Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos referatai

Mikroekonomikos referatai (353 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcinė bendrovė

  Akcinė bendrovė. AB veikla Lietuvoje. AB vaidmuo. Bendrovių steigimas. Bendrovių valdymas.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

  Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinių bendrovių steigimo etapai. Akcinių bendrovių įstatymas. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Akcinės bendrovės

  Kas yra įmonė. Įmonių rūšys. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinės bendrovės steigimas. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-03
 • Akcinės bendrovės ir akcinių bendrovių veikla Lietuvoje

  Akcinės bendrovės ir jų veikla Lietuvoje. Įvadas. Bendrovės teisės ir pareigos. Bendrovių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bendrovių organai: teisės, įgaliojimai, atsakomybė. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Revizorius, auditorius. Administracija. Bendrovės vadovas. Vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Visuotinis akcininkų susirinkimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-01
 • Akcinės bendrovės veiklos principai

  Įmonių rūšys. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės gali būti šių tipų. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-12
 • Akcinių bendrovių kapitalo formavimo šaltiniai

  Įvadas. Akcinė bendrovė(korporacija). Vertybiniai popieriai. Akcijos jų rūšys. Obligacijos. Kaštai ir pelnas. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Akcinių bendrovių reorganizavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Reorganizavimo inicijavimas bei sąlygų rengimas. Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas. Sprendimo reorganizuoti priėmimas. Praktinė dalis. Reorganizavimo būdas. Informacija apie reorganizavime dalyvaujančią ir reorganizuojamą bendroves. AB "Kamėja" turto, teisių ir pareigų perdavimo tvarka. Akcijų keitimas. Akcininkams suteikiamos teisės po reorganizavimo veikiančioje akcinėje bendrovėje "Solita". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Alternatyviniai kaštai ir pelnas

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, pastovieji, kintami gamybos. Alternatyvieji kaštai. Alternatyviųjų kaštų samprata. Buhalteriniai ir ekonominiai kaštai. Griovimo kaštai. Pelnas. Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. Gamybos pelningumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-03
 • Antimonopolinė politika

  Įžanga. Monopolijos valdžios įvertinimas. Konkurencijos ir antimonopolinė politika. Konkurencijos esmė. Pavojai konkurencijai ir kaip jų išvengti. Pastarojo laikotarpio konkurencijos politika Lietuvoje. Pasiūlymai. Atsakymai į svarbiausius klausimus. Kainų reguliavimas. Kainų reguliavimo motyvai: monopolis. Europos konkurencijos teisės tikslas ir taikymo sritys. Monopolio baubas. Reguliuojami sektoriai ir konkurencijos normų taikymas. Gamtinės dujos. Telekomunikacijos. Už ir prieš monopolizacija telekomunikacijų srityje. Atvira elektros energetikos rinka. Konkurencinių modelių privalumai ir trūkumai. Užsienio šalių konkurencijos elektros energetikos rinkose patirtis. Nauji iššūkiai Lietuvai. Užsimojus daryti pertvarkymus, sunku išsiversti be naujų įstatymų. Konkurencijos tarnyba apie elektros energijos ūkį. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2007-03-01
 • Antimonopolinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Antimonopolinės politikos esmė. Valstybinis kainų reguliavimas ir pasekmės. Vaistų kainų reguliavimo ydos ir pasekmės. Antimonopolinę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Konkurencijos tarybos veikla. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-06-29
 • Aplinkosauga Lietuvoje ekonominiu aspektu

  Įvadas. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai mokesčiai. Subsidijos. Taršos licencijos. Lietuvos aplinkos būklė ir jos analizė. Atliekų tvarkymas. Oro ir vandens tarša. Taršos mokesčiai Lietuvoje. Taršos leidimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-05-06
 • Apsipirkimo motyvai

  Pripažinti pirkimo motyvai: Praleisti laiką, mankšta, atsipalaidavimas, stimuliacija, temperamento išraiška, informacijos rinkimas, antraeilis įvykis, apsipirkimas kaip socialinis įvykis, palyginamasis apsipirkimas, apsipirkimas kaip specialus įvykis.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-10
 • Bankų apžvalga Lietuvoje

  Lietuvos bankai. Lietuvos bankas. Lietuvos komercinių bankų veikla ir įvaizdis. Lietuvos bankininkystės etapai nuo 1991 metų. Bankų krizė. Lietuvoje veikiančių didžiųjų komercinių bankų apžvalga. Vilniaus bankas. AB bankas "Hanza - LTB". Lietuvos žemės ūkio bankas. AB banko "Snoras" apžvalga. Ūkio bankas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-04-15
 • Bendroji pusiausvyra ir efektyvumas

  Dalinė pusiausvyra ir bendroji pusiausvyra. Efektyvumo sąlygos. Mainų efektyvumas. Gamybos efektyvumas. Mainų ir gamybos efektyvumo derinimas. Bendroji naudingumo galimybių riba ir bendroji pusiausvyra. Konkurencinė rinka ir ekonominis efektyvumas. Antro geriausio teorema.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-18
 • Bendrovės steigimas

  Steigėjai. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-05
 • Bendrovių steigimo būdai, kapitalas ir steigimo dokumentai

  Bendrovių steigimo būdai: individualiosios įmonės, ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, kredito unijos, viešosios įstaigos, junginiai(susivienijimai), ne pelno organizacijos. Bendrovės kapitalas. Steigimo dokumentai.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-03
 • Biudžetinis apribojimas. Pirmenybės

  Biudžetinis apribojimas. Biudžetinės tiesės pokyčiai. Mokesčiai, subsidijos ir prekių normavimas. Pirmenybės. Pirmenybių prielaidos. Vartotojo abejingumo kreivės. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Blogybė. Neutralioji prekė. Ribinė pakeitimo norma (MRS) ir jos ypatybės
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Creating a Company

  Darbas anglų kalba. Įmonės kūrimas. Requirements for enterprise founders. Business risks. Selection of legal status of an enterprise. Business plan. Structure of business plan. Calculation of production making expenses. Management of a new enterprise. Activity. Enterprise management. Business taxes.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-08-29
 • Darbo apmokėjimas

  Įvadas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Darbo užmokesčio skirtumai. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-08
 • Darbo laiko sąnaudos

  Įvadas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-02-25
Puslapyje rodyti po