Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kainodaros strategijos (2)

  Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainos samprata ir reikšmė

  Įvadas. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymas. Prekių asortimentas. Kliento pritraukimas. Išvados. Priedas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-03-16
 • Kainų kontrolė Lietuvos ekonomikoje

  Įvadas. Kainų kontrolė Lietuvos ekonomikoje. Grynoji monopolija. Oligopolija. Minimalioji kaina. Maksimalioji kaina. Juodoji rinka. Darbo užmokesčio reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-15
 • Kainų kontrolė Lietuvos ekonomikoje (2)

  Įvadas. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Valstybinis kainų reguliavimas. Kainų maksimumas minimumas. Dempingas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Kas yra rinka ir kaip ji atsiranda?

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti rinkos atsiradimo priežastis, aptarti rinkos funkcijas, egzistuojančias rinkos sistemas ir struktūras, suvokti, kas yra rinkos pusiausvyra ir kaip ji susiformuoja. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos mechanizmas. Rinkos funkcijos. Rinkos sistemos. Produktų ir išteklių rinka. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Laisvoji rinka. Rinkos ekonomika. Centralizuotai suplanuota ekonomika Rinkos struktūros. Rinkos struktūrą lemiantys veiksniai ir pagrindiniai rinkos modeliai. Rinkos pusiausvyra. Pusiausvyros principas. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos klaida. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-10
 • Kaštai (2)

  Ilgo laikotarpio kaštai ir funkcija, masto ekonomija. Pajamų nelygybė. Pateikiami paklausos elastingumo kainai ir kryžminio elastingumo koeficientai maisto produktams vynui ir alui. Pateikiami įmonės bendrieji kaštai ilguoju laikotarpiu. Ribiniai kaštai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-24
 • Kaštai (3)

  Įvadas. Tikslai. Gamybos kaštų klasifikavimas. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Ekonominė kaštų samprata. Kaštų ir pajamų įvertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Kaštai (4)

  Įvadas. Kaštai. Kaštų funkcija. Trumpas ir ilgas laikotarpiai. Kaštai trumpu laikotarpiu. Trumpo laikotarpio gamybos funkcija. Ilgo laikotarpio kaštai. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų. Žemesnių kaštų paieškos. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-24
 • Kaštai trumpame ir ilgame laikotarpyje

  Įvadas. Gamybos funkcija. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Gamybos funkcija. Trumpasis laikotarpis. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Masto ekonomija. Firmos ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Kaštų samprata ir tipai

  Alternatyvūs kaštai ir pelnas. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pavyzdys. Ilgo laikotarpio kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Įmonės pusiausvyra trumpame laikotarpyje. Įmonės pusiausvyra ilgame laikotarpyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-18
 • Kaštų samprata. Kaštų skirstymas. Gamybos kaštų apskaita įmonėje

  Įvadas. Tikslas: atskleisti kaštų sampratą, kaštų skirstymą bei gamybos kaštų apskaitą įmonėje. Kaštų samprata. Kaštų skirstymas. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Ilgalaikiai kaštai. Gamybos kaštų apskaita įmonėje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-01-27
 • Kauno apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė

  Įvadas. Tikslas - aptarti darbo rinkos sampratą teoriniu aspektu ir atlikti Kauno apskrities darbo rinkos statistinę analizę bei gautus rezultatus palyginti su tais pačiais rodikliais visos Lietuvos mastu. Darbo rinka teoriniu aspektu. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos rūšys. Darbo jėga. Darbo užmokestis. Darbo rinkos pasiūla ir paklausa. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo rinkos rūšys pagal darbo jėgos pasiūlą ir paklausą. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Statistinė duomenų analizė. Darbo rinkos rodiklių statika. Užimtų gyventojų skaičiaus apžvalga. Bedarbių skaičiaus apžvalga. Atlyginimų apžvalga. Darbo rinkos rodiklių dinamika retrospektyvos požiūriu. Užimtų gyventojų skaičiaus retrospektyva. Bedarbių skaičiaus retrospektyva. Vidutinio mėnesinio atlyginimo retrospektyva. Darbo rinkos rodiklių perspektyva. Užimtų gyventojų skaičiaus perspektyva. Bedarbių skaičiaus perspektyva. Vidutinio mėnesinio atlyginimo perspektyva. Darbo rinkos rodiklių ryšių tyrimas. Užimtų gyventojų skaičiaus ir vidutinio atlyginimo tarpusavio ryšių analizė. Bedarbių skaičiaus ir vidutinio atlyginimo tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-10-08
 • Kokybė

  Įvadas. Kokybės kontrolė. Kokybės būreliai. Įmonės kokybė. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės vadybos forma. Kokybės lygis. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-09-27
 • Koncernų ir konsorciumų steigimo pagrindai, priežastys, veiklos ypatumai Lietuvoje ir užsienyje

  Įvadas. Koncerno ir konsorciumo samprata. Koncernų ir konsorciumų steigimo priežastys ir pagrindai. Koncernų ir konsorciumų veiklos ypatumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-21
 • Konkurencija ir jos siekimas

  Įvadas. Tikslas buvo nustatyti ką duoda tobulas konkurencingumas, kaip ir kokiais būdais jo siekiama ir kaip jis kuriamas. Konkurencinio privalumo siekimas. Konkurencijos požymiai. Konkurencinės rinkos samprata. Konkurencijos veiksniai ir jų dimensijos. Konkurencinga gamybos sistema. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Konkurencinės padėties įvertinimas. Rinkos lyderių strategijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Konkurencijos analizė

  PowerPoint pristatymas. Konkurentų profiliavimas. Firmų strategijose akcentuojami du dalykai. Konkurentų profiliavimo žingsniai. Toliau iš atrinktų konkurentų atskirai analizuojamos šios sritys. Išteklinis potencialas. Sąnaudų struktūra. Tikslai ir ambicijos. Dabartinė ir ankstesnės strategijos.
  Mikroekonomika, referatas(11 skaidrių)
  2006-12-21
 • Konkurencijos analizė. Konkurencijos rūšys. Konkurentų galimybių analizė

  Įvadas. Konkurencijos rūšys. Konkurencijos samprata. Tobulos konkurencijos rinka. Netobuloji konkurencija. Monopolija. Oligopolija. Monopolinė konkurencija. Konkurenciją ribojantys veiksmai. Draudžiami susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracija. Koncentracijos kontrolė. Siekiant užbėgti už akių galimam piktnaudžiavimui, Europos Bendrijos (EB) sutartis draudžia tokią koncentraciją, kuri sukuria ar sustiprina dominuojančią padėtį. Valstybinė pagalba. Sutartis draudžia valstybės pagalbą, kuri iškraipo konkurenciją bendrijos viduje. Pagalbos schemos, kurioms pritarta. Pagalba nepalankiems plėtrai miestų rajonams. Regioninė pagalba smulkiajam verslui. Valstybės pagalba, kuriai pritarta su tam tikromis sąlygomis. Oro transportas. Draudžiamos valstybės pagalbos priemonės pavyzdys. Automobilių pramonė. Konkurentų analizė. Konkurentų analizės svarba ir etapai. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų išsiaiškinimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas..
  Mikroekonomika, referatas(31 puslapis)
  2007-02-28
 • Konkurencijos formos ir jos esmė

  Konkurencijos samprata. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Trumpalaikė ir ilgalaikė pusiausvyra. Oligopolija. Konkurenciją ribojantys veiksniai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-12-09
 • Konkurencijos galimybės Lietuvoje

  Konkurencijos samprata, Konkurencijos politika Lietuvoje šiandien, Konkurencijos įstatymas, Koncentracija, Nesąžininga konkurencija, Konkurencijos taryba, Ūkio subjektams taikomos sankcijos, Antidempingo įstatymas.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-18
 • Konkurencijos vaidmuo rinkos ūkyje

  Įvadas. Rinka. Rinkos formos. Kainų sistema rinkoje. Konkurencinė rinka ir jos savybės. Konkurencinė rinka ir efektyvumas. Teigiamos konkurencinės rinkos savybės. Neigiamos konkurencinio modelio savybės. Konkurencija. Konkurencijos formos. Konkurencijos metodai. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Konkurencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos taryba. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-11
Puslapyje rodyti po