Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pieno supirkimo kiekių prognozavimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" pieno supirkimo kiekių prognozavimas 2005-2007 metams. Pieno supirkimo kiekių prognozavimas pagal tiesinio Trendo funkciją. Tiesinės trendo funkcijos paskaičiavimas. Prognozavimas 2005 -2007 m. naudojant logaritminę Trendo funkciją. Centruoto slenkamojo vidurkio prognozavimas 2005 -2007 m. Prognozinių reikšmių 2005 - 2007 m., gautų taikant tiesinio Trendo, logaritminio Trendo ir Centruoto slenkamojo vidurkio palyginamoji analizė. Išvados. Hamiltono ciklų sudarymas. Sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Ciklas, gautas artimiausio kaimyno algoritmu. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados. Priedai (3).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-15
 • Piniginių pajamų, prekių bei paslaugų kainų ir jų pokyčių įtaką paklausai

  Įvadas. Kainų ir vartojimo kreivė. Paklausos kreivė. Kainų pokytis. Paklausos kreivę. Pajamų ir vartojimo kreivė. Pajamų pokytis. Engelio kreivės. Pakaitalai ir papildai. Pajamų ir substitucijos efektai. Substitucijos efektas. Pajamų efektas. Gifeno paradoksas. Palyginimas. PowerPoint pristatymas (27 psl.).
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-09-22
 • Pirkėjų elgsenos psichologiniai aspektai

  Įvadas. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Vartotojų psichologiniai tipai 6 kaip pasiekti, kad klientas pirktų tik pas jus? Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-25
 • Pirmųjų kooperatyvų kūrimas Lietuvoje

  Kooperatyvai. Kooperatyvų Lietuvoje atsiradimas. Žemės ūkio kooperacija. Vartotojų kooperatyvai. Kredito kooperatyvai. Prekybiniai kooperatyvai Lietuvoje. Lietuvos kooperatyvų centras. Lietuvos kooperatyvų taryba. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga "Lietūkis". Kooperatinės idėjos Lietuvoje.
  Mikroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2005-10-24
 • Planavimo procesas ir jo etapai

  Įvadas. Planavimo samprata, jo esmė ir svarba. Planavimo sudedamosios dalys. Planavimo etapiškumas, seka ir principai. Planavimo organizavimo principai. Planavimo proceso fazės. Planavimo veiklos tipai. Kas gali būti planuojama? Prognozavimas ir biudžetavimas. Prognozavimo metodai. Planas ir jo rūšys. Biudžetai ir jų ypatybės. Kontrolė. Planavimo problemos ir barjerai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-05-09
 • Politinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Ideologinės jėgos. Valstybės dalyvavimas versle. Planuotojai ir investuotojai. Privatizacija. Jos metodai. Vyriausybės protekcionizmo politika. Terorizmas. Vyriausybės stabilumas. Tradicinė nesantaika. Tarptautinės organizacijos. Šalies rizikos įvertinimas. Šalies rizikos rūšys. Šalies rizikų svarbos palyginimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-08
 • Poreikiai: esmė, klasifikacija (2)

  Įvadas. Žmogaus poreikiai. Vartotojų poreikių samprata. Poreikių sistema. Poreikiai - pastangų variklis. Naudingumas. Poreikių patenkinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-30
 • Pragyvenimo lygio įvertinimo metodika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Pragyvenimo lygis ir socialinė valstybė. Pragyvenimo minimumas ir skaičiavimo metodika. Socialinės apsaugos sistema. Piniginės išmokos garantuojančios pragyvenimo lygį. Bendra gyvenimo lygio tendencija. Socialinė rūpyba ir pragyvenimo lygio palyginimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansavimas. Organizavimas. Išmokos. Gavėjai. Administracinės procedūros. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2008-03-22
 • Prekė (3)

  Įvadas. Kas yra prekė? Prekės lygmenys. Prekės savybės. Vertės teorijos. Prekių asortimentas. Prekių ir paslaugų paklausa. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-04
 • Prekių asortimento samprata ir jo parametrai

  Prekių asortimentas. Pagrindiniai prekių hierarchijos lygiai. Asortimento parametrai. Asortimento plotis. Prekių asortimento piramidė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-23
 • Prekių ir paslaugų paklausa

  Įvadas. Paklausa. Paklausos elastingumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-19
 • Prekių pakaitalų paklausos analizė

  Įvadas. Paklausos analizė. Paklausos sąvoka ir veiksniai. Prekių pakaitalai. Benzino, dyzelino ir dujų paklausos analizė. Benzinas, dyzelinas ar dujos. Kas geriau? Dujos. Dyzelinas. Benzinas. Dujų paklausa. Dyzelino paklausa. Benzino paklausa. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-03-29
 • Privačių įmonių formos ir steigimo būdai

  Įvadas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Produkcijos paklausa

  Įvadas. Teorinė dalis. Paklausa. Paklausos sąvoka, dėsnis, lentelės, kreivė. Paklausą veikiantys veiksniai. Paklausos elastingumą sąlygojantys veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-14
 • Profit maximisation

  PowerPoint pristatymas. Pelno maksimizavimas. Darbas anglų ir lietuvių kalbomis.
  Mikroekonomika, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-01-25
 • Racionalūs ir adaptyvūs lūkesčiai: jų poveikis ekonomikai

  PowerPoint pristatymas. Adaptyvūs ir racionalieji infliacijos lūkesčiai. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Lūkesčių poveikis ekonomikai.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-02
 • Reklama: jos teigiamos ir neigiamos pusės

  Įžanga. Išsamiau apie reklamą. Reklamos poveikis pažinimo aspektu. Pojūčiai. Suvokimas. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Reklamos poveikis emociniu aspektu. Reklamos poveikis elgesio aspektu. Reklamos poveikio įvertinimas. Reklamos nauda. Ekonominė reklamos nauda. Politinės reklamos nauda. Kultūrinė reklamos nauda. Moralinė ir religinė reklamos nauda. Reklamos daroma žala. Ekonominė reklamos žala. Politinės reklamos žala. Reklamos žala kultūrai. Reklamos žala moralei ir religijai. Kai kurie etiniai ir moraliniai klausimai. Tiesa reklamoje. Žmogaus asmens orumas. Reklama ir socialinė atsakomybė. Pabaiga: keli žengtini žingsniai .
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Ribiniai kaštai ir jų praktinis taikymas

  Įvadas. Ganybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji gamybos kaštai. Ribiniai kaštai. Ribinių kaštų pritaikymas. Išvados. Testas. Uždaviniai ir klausimai.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-16
 • Ribinis naudingumas, abejingumo kreivės ir biudžeto linija

  Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo (abejingumo) kreivė. Biudžetinė tiesė. Indiferentiškumo kreivė.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-18
 • Rinka

  Įvadas. Rinkos samprata. Rinkos funkcijos. Rinkos trūkumai. Rinkos privalumai. Išvados. Schemos.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-26
Puslapyje rodyti po