Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Monopolija (10)

  Įvadas. Monopolijos atsiradimo priežastys. Natūrali monopolija. Monopolijų reguliavimas ir jo pasekmės. Socialinės-ekonominės monopolijos pasekmės. Masto ekonomija. Gamybos ir išteklių paskirstymo neefektyvumas. Mokslinis-techninis vystymasis. Kitos monopolijų sąlygojamos pasekmės. Antimonopolinė politika. Antimonopolinė politika Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Antimonopolinė politika Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-18
 • Monopolija (11)

  Kas yra monopolija? Formavimosi priežastys. Monopolijų rūšys. Monopolijų tipai. Monopolinė kaina. Pelno maksimizavimas. Diskriminacija kainoms. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainoms. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Monopolinė konkurencija. Monopolijų reguliavimas. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Valstybinė monopolijų veiklos kontrolė išsivysčiusiose šalyse. Monopolijos pasekmės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-19
 • Monopolija (12)

  Monopolija. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Monopolinės galios matavimas. Monopolijos reakcija į reguliuojamą kainą, mokesčius ir subsidijas. Maksimalios kainos nustatymas. Mokesčiai ir subsidijos. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-10-23
 • Monopolija (13)

  Įvadas. Teorinė dalis. Grynoji monopolija. Natūrali monopolija. Praktinė dalis. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolizavimo priežastys. Monopolijos kainodara. Diskriminacija kainoms. Monopolinė kaina. Monopolijos Lietuvoje. "Lietuvos dujos" ir jų monopolinė veikla. "Mažeikių nafta". "Rytų skirstomieji tinklai". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-11-25
 • Monopolija (14)

  Įvadas. Monopolinės rinkos savybės. Monopolijos sąvoka. Natūralioji monopolija. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolija. Pelno maksimizavimas. Pelno maksivizavimas trumpuoju laikotarpiu. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Monopolinės kainodaros ypatybės: diskriminavimas kainomis. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-03-31
 • Monopolija (2)

  Abejingumo kreivėms būdingos savybės. Vartotojo pusiausvyra. Gamyba. Firma. Įmonė. Kaštai. Pelnas. Gamybos funkcija. Izokvanta. Trumpasis ir ilgasis gamybos laikotarpiai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Bendri kintamieji kaštai. Monopolijos užsidarymo taisyklė. Monopolijos pelno maksimizavimas ilgu laikotarpiu. Netobula konkurencija. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Kaina. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinkos struktūros požymiai. Reklamos vaidmuo.
  Mikroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-06-02
 • Monopolija (3)

  Įvadas. Gryna monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. " Lietuvos energija" ir jos monopolinė veikla. "Mažeikių nafta". Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-12-04
 • Monopolija (4)

  Įvadas. Truputis istorijos. Gryna monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumo ir firmos pajamų priklausomybė. Pelno maksimizavimas. Monopolijos neefektyvumas. Monopolijos perteklinis nuostolis. Diskriminacija kainoms. Pirmojo laipsnio kainų diskriminacija. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-11
 • Monopolija (5)

  Tobula konkurencija ir monopolija. Valstybinė monopolijų kontrolė. Antimonopoliniai įstatymai. Antimonopolinės tarybos ir Valstybinio arbitražo veikla. Žaidimas pagal didžiųjų taisykles. Siūlomi apribojimai. Didieji apribojimams priešinas. Kaip prekybos tinklai reguliuojami Europoje.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Monopolija (6)

  Įvadas. Monopolinės tendencijos. Monopolija rinkos ekonomikoje. Monopolijos atsiradimas ir esmė. Monopolinės tendencijos. Monopolijos formos ir rūšys. Monopolija rinkos ekonomikoje. Monopolinė kaina. Kainodara pagal vidutinius kaštus. Vyriausybės subsidija. Diskriminacija kainomis. Monopolinė konkurencija. Monopolija ir efektyvumas. Monopolijų reguliavimas. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Antimonopolinė politika. Užsienio antimonopoliniai įstatymai. Valstybinė monopolijų veiklos kontrolė išsivysčiusiose šalyse. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-05
 • Monopolija (7)

  Įvadas. Rinkos ekonominiai subjektai. Ekonominės veiklos apytaka. Kainų ir rinkos funkcijos. Monopolija. Monopolizavimo priežastys. Monopolinė kaina. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Monopolija Lietuvoje. Išvados. Uždavinio sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-16
 • Monopolija (8)

  Įvadas. Monopolijos samprata. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Pelno maksimizavimas. Monopolijos neefektyvumas. Natūralioji monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-01
 • Monopolija (9)

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-24
 • Monopolija bei jos socialiniai ir ekonominiai padariniai

  Įvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Monopolijos rūšys ir formos. Monopolijos elgsena. Ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Monopolija ir diskriminacija kainomis

  Įvadas. Monopolija. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Trejopa kainų diskriminacija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-04-20
 • Monopolija ir rinkos monopolizavimo veiksniai

  Įvadas. Monopolijos esmė. Monopolija ir efektyvumas. Alokacinis efektyvumas. Technologinis efektyvumas. Kainų diskriminacija. Monopolijos elgsena. Monopolijos Lietuvoje. Grynoji monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-13
 • Monopolijos formavimosi ypatybės ir pelno maksimizavimas

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Monopolijos ir valstybės santykis rinkos ekonomikoje

  Monopolijos samprata. Monopolijų klasifikacija. Monopolijos ir valstybės santykis. Rinkos reguliavimas. Rinkos reguliavimas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Lietuvoje. Rinkos reguliavimas: už ir prieš. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-05
 • Monopolijos kainodara

  Monopolijos formavimosi ypatybės. Monopolijos pelno maksimizavimas. Kaštų priedo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainoms. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Dvejų dalių tarifas. Kainodara esant maksimaliai paklausai. Išvados. Uždavinių sprendimai. Pirmas uždavinys. Antras uždavinys. Trečias uždavinys.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-10-03
 • Monopolijos kainos valstybinis reguliavimas: Lietuvos pavyzdžiai

  Įvadas. Monopolija ir rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolijos kainos reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
Puslapyje rodyti po