Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos pusiausvyra (4)

  Įvadas. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių poveikis. Pusiausvyros kainai ir kiekiui. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis. Kainų kontrolė. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-11
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai

  Rinkos pusiausvyros mechanizmas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kreivės pokyčiai. Pasiūlos kreivės pokyčiai. Rinkos modelio analizės taikymas praktinėms problemoms nagrinėti: rinkos valstybinis reguliavimas. Rinkos mechanizmo teigiami aspektai, jo ribotumai ir problemos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-12-02
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (3)

  Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis paklausai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis ir pasiūlai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, vienu metu keičiantis paklausai ir pasiūlai. Kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Kainų pokyčio įtaka geros kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka blogos kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka Gifeno prekės paklausai.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-28
 • Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje

  Įvadas. Rinkos samprata ekonomikoje. Rinką svarbu ištirti. Rinkos kaina. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos reikšmė. Konkurencijos apibrėžimas. Plačiau apie konkurenciją. Verslas rinkos ekonomikoje. Rinkų sistema. Rinkos vieta ekonomikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-10-02
 • Rinkos samprata ir jos atsiradimo prielaidos

  Įžanga. Kainų kilimas. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinką sudaro. Pagal ekonominę rinkos santykių objektų paskirtį. Pagal geografinį požymį. Pagal konkurencijos apribojimo laipsnį. Pagal ūkio šakas. Pagal pardavimo pobūdį. Rinkos dydis. Plati rinka. Rinkos struktūros. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Konkurencija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Rinkos struktūros

  Tobula konkurencija. Pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolija. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Natūrali monopolija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Oligopolija ir duopolija. Stabilios kainos modelis. Vyraujančios firmos modelis. Duopolija. Strategijos pasirinkimas. Rinkos struktūrų palyginimas.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-27
 • Rinkos struktūros ir trumpas jų apibūdinimas

  Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Mokesčiai. Tobulos konkurencijos rezultatų sąlygos. Spekuliacija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Monopolijai būdingi bruožai. Įėjimo į monopoliją barjerai. Monopolijų rūšys. Pelno maksimizavimas. Diskriminacija kainoms. Monopolinė konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos bruožai. Grynoji monopsonija. Oligopolija. Pagrindiniai oligopolijos bruožai. Duopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Rinkos struktūrų palyginimas

  Įvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos ypatybės. Konkurencinės rinkos efektyvumas. Konkurencinės rinkos trūkumai. Gryna monopolija. Monopolinės rinkos pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolijos pasekmės. Monopsonija. Monopsonijos pasekmės. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Trumpojo laikotarpio pusiausvyra. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolija. Oligopolijos požymiai. Laužta paklausos kreivė. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Duopolija. Rinkos struktūrų palyginimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-04-15
 • Rinkos tipai: monopolinė rinka Lietuvoje

  Įvadas. Tikslai. Rinkos tipai. Monopolinė rinka Lietuvoje. Energetikos sektorius. Šilumos tiekimo sektorius. Gamtinių dujų ir naftos sektorius. Branduolinė energetika. Telekomunikacijų sektorius. Transporto sektorius. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-12-16
 • Rinkos trūkumai bei jos valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Rinkos esminiai trūkumai. Valstybinis rinkos reguliavimas. Gamybos koncentracija. Antitrestiniai įstatymai. Reguliavimo tarnybos. Realaus reguliavimo galimybės. Reguliavimo modifikacija ir dereguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-10-03
 • Skolinamasis kapitalas, palūkanos ir palūkanų normos dinamika Lietuvoje

  Kapitalas - kaip gamybos veiksnys. Skolinamasis kapitalas. Palūkanos. Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Palūkanų normos rizikos apibūdinimas. Pelningumo kreivė. Finansinių instrumentų vertės nustatymas. Pinigų srautų vaizdavimas laike. Trukmės analizė. Palūkanų normos dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-07
 • Skurdas ir jo mažinimo strategijos

  Įvadas. Skurdas kaip mikroekonomikos problema. Skurdo priežastys. Kaip sumažinti skurdą Lietuvoje? Skurdo mažinimo programos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos darbo birža. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos darbo rinkos mokymo taryba. Skurdas ir politika. Kopenhagos deklaracija. Rinkimų įtaka ekonominei raidai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-18
 • Skurdo matavimo būdai. Skurdas pasaulyje

  Įvadas. Skurdas; priežastys ir mažinimas. Trečiojo pasaulio šalys. Europoje skursta nekvalifikuoti darbininkai. Skurdas Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-06
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus verslo išlikimo problema. Kliūtys, trukdančios verslo pradžiai. Kliūtys, trukdančios verslo plėtrai. Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Teikiama valstybės parama. Europos sąjungos parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-28
 • Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Įregistravimas ir išregistravimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Techninės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams sistema Lietuvoje. Valstybės politikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu ir smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2008 m. Teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams gerinimas. Verslumo regionuose skatinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumo skatinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vystymasis Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-01-24
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (8)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkus ir vidutinis verslas – svarbus ekonomikos plėtros veiksnys. Smulkus ir vidutinis verslas Europos sąjungos šalyse. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-23
 • Smulkus ir vidutinis verslas, jo būklė Lietuvoje

  Įvadas. Kas tai yra verslas. Verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 strateginės kryptys. Bendrosios nuostatos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2003 metų. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkių ir vidutinių įmonių inovacinio potencialo stiprinimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. Verslo savivaldos plėtojimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių įgyvendinimo finansavimas. Kontrolė ir įvertinimas. Mažos ir vidutinės įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje

  "Smulkus ir vidutinis verslas. Jo būklė Lietuvoje". Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros veiklos tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-06-01
 • Stambių įmonių kūrimas

  Įvadas. Kas yra bendrovė/įmonė? Įstatymai reglamentuojantys įmonių teisinę formą. Stambių įmonių (Akcinių bendrovių) steigimo etapai. Veiksniai lemiantys verslo sėkmę. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
Puslapyje rodyti po