Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių rūšys (2)

  Įvadas. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonių samprata. Įmonės tikslai. Įmonės registravimas. Įmonės likvidavimas. Fiziniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridiniai asmenys. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Investicinės bendrovės. Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-25
 • Įmonių rūšys (3)

  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-09
 • Įmonių rūšys (4)

  Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-05
 • Įmonių rūšys ir veiklos ypatumai

  Įvadas. Įmonės ir jų klasifikavimo požymiai. Įmonių klasifikacija pagal nuosavybės tipą: individuali įmonė; tikrosios ūkinės bendrijos; komandinės ( pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės; valstybinės (vietos savivaldybės) ir valstybinės akcinės įmonės. Mafijos įmonės ir jų veikla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Įmonių rūšys Lietuvoje

  Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialiosios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Įmonių rūšys Lietuvoje ir kitose šalyse

  PowerPoint pristatymas. Kursinio darbo tikslas. Juridiniai įmonių tipai Lietuvoje. IĮ teigiami ir neigiami bruožai. ŪB teigiami ir neigiami bruožai. AB privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai Lietuvos įmonių ir užsienio šalių įmonių skirtumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-02-28
 • Įmonių rūšys Lietuvoje. Įmonės tikslai

  Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komandinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės socialiniai tikslai. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Įmonių rūšys, ekonominiai ir juridiniai jų veiklos aspektai

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti įmonių rūšis bei ekonominius ir juridinius jų veiklos aspektus. Įmonės samprata. Fizinis asmuo. Individualioji įmonė. Ūkinės bendrijos. Juridinis asmuo. Akcinės bendrovės. Kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės.Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-01-27
 • Įmonių rūšys: AB, UAB ir investicinės bendrovės

  Įvadas. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. AB ir UAB samprata, skirtumai ir panašumai. AB ir UAB steigimas ir registravimas. Akcininkų teisės ir pareigos. AB ir UAB valdymas. Bendrovės kapitalas ir finansinė atskaitomybė. Investicinės bendrovės. Investicinių bendrovių samprata. Investicinių bendrovių rūšys. Investicinės bendrovės šiandien. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-06
 • Įmonių skirstymas

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinė bendrovė. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-03
 • Įmonių steigimas

  Įvadas. Ūkinės bendrijos samprata. Tikrųjų ūkinių bendrijų veikla. Komanditinių ūkinių bendrijų veikla. Ūkinių bendrijų steigimas. Asociacijos samprata. Asociacijos steigimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Įmonių tipai (2)

  Įvadas. Akcinių bendrovių kūrimas. Akcinės bendrovės steigėjai. Bendrovės. Bendrovės įstatai. Akcijos, jų rūšys. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės administracija. Revizorius. Bendrovės likvidavimo priežastys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. AB "Stumbras" valdymo principai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Įmonių tipai ir jų veiklos ypatybės

  Įmonių rūšys ir jų klasifikavimas. Individualios įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės. Įmonių tikslai, įmonių valdymo funkcijos. Įmonių planai. Įmonių kontrolė, įmonių valdymo organai ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonių ir jų steigėjų teisės, pareigos ir apribojimai įmonėms. Įmonėms taikomos sankcijos, bendrosios įmonių steigimo taisyklės. Patentai, licencijos. Mokesčiai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-10-21
 • Įmonių tipai ir jų veiklos ypatumai

  Įvadas. Įmonių grupavimo esmė ir principai. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Įmonių tipai Lietuvoje. Dokumentai, reikalingi įmonėms įsteigti

  Įvadas. Įmonės samprata ir įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys Lietuvoje. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės (AB). Kooperatinės bedrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybinės įmonės. Dokumentai, pateikiami steigiant įmones. Dokumentai, pateikiami steigiant akcinę bendrovę. Dokumentai, pateikiami steigiant žemės ūkio bendrovę. Dokumentai, pateikiami registruojant kooperatinę bendrovę. Dokumentai, pateikiami steigiant tikrąją ūkinę bendriją ir komanditinę ūkinę bendriją. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Dokumentai, pateikiami steigiant valstybės ar savivaldybės įmonę. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-27
 • Individuali įmonė (2)

  Įvadas. Įmonių klasifikavimas. Individuali įmonė. Įmonių steigimas ir likvidavimas. Veiklos nutraukimas. Veiklos rūšys. Įmonės registravimas. Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos moka įmonė. Trūkumai ir pliusai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Individualioji įmonė ir jos ekonominė reikšmė

  Individualios įmonės apibūdinimas. Individuali įmonė kaip verslo organizavimo forma. Privačios veiklos patrauklumas. Individualių įmonių indėlis į šalies ekonomika. Individualiosios įmonės vieta bendroje Lietuvos įmonių sandaroje. Individualioji įmonė kaip viena iš dažnesnių smulkaus ir vidutinio verslo formų. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Individualios įmonės steigimas

  Anotacija. Individualios įmonės steigimas. Registravimo tvarka. Įmonės tikslai. Teikiamos paslaugos. Įsikūrimo vieta. Nuostatai . Individualios įmonės valdymas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Inspiracija (motyvacija). Kontrolė. Organizacinė struktūra. Galimos rizikos. Efektyvumo rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2005-11-11
 • Individualiosios įmonės ir jų reikšmė Lietuvos ūkiui

  Įvadas. Individualiosios įmonės. Individualiųjų įmonių samprata. Individualiųjų įmonių steigimas. Individualiųjų įmonių valdymas. Individualiųjų įmonių turtas. Individualiųjų įmonių privalumai ir trūkumai. Statistinių duomenų analizė. Statistinių duomenų analizė, remiantis veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ūkio subjektų rūšis ir darbuotojų skaičiaus grupes 2006 m. Statistinių duomenų analizė, remiantis įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ūkio subjektų rūšis. Statistinių duomenų analizė, remiantis veikiančių ūkio subjektų skaičiumi pagal ekonominės veiklos rūšis. Išvados. Priedai (3).
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-29
 • Individualių įmonių steigimas

  PowerPoint pristatymas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės nuostatose turi būti nurodoma. Juridinių asmenų registravimo duomenys. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Išvados.
  Mikroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-10-20
Puslapyje rodyti po