Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos pristatymai

Mikroekonomikos pristatymai (57 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos kaina

  PowerPoint pristatymas. Rinkos kaina. Rinka. Rinkai susidaryti reikia... Paklausa. Paklausos kreivė. Pasiūla. Pasiūlos kreivė. Elastingumas. Rinkų savybės.
  Mikroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2005-10-26
 • Rinkos pusiausvyra (2)

  PowerPoint pristatymas. Pasiūlos ir paklausos kitimas. Kaip nusistovi rinkos pusiausvyra. Perteklius. Kainos seikėja. Kainų ir gamybos apimties kitimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2005-10-19
 • Rinkos struktūrų tipai

  PowerPoint pristatymas. Tobulos konkurencijos rinkos modelis. Bruožai. Bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų palyginimas. Gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Tobulos konkurencijos rinka. Ekonominis pelnas. Nuostoliai. Veiklos nutraukimas. Firmos veiklos galimybės. Grynoji monopolija - rinkos modelis. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos gamybos apimtis, pajamos ir kaštai. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos nuostoliai. Pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Oligopolija. Oligopolija ir jos bruožai. Oligopolijos formos. Lūžtanti paklausos kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(49 skaidrės)
  2007-03-16
 • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo programa

  PowerPoint pristatymas. Programos tikslai. Priemonės. UAB "Investicijų ir verslo garantijos". Atlikti tyrimai. Įmonės steigimas. Verslo inkubatorių veikla. Įmonės priėmimo į verslo inkubatorių kriterijai. Bendras įmonių ir naujai sukurtų darbo vietų skaičius. Organizuojami seminarai. Verslo informacijos centrai.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-20
 • Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių sąvokos ir reikšmė. Įmonių valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-15
 • Ūkinės veiklos organizavimo formos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos rinkos ekonomikoje paplitusios penkios pagrindinės verslo firmų organizavimo formos. Individuali įmonė. Individualių firmų ypatumai. Individualių firmų trūkumai. Ūkinė bendrija. Ūkinių bendrijų privalumai. Ūkinių bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė. Akcinė bendrovė, norėdama didinti kapitalą, tai gali padaryti dviem būdais. Akcinės bendrovės trūkumai. Valstybinės įmonės. Pagal Lietuvos Respublikos (LR) įstatymus valstybinės įmonės skiriamos į... Susivienijimai. Klausimai.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-30
 • Ūkininko ūkis, jo samprata, sandara, rūšys

  PowerPoint pristatymas. Ūkininkų ūkis. Ūkininkų ūkio nariai. Ūkio turtas. Ūkio narių bendroji nuosavybė. Mokesčiai. Žemes ūkio naudmenos pagal ūkių kategorijas. Ūkių grupavimas pagal žemės ūkio naudmenų plotą. Ūkių pasiskirstymas pagal gamybos tikslus.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-07
 • Vartotojas ir paklausa

  PowerPoint pristatymas. Paklausa. Kas tai? Paklausos dėsnis. Paklausos lentelė. Paklausos lentelė rodo. Dekarto koordinačių sistema. Paklausos kreivė. Pirkėjo pajamos ir kitimas. Paklausos elastingumas. Priežastys, dėl kurių paklausa yra neelastinga.
  Mikroekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-03-29
 • Vartotojo biudžeto įtaka paklausai

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartojimo kreivė. Engelio dėsnis.
  Mikroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-19
 • Vartotojo elgsena

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo elgsenos teorija. Naudingumo samprata. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Abejingumo kreivių esmė. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir jo pokyčiai. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Engelio kreivė.
  Mikroekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2005-05-10
 • Vartotojo elgsena ir prekių paklausa

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Naudingumo samprata. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo elgsenos abejingumas. Abejingumo kreivė. Abejingumo kreivių savybės. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir jo pokyčiai. Modelio prielaidos. Vartotojo biudžetas. Vartotojo biudžeto lygtis. Biudžetinė tiesė. Biudžetinės tiesės pasvirimas. Pajamų – vartojimo kreivė. "Blogos" prekės pajamų – vartojimo kreivė. Stati pajamų – vartojimo kreivė. Engelio kreivė. Gifeno paradoksas.
  Mikroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-29
 • Vartotojo elgsena ir prekių paklausa (2)

  PowerPoint pristatymas. Vartotojo elgsena. Naudingumo teorija. Naudingumas. Naudingumo funkcija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo elgsena. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo pusiausvyra. Prekės ribinis naudingumas. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vartotojo abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių žemėlapis. Ribinė substitucijos norma. Abejingumo kreivių savybės. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Biudžeto modelio prielaidos. Biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė. Engelio dėsnis. "Blogos" prekės pajamų – vartojimo kreivė. Stati pajamų – vartojimo kreivė. Gifeno paradoksas.
  Mikroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-10-05
 • Vartotojų elgsenos tyrimas: Kyšininkavimas sveikatos apsaugos įstaigose

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodas - apklausa. Santykis žmonių, kurie lankose sveikatos apsaugos įstaigose ir duoda kyšius. Duodantys kyšius žmonės pagal užsiėmimą. Į klausimą, kada duodate kyšį, respondentai atsakė. Populiariausi kyšiai. Kyšius duoda, nes.. Žmonių požiūris į kyšio davimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-10-03
 • Verslo įmonės veikla ir valdymas

  PowerPoint pristatymas. Verslas. Įmonė. Verslo įmonių grupavimas pagal įvairius požymius. Įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Valdymo funkcijos. Bendrovės valdymas.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-01-23
 • Verslo organizavimo formos

  PowerPoint pristatymas. Juridinio asmens sąvoka. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės apskaita ir ataskaitos. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Akcinių bendrovių apskaita ir ataskaitos. Kitos verslo organizavimo formos. Įmonių veikla.
  Mikroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-04-03
 • Verslo portalai

  PowerPoint pristatymas. Verslo portalai. Atviros durys didesniam pelningumui. Kas yra verslo portalas? Verslo portalų privalumai. Akivaizdi nauda. Verslo portalo kūrimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-01-05
 • Žmogiškieji ištekliai (2)

  PowerPoint pristatymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo aspektai. Pasaulinės darbo jėgos tendencijos. Kitos pasaulinės tendencijos. Didėja moterų svarba pasaulinės darbo rinkos struktūroje. Tarptautiniame versle moterys gauna vis daugiau paramos. Tarptautinės darbo jėgos problemos. Vaikų darbas. Kovai su vaikų darbu tarptautinės organizacijos rengia kampanijas. Kampanijos prieš vaikų darbą. Vaikų darbo problemomis rūpinasi ir kampanijas inicijuoja. Pasaulinė mąstysena(Global mind-set). Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas. Darbuotojų atranka. Problemos su kuriomis susiduria užsienyje dirbantys gyventojai. Lietuva pagal emigracijos mastus – pirmoji Europos Sąjungoje. Privilegijos darbuotojams.
  Mikroekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-04-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po