Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos pristatymai

Mikroekonomikos pristatymai (57 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kainodaros organizavimas AB "Vilniaus baldai"

  PowerPoint pristatymas. Kainodaros organizavimas akcinėje bendrovėje "Vilniaus baldai" (rašomojo stalo gamyba). Konkurentai. EXW kainos skaičiavimas. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Galima įmonės kainodaros strategija. Išvados. Pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-19
 • Kainų nustatymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo galimybės. Kainos lygiai, kurie yra reikšmingi gamintojui. Kaina nustatoma orientuojantis į kaštus. Kainos nustatymo metodai: savikaina plius antkainis. Privalumai. Trūkumai. Kainos nustatymo metodai: kintamųjų kaštų. Kainos nustatymo metodai: nenuostolingumo. Lygties metodas. Kainos nustatymo metodai: prekyboje remiantis kaštais. Kainos nustatymo metodai: orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymo metodai: remiantis paklausa. Kainos nustatymas pagal paklausą. Kainos nustatymo metodai: remiantis vartotojo suvokiama verte. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo metodai: orientuojantis į konkurentus. Kainos nustatymo metodai: einamų kainų. Kainos nustatymo metodai: į lyderį orientuotos. Kainos nustatymo metodai: konkurencinių pasiūlymų.
  Mikroekonomika, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-05-17
 • Konkurencija rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Kaip suprasti konkurencingumą? Įvadas. Istorinė konkurencijos turinio raida. Konkurencijos samprata. Konkurentų skirstymas pagal įmonei tenkančią rinkos dalį. Įmonių konkurencijos formos. Konkurencinio pranašumo kriterijai. Nesąžiningos konkurencijos rūšys. Parama yra traktuojama kaip valstybės pagalba, jeigu ji atitinka šiuos požymius. Teigiami konkurencijos veiksniai, įtakojantys šiuos verslininkų sprendimus. Darbuotojai, dirbantys su išorine aplinka, turi sugebėti atsakyti į šiuos klausimus. UAB "Serpantinas" konkurentinė analizė. Tiesioginių klientų įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-11-08
 • Laisvosios rinkos principai didžiųjų ekonomistų klasikų darbuose (2)

  PowerPoint pristatymas. Laisvoji rinka. Kas tai? Ekonominė revoliucija. Adamas Smithas. A. Smithas – ekonomikos teorijos klasikas. "Nematomos rankos idėja". Davidas Ricardas. D. Ricardo ekonominė teorija.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-10-17
 • Mikroekonomika (51)

  PowerPoint pristatymas (konspektas). Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai. Paklausa. Paklausos veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyra: Maršalo kryžius. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas: kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške apskaičiavimas. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Paklausos elastingumo poveikis ekonomikai ir valstybės pajamos. Pasiūlos elastingumo poveikis ekonomikai ir valstybės pajamoms. Paklausos elastingumo reikšmė įmonių sprendimams. Vartotojo elgsenos analizė. Naudingumo funkcija. Vienos prekės modelis. Dviejų prekių vartotojo elgsenos modelis. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo biudžetas ir naudingumo maksimizavimas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Firmos gamybos kaštai. Technologinis ir ekonominis efektyvumas. Įmonių tipai: pranašumai ir trūkumai. Ekonominių kaštų ir pelno samprata. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobulosios konkurencijos rinka. Konkuruojančiosios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamų rodikliai. Konkuruojančiosios firmos gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas pagal lyginamąjį pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Firmos pelno maksimizavimas pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Firmos ribinių kaštų ir pasiūlos kreivių ryšys. Ilgalaikė konkurencinė pusiausvyra firmoje ir šakoje. Monopolija. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Įėjimo į šaką kliūtys monopolinėje rinkoje. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos monopolijos atveju. Monopolinė firmos pelno maksimizavimo sąlyga. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Stabilios kainos modelis. Kartelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(48 skaidrės)
  2007-01-19
 • Monopolija

  Monopolinės rinkos ypatumai. Pelno maksimizavimas trumpame ir ilgame laikotarpyje. Kainų diskriminacija. Monopolijos reakcija i reguliuojamas kainas, mokesčius ir subsidijas. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2005-05-10
 • Monopolijos Lietuvoje. Antimonopolinės ir antikorupcinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolinės kainodaros bruožai. AB "Lietuvos geležinkeliai". Antimonopolinė ir antikorupcinė politika Lietuvoje. Pagrindiniai antimonopolinę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-28
 • Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena

  PowerPoint pristatymas. Naudingumo teorijos prielaidos. Kardinalistai ir ordinalistai. Vartotojo elgsenos analizė. Nubrėžti abejingumo kreivę. Abejingumo kreivės savybės. Ribinė substitucijos norma. MRS savybės. Vartotojo pusiausvyra. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Prielaidos vartotojo pirmenybėms. Vartotojo pusiausvyra. Kainų kitimo substitucijos ir pajamų efektai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-03-02
 • Nuosavybės formos

  PowerPoint pristatymas. Nuosavybės formos. Nuosavybė. Įmonė. Bendrija. Bendrovė. Įmonės teisinė padėtis. Fizinis asmuo. Juridinis asmuo. Verslo organizavimo formos. Individuali įmonė. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinė (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). Pagrindiniai ūkinės bendrijos bruožai. Keli ūkinių bendrijų pranašumai prieš kitas įmonių organizavimo formas. Bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti viešoji įstaiga gali. Viešajai įstaigai neleidžiama. Kitos bendrovės.
  Mikroekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-04-27
 • Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Oligopolinė rinka. Kas tai? Pagrindiniai oligopolinės rinkos ypatumai. Oligopolinės rinkos plėtojimo veiksniai. Monopolinės konkurencijos rinka. Ekonominis efektyvumas. Oligopolinės ir monopolinės konkurencijos rinkos tipų poveikis kainai. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-03-19
 • Oligopolinės kainos nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Oligopolinės kainos nustatymas. Pagrindinės rinkos rūšys. Oligopolinės kainos susidarymo savybės. Stabilios kainos oligopolinėje rinkoje modelis. Laužta paklausos kreivė. Šis modelis kritikuojamas dėl dviejų dalykų. Kartelio modelis. Kainų lyderio modelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-02-18
 • Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Neturtas ir jo priežastys. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Pajamų nelygybė Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-09-23
 • Paklausa. Pasiūla

  PowerPoint pristatymas. Paklausa priklauso nuo. Paklausos kiekis. Paklausos kreivė. Paklausą įtakojantys veiksniai. Paklausos kiekio pokytis. Paklausos pokyčiai. Pasiūla priklauso nuo. Rinkos pusiausvyros susidarymas.
  Mikroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-10-03
 • Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai

  Paklausa: paklausos dėsnis, paklausos kreivė ir paklausą veikiantys veiksniai; Pasiūla: pasiūlos dėsnis, pasiūlos kreivė ir pasiūlą veikiantys veiksniai; Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai; Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei reguliuojant kainas.
  Mikroekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2005-05-10
 • Pasiūla (2)

  PowerPoint Pristatymas. Pasiūla tai... Pasiūlos lentelė. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos kreivės forma. Pasiūlos padidėjimas. Pasiūlos sumažėjimas. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kiekio pokyčiai.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-12-06
 • Pasiūlos ir paklausos elastingumas

  PowerPoint pristatymas. Paklausa. Paklausą lemiantys veiksniai. Pasiūla. Pasiūlą lemiantys veiksniai. Elastingumas. Elastingumo koeficientas. 5 pagrindinės paklausos ir pasiūlos elastingumo formos. Paklausos ir pasiūlos elastingumą lemiančios dvi pagrindinės priežastys. Vartotojų pajamos. Prekių saugojimo galimybės ir išlaidos. Kiti veiksniai.
  Mikroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-12-17
 • Paslaugų reikšmė ir įvairovė

  PowerPoint pristatymas. Paslaugų reikšmė. Paslaugų rūšys. Paslaugos skirstomos. Pagal teikimo dažnumą. Pagal vartotojų grupes. Kam geriau.
  Mikroekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-03
 • Politinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Ideologinės jėgos. Valstybės dalyvavimas versle. Planuotojai ir investuotojai. Privatizacija. Jos metodai. Vyriausybės protekcionizmo politika. Terorizmas. Vyriausybės stabilumas. Tradicinė nesantaika. Tarptautinės organizacijos. Šalies rizikos įvertinimas. Šalies rizikos rūšys. Šalies rizikų svarbos palyginimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-08
 • Profit maximisation

  PowerPoint pristatymas. Pelno maksimizavimas. Darbas anglų ir lietuvių kalbomis.
  Mikroekonomika, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-01-25
 • Racionalūs ir adaptyvūs lūkesčiai: jų poveikis ekonomikai

  PowerPoint pristatymas. Adaptyvūs ir racionalieji infliacijos lūkesčiai. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Lūkesčių poveikis ekonomikai.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po