyvumas. Alokacinis neefektyvumas. Kainų diskriminacija. Destruktyviosios konkurencijos ribojimas. Monopolinės rinkos bruožai. Monopolijos pasekmės. Rinkos monopolizavimo efektyvumas. Lietuvos ekonomikos reformos. Lietuvos gamybos koncentracija rinkos ekonomikoje. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Lietuvos žemės ūkio reformos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-09-26
 • Rinkos monopolizavimo teorinės problemos monopolijos Lietuvoje

  Monopolizavimo priežastys. Monopolija dėl išteklių kontrolės. Įteisinta monopolija. Monopolija dėl sąjungų. Natūrali monopolija. Monopolinės kainos nustatymas. Ryšys tarp RP, RK ir paklausos elastingumo. Monopolija ir efektyvumas. Monopolijos esmė. Monopolijos Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-12
 • Rinkos organizacinės formos ir jų palyginimas

  Rinkos ekonomikos sistemos samprata. Rinkos ekonomikos sistemos sąvoka. Vartotojų poreikių tenkinimas skirtingose rinkos ekonomikos sistemose. Rinkos organizacinės formos. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos privalumai ir trūkumai. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Tobulos konkurencijos organizavimo forma. Monopolinė rinka. Monopolijos susiformavimo priežastys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinė konkurencijos samprata. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos sąvoka. Oligopolinė rinkos struktūra. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-01-11
 • Rinkos paklausos formavimasis

  Rinkos samprata, klasifikavimas ir funkcijos. Paklausos samprata. Paklausos dėsnis, jos kreivė. Paklausos kitimo veiksniai. Bendroji rinkos paklausa. Rinkos paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Rinkos paklausos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Rinkos paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Vartotojo įtaka rinkos paklausos formavimuisi. Vartotojo elgsenos ir paklausos ryšys. Vartotojo pajamų kitimo poveikis rinkos paklausai. Prekių kainos kitimo įtaka rinkos paklausai. Gifeno prekių paklausa rinkoje. Rinkos paklausos formavimasis atskirose rinkos struktūrose. Tobulos konkurencijos rinkos sąlygomis. Monopolinės rinkos sąlygomis. Oligopolinės rinkos sąlygomis. Monopolinės konkurencijos sąlygomis. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-16
 • Rinkos pusiausvyra

  Įvadas. Tradicinis požiūris į pasiūlą ir paklausą. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-04-21
 • Rinkos pusiausvyra (2)

  PowerPoint pristatymas. Pasiūlos ir paklausos kitimas. Kaip nusistovi rinkos pusiausvyra. Perteklius. Kainos seikėja. Kainų ir gamybos apimties kitimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2005-10-19
 • Rinkos pusiausvyra (3)

  Įvadas. Tradicinis požiūris į pasiūlą ir paklausą. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-20
 • Rinkos pusiausvyra (4)

  Įvadas. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių poveikis. Pusiausvyros kainai ir kiekiui. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis. Kainų kontrolė. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-11
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai

  Rinkos pusiausvyros mechanizmas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kreivės pokyčiai. Pasiūlos kreivės pokyčiai. Rinkos modelio analizės taikymas praktinėms problemoms nagrinėti: rinkos valstybinis reguliavimas. Rinkos mechanizmo teigiami aspektai, jo ribotumai ir problemos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-12-02
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (2)

  Įvadas. Rinkos pusiausvyros mechanizmas. Voratinklio teorema. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos kitimas. Pasiūlos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Išvados. Priedai (1).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-11-27
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (3)

  Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis paklausai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis ir pasiūlai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, vienu metu keičiantis paklausai ir pasiūlai. Kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Kainų pokyčio įtaka geros kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka blogos kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka Gifeno prekės paklausai.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-28
 • Rinkos reguliavimo ekonomika

  Įvadas. Verslo ekonominiai principai. Ekonomikos reguliavimas – esminė kliūtis verslui. Reguliavimo prigimtis. Reguliavimo priemonės. Kas reguliuojama? Kodėl reguliuojama? Verslo organizavimas. Palankesnių sąlygų verslo plėtrai formavimas. Vyriausybės veikla sudarant firmoms palankias sąlygas. Firmų pajamų apmokestinimas. Firmų veikla atsižvelgiant į mokesčių padarinius. Natūralių monopolijų reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-22
 • Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje

  Įvadas. Rinkos samprata ekonomikoje. Rinką svarbu ištirti. Rinkos kaina. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos reikšmė. Konkurencijos apibrėžimas. Plačiau apie konkurenciją. Verslas rinkos ekonomikoje. Rinkų sistema. Rinkos vieta ekonomikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-10-02
 • Rinkos samprata ir jos atsiradimo prielaidos

  Įžanga. Kainų kilimas. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinką sudaro. Pagal ekonominę rinkos santykių objektų paskirtį. Pagal geografinį požymį. Pagal konkurencijos apribojimo laipsnį. Pagal ūkio šakas. Pagal pardavimo pobūdį. Rinkos dydis. Plati rinka. Rinkos struktūros. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Konkurencija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Rinkos struktūros

  Tobula konkurencija. Pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolija. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Natūrali monopolija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Oligopolija ir duopolija. Stabilios kainos modelis. Vyraujančios firmos modelis. Duopolija. Strategijos pasirinkimas. Rinkos struktūrų palyginimas.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-27
 • Rinkos struktūros ir įmonių elgsenos bei veiklos rodiklių sąveika

  Įvadas. Ekonominių sistemų tipai. Pirminis rinkos mechanizmo vertinimas. Gamybos reikšme ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Rinkos struktūros ir trumpas jų apibūdinimas

  Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Mokesčiai. Tobulos konkurencijos rezultatų sąlygos. Spekuliacija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Monopolijai būdingi bruožai. Įėjimo į monopoliją barjerai. Monopolijų rūšys. Pelno maksimizavimas. Diskriminacija kainoms. Monopolinė konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos bruožai. Grynoji monopsonija. Oligopolija. Pagrindiniai oligopolijos bruožai. Duopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Rinkos struktūrų palyginimas

  Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos ypatybės. Konkurencinės rinkos efektyvumas. Konkurencinės rinkos trūkumai. Gryna monopolija. Monopolinės rinkos pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolijos pasekmės. Monopsonija. Monopsonijos pasekmės. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Trumpojo laikotarpio pusiausvyra. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolija. Oligopolijos požymiai. Laužta paklausos kreivė. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Duopolija. Rinkos struktūrų palyginimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-04-15
 • Rinkos struktūrų tipai

  PowerPoint pristatymas. Tobulos konkurencijos rinkos modelis. Bruožai. Bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų palyginimas. Gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Tobulos konkurencijos rinka. Ekonominis pelnas. Nuostoliai. Veiklos nutraukimas. Firmos veiklos galimybės. Grynoji monopolija - rinkos modelis. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos gamybos apimtis, pajamos ir kaštai. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos nuostoliai. Pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Oligopolija. Oligopolija ir jos bruožai. Oligopolijos formos. Lūžtanti paklausos kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(49 skaidrės)
  2007-03-16
 • Rinkos tipai: monopolinė rinka Lietuvoje

  Įvadas. Tikslai. Rinkos tipai. Monopolinė rinka Lietuvoje. Energetikos sektorius. Šilumos tiekimo sektorius. Gamtinių dujų ir naftos sektorius. Branduolinė energetika. Telekomunikacijų sektorius. Transporto sektorius. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-12-16
Puslapyje rodyti po