Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos konspektai

Mikroekonomikos konspektai (43 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (35)

  Ekonomikos teorijos atsiradimas, raida, ekonomikos objektas metodai ir tikslai. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Rinka: funkcijos, struktūros problema. Paklausa, pasiūla ir elastingumas. Vartotojo elgsena rinkoje. Gamybos teorija. Gamybos kaštai. Rinkos struktūros. Gamybos veiksnių rinka. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija, Monopolinės konkurencijos rinka. Rinkos ribotumas ir valstybės vaidmuo.
  Mikroekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-13
 • Mikroekonomika (36)

  Nominalioji ir efektyvioji palūkanų norma. Laipsniškai padengiama paskola. Ekonominis ekvivalentiškumas. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų pagrindinės skiriamosios savybės. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Finansų rinkos. Vertybinių popierių leidėjų pagrindiniai tikslai. Pirkėjų tikslai. Marketingas.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Mikroekonomika (41)

  Įvadas. Paklausa ir pasiūla. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra bei jos pokyčiai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas bei atskiri jo atvejai. Kryžminis elastingumas. Paklausos elastingumas ir pajamos. Paklausos elastingumo poveikis mokesčių efektui. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo abejingumo kreivė. Ribinio pakeitimo laipsnio mažėjimo dėsnis. Vartotojo prekių paklausa. Vartotojo biudžetas. Realiosios pajamos. Vartotojo naudos maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Vartotojo biudžeto pokyčio įtaka prekių paklausai. Prekių kainų pokyčio pakeitimo ir pajamų efektai. Gifeno prekių paklausa. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija ir efektyvumas. Izokvantė ir gamybos planas. Gamybos masto pajamos. Bendras, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Ribinė techninė pakeitimo norma. Firmos kaštai. Firmos kaštų skirstymas. Buhalterinis ir ekonominis pelnas. Trumpas ir ilgas periodai firmos veikloje. Firmos kaštai trumpu periodu. Kaštų minimizavimo pusiausvyros taisyklė. Ilgo periodo kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Šakos paklausos kreivė ir įmonės paklausos kreivė tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos įmonėje. Firmos trumpo ir ilgo periodo pasiūlos kreivė tobuloje konkurencijoje. Firmos ir šakos pusiausvyra ilgame periode. Monopolija. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką barjerai. Monopolijos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos pasiūla. Monopolijos neefektyvumas vartotojo atžvilgiu. Monopolijos reakcija į maksimalios kainos nustatymą ir mokesčius. Ekonominės monopolijos pasekmės. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos bruožai. Firmos, esančios monopolinės konkurencijos rinkoje, paklausos kreivė. Kainos ir produkcijos apimties nustatymas monopolinės konkurencijos rinkoje. Oligopolija. Oligopolijos apibūdinimas ir svarbiausi požymiai. Neturinti slapto susitarimo oligopolija ir laužta paklausos kreivė. Slapto susitarimo oligopolijų kartelio kainų modelis. Kainų lyderio modelis.
  Mikroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2006-11-14
 • Mikroekonomika (42)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausa ir pasiūla. Jų pusiausvyra. Paklausos, pasiūlos elastingumas bei atskiri jų atvejai. Kryžminis elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Gamybos efektyvumas. Izokvantė ir gamybos planas. Pajamos dėl gamybos mąsto. Bendras, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Ribinė funkcinio keitimo norma. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojų prekių paklausa. Vartotojo naudos maksimizavimas. Vartotojo biudžeto pokyčio įtaka normalios ir žemos kokybės prekių paklausai. Prekių kainų pokyčio pakeitimo ir pajamų efektai. Giffeno prekių paklausa.
  Mikroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-11-14
 • Mikroekonomika (43)

  Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos problemos, gamybos ištekliai. Nepakankamumas ir pasirinkimas – gamybos galimybių kreivė. Rinkos mechanizmas. Ekonomikos sistemos. Rinkos ekonomikos apibūdinimas. Rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa ir pasiūla. Analizės pagrindai. Paklausa ir ją lemiantys faktoriai. Pasiūla ir ją lemiantys faktoriai. Pusiausvyra rinkoje. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Mokesčio našta. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Jo funkcija. Vartotojo biudžetas. Kainos ir pajamų mokesčio įtaka paklausai. Gamintojas ir jo veikla. Gamyba ir jos veiksniai. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Gamybos funkcija. Ilgasis ir trumpasis gamybos laikotarpiai. Gamybos kaštai. Kaštų samprata. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pelnas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobula konkurencija. Tobulos konkurencijos rinkos ypatybės. Konkurencinės firmos paklausa ir pajamos. Konkurencinės firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ekonominio pelno maksimizavimas. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Konkurencinės rinkos efektyvumas. Monopolija. Monopolinė rinka. Monopolijos pajamos. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolija. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Laužta paklausos kreivė. Darbo rinka.
  Mikroekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2006-11-23
 • Mikroekonomika (5)

  Ekonomika. Mikroekonomika, makroekonomika. Ekonomikos teorijos. Ceteris Paribus. Visuomenės ekonomikos sistemos. Vartotojai. Ištekliai ir išteklių savininkai. Prekė. Prekės kaina. Paklausa. Pasiūla, jų elastingumas.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-24
 • Mikroekonomika (56)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Ekonominės sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo ir kainų kontrolės ryšys. Biudžetinė tiesė (vartotojų elgsenos teorija). Indiferentiškumo tiesė (vartotojų elgsenos teorija). Gamyba ir jos funkcija, gamybos ištekliai ir laikotarpiai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos produktų rūsys (bendrasis, vidutinis, ribinis). Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštai (bendrieji, vidutiniai, ribiniai). Tobulos konkurencijos rinkos ir monopolinės rinkos skirtumai. Įmonių rūsys, jų charakteristikos, skirtumai.
  Mikroekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-03-14
 • Mikroekonomika (72)

  Vartotojo biudžetinė tiesė. Vartotojo indiferentiškumas. Kaštai. Kaštų rūšys. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pajamos. Pelnas. Palūkanos. Palūkanų norma. Ekonomikos teorijos objektai. Ištekliai. Gamyba. Kapitalas. Poreikiai. Gamyba tobulos konkurencijos rinkoje. Egzistavimo sąlygos. Kintamieji kaštai. Gamybos funkcija monopolinėje rinkoje. Monopolinės rinkos efektyvumas. Technologinis efektyvumas. Dinaminis efektyvumas. Kainų diskriminavimas. Technologinis neefektyvumas (alokacija). Rinkos ūkio struktūra. Rinka. Pirkėjai. Pardavėjai. Pagrindinės rinkos funkcijos. Rinkos struktūros. Monopolinė struktūra (monopolija). Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka ("oligo" - keletas). Monopsonija. Oligopsonija. Duopolija. Abipusė monopolija. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai. Renta. Nuoma. Nuomos sutarties dalyviai. Nuomos mokesčio struktūra. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemos ir formos. Darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Ribinis pajamų produktas. Konkurencija darbo rinkoje. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Valstybinis arbitražas. Piketas. Streikas. Lokautas. Vertybinių popierių rinka. Vertybiniai popieriai. Akcijų paketas. Akcijų rūšys. Dividendai. Obligacijos. Opcionas. Vekselis. Čekis. Hipotekos lakštai. Rinkos ribotumas. Neturtas. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Subsidijos. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Paklausa ir pasiūla. Paklausos dėsnis. Paklausos apimtis. Pasiūlos apimtis. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos funkcijos. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Pusiausvyra rinkoje. Paklausos elastingumo rūšys. Absoliutus. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Elastingumo teorija. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Verslumas. Verslumo veiksniai. Žmogiškasis kapitalas. Žemės naudmenys. Kadastras. Kadastravimas. Našumas Gamybos rezultatas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2008-01-09
 • Mikroekonomika (77)

  Paklausos ir pasiūlos modelis. Paklausa. Paklausa Pasiūla. Paklausos funkcija. Pasiūlos funkcija. Paklausos dėsnis. Pasiūlos dėsnis. Paklausos kiekis. Pasiūlos kiekis. Paklausos kreivė. Pasiūlos kreivė. Paklausos kiekio pokytis. Pasiūlos kiekio pokytis. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis Normalios kokybės prekė. Rinkos pasiūla. Blogesnės kokybės prekė. Individualioji pasiūla. Prekės pakaitai (substitutai). Rinkos pusiausvyra. Papildančios prekės. Pusiausvyros kaina. Individualioji paklausa. Minimalioji kaina. Rinkos paklausa. Maksimalioji kaina.
  Mikroekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2008-03-03
 • Mikroekonomika (78)

  Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonominis efektyvumas. Ekonominės sistemos. Rinka. Konkurencija. Rinkos tipai. Pasiūla, paklausa. Pusiausvyra rinkoje. Elastingumas. Vyriausybės dalyvavimas ekonomikoje. Gamybos veiksniai. Pajamos. Ekonominė renta. Neuždirbtas prieaugis. Kaštai. Verslo organizavimo formos. Vertybiniai popieriai. Kontrolinio darbo klausimai ir atsakymai (3). Bendras nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo būdai. Ūkio dalyviai: žmonės, įmonės, valstybė. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Fiskalinė politika, jos esmė. Verslo cikliškumas - 4 verslo ciklai. Infliacija. Koreguojančios hipotekos normos. Bendravimas.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2008-03-03
 • Mikroekonomika (9)

  Gamyba. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir izokvantė kartograma. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Normalusis ir ekonominis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Produkcijos kaštai ir šakos dydis ilguoju laikotarpiu. Masto pajamos keičiant gamybos apimtį.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-21
 • Nedarbas (3)

  Pagrindinės sąvokos, apibūdinančios darbo rinką. Gyventojai. Ekonominiu atžvilgiu aktyvūs gyventojai. Aktyvumo lygis. Užimtumo lygis. Įtekėjimas. Nuotėkis. Tekamojo, struktūrinio ir ciklinio nedarbo tipų apibūdinimas. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominės ir makroekonominės nedarbo pasekmės. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio kaitos analizė Lietuvoje. Nedarbo lygis pagal išsilavinimą, amžių ir lytį (procentais).
  Mikroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Oligopolinės rinkos elgsenos įvairovė ir jos modeliavimas

  Varžybos dėl kiekio. Cournot modelis. Stackelberg modelis. VU "Mikroekonomika" ir r. S. Pindyck bei d. L. Rubinfeld "Microeconomics" vadovėlių lyginamoji analizė.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Pagrindinės įmonių rūšys

  Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Investicinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Kredito unijų tikslai
  Mikroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Pajamų šaltiniai ir pajamų nelygybė

  Palūkanos, pelnas ir renta. Pajamų skirtumo priežastys. Vyriausybės politika, mažinanti pajamų skirtumus.
  Mikroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija

  Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainai samprata. Elastingumo skaičiavimo metodika. Elastingumas ir nuožulnumas. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Paklausos kryžminis elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis taikymas.
  Mikroekonomika, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-04
 • Pirmųjų kooperatyvų kūrimas Lietuvoje

  Kooperatyvai. Kooperatyvų Lietuvoje atsiradimas. Žemės ūkio kooperacija. Vartotojų kooperatyvai. Kredito kooperatyvai. Prekybiniai kooperatyvai Lietuvoje. Lietuvos kooperatyvų centras. Lietuvos kooperatyvų taryba. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga "Lietūkis". Kooperatinės idėjos Lietuvoje.
  Mikroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2005-10-24
 • Ribinis naudingumas, abejingumo kreivės ir biudžeto linija

  Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo (abejingumo) kreivė. Biudžetinė tiesė. Indiferentiškumo kreivė.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-18
 • Valstybės ekonominis reguliavimas

  4 kryptys, kuriomis pasireiškia valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės ekonominis reguliavimas. Privatizavimas. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo būdai. Privatizavimo formos. Privatizavimo ypatumai. Privatizavimo eiga. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos reguliavimas. Kainų liberalizavimas. Kainų liberalizavimo etapai. Įmonių reforma. Įmonių reformos tikslai. Įmonių reformos esmė. Veiklų grupės. Mokesčiai, bendros nuostatos apie mokesčių politiką. Mokesčių sistema, jos reforma Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė integracija, jos etapai. Kainų liberalizavimo etapai.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-31
 • Valstybinis ekonominis reguliavimas

  Istorinės ūkio formos, jų charakteristika. Skirtingas valstybės vaidmuo jose. Centralizuotai reguliuojamas ūkis (planinis). Valstybinio ekonomikos reguliavimo samprata. Valstybės vaidmuo ekonomikoje - teorinių požiūrių raida. Fiziokratizmas. Klasikinė politinė ekonomika. Adamas Smitas. Marksizmas. Neoliberalai. Valstybės vaidmuo ekonomikoje – ekonominių politikų raida. Margaret Tečer ekonominės politikos bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Reigano vykdyta politika nuo 1981 metų. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje (1918-1940). Valstybės vaidmuo ekonomikoje po Antrojo pasaulinio karo. Tarptautinės prekybinės organizacijos (PPO). Jos veiklos principai, funkcijos ir įtaka Lietuvos ekonominei politikai ir verslui. Tarptautinės finansinės organizacijos. Jų principai, funkcijos ir įtaka ekonominei politikai. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Rinkos ekonomikos funkcionavimo prielaidos. Rinkos ekonomikos ribotumas ir valstybės vaidmuo. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje ir krašto savivaldos lygio įvertinimas. Valstybinio ekonominio reguliavimo priemonės. Valstybinio ekonominio reguliavimo objektai ir subjektai. Visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po