Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paklausa kaip rinkos kategorija, paklausos kreivė ir dėsnis, faktoriai turintys įtakos paklausai

  Įžanga. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jo kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas. Faktoriai, lemiantys paklausą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-12
 • Paklausa konkurencinėse gamybos veiksnių rinkose

  Įvadas. Įmonė gamybos veiksnių rinkose. Išvestinė paklausa. Papildantys ir pavaduojantys vienas kitą gamybos veiksniai. Įmonė naudoja tik vieną kintamą gamybos veiksnį: darbą. Grąžos dėsnis. Ribinių pajamų produktas (MRP). Ribinių pajamų produktas, gamybos veiksnių kaina ir paklausa. Žinoma logika: ribinės pajamos ir ribiniai kaštai. Gamybos veiksnių paklausos: keletas pavyzdžių. Įmonė naudoja du kintamus gamybos veiksnius. Pakeitimas ir gamybos veiksnių kainų pasikeitimo rezultatas. Gamybos veiksnių išvestinės paklausos kreivė, kai du gamybos veiksniai yra kintami. Pelno maksimizavimo sąlyga įmonei. Gamybos veiksnių paklausos kreivių pavidalai ir padėtys. Gamybos veiksnių paklausos kreivių padėtys: kodėl jos keičiasi? Pagamintų produktų paklausa. Kitų gamybos veiksnių paklausa. Technologinio pasikeitimo poveikis. Gamybos veiksnių paklausos kreivių formos: gamybos veiksnių paklausos lankstumas rinkose. Gamybos veiksnių substitucijos efekto dydis. Pagamintos produkcijos efekto dydis. Ribinis produktyvumas ir pajamų paskirstymas. Turto pajamų paskirstymas. Darbo pajamos. Užbaigtas požiūris į alokacijos procesą. Santrauka. Sąvokų apžvalga. Lietuviškos ir angliškos knygų palyginimas.
  Mikroekonomika, referatas(34 puslapiai)
  2007-12-04
 • Paklausa rinkoje

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jo kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas. Faktoriai, veikiantys paklausą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Paklausa rinkoje ir prekių paskirstymas

  Įvadas. Paklausa rinkoje. Rinkos samprata. Rinkos apibūdinimas. Verslo rinkos ypatumai, struktūra ir paklausa. Paklausos įvertinimas. Esamos rinkos paklausos matavimas. Prekių pasiskirstymas. Prekės samprata, klasifikavimas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo dalyviai. Kanalų rūšys. Kanalo paskirstymas. Intensyvusis ir atrankinis paskirstymas. Kanalo palaikymo strategijos. Paskirstymo grandinių esmė. Išvados. Priedas. Išnašos.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-06-20
 • Paklausa, pasiūla, jų samprata, elastingumas

  Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos. Pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos. Elastingumas. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-20
 • Paklausos analizė

  Paklausa. Nepageidautina paklausa. Nėra paklausos. Paslėpta paklausa. Mažėjanti paklausa. Nereguliari paklausa. Stabili paklausa. Perdėta paklausa. Neracionali paklausa. Vartojimo prekės. Kasdieninės paklausos prekės. Paklausos kiekis. Paklausos kreivė. Paklausos kiekio pokytis. Pirkėjo pajamos ir jų kitimas. Normalios kokybės prekė. Blogesnės kokybės prekė. Paklausos elastingumas. Vartotojų optimizmas ir pesimizmas. Prekių naudingumo pasikeitimas. Visuomenės papročiai ir tradicijos. Pomėgiai. Mada.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-18
 • Paklausos elastingumas

  Įvadas. Grafinė elastingumo išraiška. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumas ir mokesčių pajamos. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-02-17
 • Paklausos elastingumas (2)

  Įvadas. Paklausos elastingumas. Elastingumo samprata, rūšys ir jų grafinė išraiška. Paklausos elastingumo skaičiavimas. Atskaitos taško problema. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Trumpo ir ilgo laikotarpio paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas ir ribinės pajamos. Paklausos poveikis mokesčiams. Paklausos elastingumas ir mokesčių pajamos. Elastingumas ir kainų kontrolė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-02
 • Paklausos elastingumas (3)

  Elastingumo sąvoka. Paklausos elastingumas kainai. Elastingumo skaičiavimas. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo svarba. Mokesčiai ir kas juos sumoka. Elastingumas ir mokesčių pajamos. Butų nuomos reguliavimas. Užsienio šalių paklausos elastingumas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekėms. Kiti elastingumo matavimai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Pagrindiniai teiginiai.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-03-28
 • Paklausos elastingumas (4)

  Įvadas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir jos veiksniai. Artimųjų pakaitalų prieinamumas. Būtinybė prieš prabangą. Rinkos kainos apibrėžimas. Laiko horizontas. Paklausos kainos elastingumo apskaičiavimas. Vidurio taško metodas: geresnis būdas apskaičiuoti procentinius pokyčius ir elastingumus. Paklausos kreivių įvairovė. Kiti paklausos elastingumai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Išvados. Palyginamoji analizė.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-11-04
 • Paklausos elastingumas kainai

  Įvadas. Paklausos elastingumo teoriniai aspektai. Paklausos ir pasiūlos veiksniai. Paklausos kreivė ir prekės elastingumas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Kainų pokyčiai. Kainos poveikio ir paklausos kreivės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-05
 • Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai (2)

  Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-16
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumas

  Paklausos ir pasiūlos sąvokos. Elastingumo sąvoka. Paklausos elastingumas kainai. Pasiūlos elastingumas kainai. Elastingumo skaičiavimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Mokesčiai ir kas juo moka. Elastingumas ir mokesčių pajamos. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-09-29
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumas (2)

  Elastingumo samprata. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu ir jį lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir jį lemiantys veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-18
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumas (3)

  Įvadas. Dėstymas. Paklausos elastingumo veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

  Įvadas. Paklausa. Pasiūla. Elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pavyzdžiai ir statistiniai duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-23
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai

  Įvadas. Elastingumo samprata ir rūšys. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Pasiūlos.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-13
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu veiksniai (2)

  Įvadas. Elastingumo samprata. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Išvados. PowerPoint pristatymas (11 psl.).
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-10-16
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai

  Įvadas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Paklausos ir pasiūlos sąveika ir kitimas

  Įvadas. Paklausa. Paklausa, paklausos dėsnis. Paklausos kreivė. Pasiūla. Pasiūla, pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivė. Paklausos ir pasiūlos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Perteklinė paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka rinkos pusiausvyrai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-02-26
Puslapyje rodyti po