Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninės verslininkystės plėtra

  Įvadas. Elektroninio verslo raida ir sąvokos. Elektroninis verslas ir elektroninė komercija. Elektroninio verslo struktūra. Verslas internete: galimybės ir privalumai. Elektroninio verslo pavyzdžiai. Mažmeninės prekybos pavyzdžiai. Finansai. Platinimas. Tiekimas prieš ir po pardavimo. Inžinerijos technikos projektavimas. Leidykla. Profesionali paslauga. Elektroninio verslo santykių tipai ir modeliai. Mobilus verslas. Marketingas elektroniniame versle. Socialiniai elektroninio verslo aspektai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2006-03-24
 • Elektroninis verslas

  Elektroninės komercijos samprata. E-komercija. E-verslas. E-verslo modeliai. E-parduotuvė. E–tiekimas. E-aukcionas. E-pasažas. Trečiosios šalies prekyvietė. Virtualios bendruomenės. Bendradarbiavimo platformos. Elektroninė brokerystė. Elektroninis kazino – azartiniai žaidimai internete. Elektroninis ugdymas. Svarbiausi e-verslo tipai. Informacinis tarpininkavimas, pasitikėjimas ir kitos paslaugos. Reklamos modelis. Kompiuterinis virusas. Veiklos internete etika. Elektroninis paštas. Duomenų paieška internete. Elektroninio verslo strategija ir jos įgyvendinimas. Išskiriamos keturios el. komercijos projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų grupės. Elektroninė rinkodara. Intranetas. Reklama. Reklamos internete privalumai. Ekstranetas.
  Mikroekonomika, špera(16 puslapių)
  2006-11-24
 • Europos Sąjungos (ES) šalių įmonių rūšys ir funkcijos

  Įvadas. Įmonė. Įmonių rūšys ir funkcijos. Įmonių veiklos tikslai. Išlikti konkurencingiems tarptautiniu mastu. Privalomieji reikalavimai. MVĮ − Europos Sąjungos (ES) verslo pagrindas. Tvarumas yra esminės svarbos dalykas. Europos Komisija pateikė pasiūlymą, kaip palengvinti verslo perdavimą. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-16
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai (2)

  Įvadas. Finansinės investicijos. Paprastosios Akcijos. Investavimas į paprastąsias akcijas. Paprastųjų akcijų savybės. Paprastųjų akcijų grupės ir jų naudojimo būdai. Priveligijuotosios akcijos. Investavimas į privilegijuotąsias akcijas Privilegijuotųjų akcijų savininkų teisės. Kaupiamieji dividendai. Obligacijos. Obligacijų charakteristikos. Obligacijų rūšys. Obligacijų rizika ir reitingai. Investavimo į obligacijas strategijos. Investicijų vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Firmos elgsena tobulos konkurencijos rinkoje

  Tobulos konkurencinės rinkos ypatumai. Firmos produkcijos paklausa. Pajamos. Firmos trumpo laikotarpio pasiūla. Rinkos pusiausvyra ilgame laikotarpyje. Šakos ilgo laikotarpio pasiūla. Konkurencinės rinkos efektyvumas ir trūkumai.
  Mikroekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-05-10
 • Firmos ilgu laikotarpiu negaunančios ekonominio pelno

  Kokios firmos ilgu laikotarpiu negauna ekonominio pelno ir kodėl? Įvadas. Kas yra firma. Ilgasis laikotarpis. Kaštai. Eksplicitiniai kaštai. Implicitiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinė konkurencija. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-09
 • Firmos pasiūla

  Įvadas. Pasiūla. Pasiūla, pasiūlos kitimo veiksniai, rinkos pusiausvyra. Pasiūlos elastingumas. Firmos pasiūla. Rinkos aplinka. Grynoji konkurencija. Išimtis. Ilgo laikotarpio pasiūla. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-10
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Tobulosios konkurencijos rinkos bruožai. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos ir kaštai. Konkuruojančios firmos gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Konkuruojančios firmos gamybos apimties nustatymas ilguoju laikotarpiu. Tobula konkurencija ir efektyvumas.
  Mikroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-10-05
 • Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Konkuruojančios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamos ir kaštai. Įmonės pajamos. Bendrosios pajamos ir bendrieji kaštai. Bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų palyginimas. Ribinių pajamų ir ribinių kaštų palyginimas.
  Mikroekonomika, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-17
 • Firmos pelno maksimizavimas. Poreikiai

  Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pajamų formos. Pelno maksimizavimo taisyklė. Konkuruojančios firmos pelno maksimizavimas trumpu laikotarpiu. Poreikiai: esmė, klasifikacija ir realizavimas. Įvadas. Poreikių esmė. Poreikių klasifikacija. Poreikių realizavimas. Išvados. Užduotis: Studentas kiekvieną savaitę iš tėvų gauna 20 litų smulkioms išlaidoms (maistui ir laisvalaikio praleidimui). Nubraižykite studento biudžetinę tiesę kiekvienai situacijai, pažymėdami maisto produktus vertikalioje ašyje, o laisvalaikio prekes – horizontalioje.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Firmos pusiausvyra monopolinėje rinkoje

  Monopolinės rinkos funkcionavimo sąlygos. Natūrali monopolija. Firmos pajamos monopolinėje rinkoje. Pelno maksimizavimas monopolinėje rinkoje pagal bendruosius ir ribinius ekonominius dydžius. Vyriausybinė monopolijų veiklos kontrolė.
  Mikroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2006-12-05
 • Firmos pusiausvyra oligopolinėje ir monopolinės konkurencijos rinkose

  Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Laužta paklausos kreivė. Oligopolinės kainos nustatymas. Žaidimų teorija ir konkurencijos strategija duopolinėje rinkoje. Monopolinės konkurencijos rinkos funkcionavimo sąlygos. Pelno maksimizavimas monopolinės konkurencijos rinkoje. Rinkos tipų palyginimas pagal pelno maksimizavimo būdus.
  Mikroekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Firmos pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje

  Tobulos konkurencijos rinkos funkcionavimo sąlygos. Firmos ir šakos paklausa tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Pavyzdys. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Firmos veiklos sustabdymo taškas. Firmos trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Efektyvumo problema tobulos konkurencijos rinkoje.
  Mikroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2006-12-05
 • Fiskalinė vyriausybės politika

  Įvadas. Fiskalinė vyriausybės politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę paklausą. Vyriausybės išlaidų pasikeitimai. Multiplikatoriaus efektas. Išstūmimo efektas. Mokesčių keitimas. Automatiniai stabilizatoriai. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę pasiūlą. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Terminai. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-11
 • Frančizė

  Įvadas. Trumpa frančizavimo istorija. Frančizės samprata. Frančizių rūšys. Frančizės sutartis. Frančizės įmonės. Frančizinių įmonių privalumai. Frančizinių įmonių trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-09
 • Gamyba ir gamybos veiksniai

  Referatas "Gamyba ir jos veiksniai". Įvadas. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Žemė. Darbas. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-26
 • Gamyba ir gamybos veiksniai (2)

  Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos proceso rūšys. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso lankstumas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Gamyba ir jos komponentai

  Gamyba ir jos komponentų derinimas. Gamybos vystymosi etapai. Modernizavimo tipai. Gamybos veiksniai, funkcija ir planas. Gamybos mastas ir veiksniai turintys įtakos jam. Pajamos dėl gamybos mąsto. Mažėjančio ribinio rezultato dėsnis. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamybos organizavimo charakteristikos. Gamybos subjektai ir jų tipai. Gamybos organizavimo formos. Jų privalumai ir trūkumai. Firmos veiklos rodikliai. Firmos veiklos organizavimas. Pelno maksimizavimas. Konkuruojančios firmos. Produkcijos pasiūlos kreivė trumpuoju ir ilguoju periodu. Rinkos monopolizavimo charakteristika. Konkurencijos rūšys ir tipai. Monopolizavimo proceso esmė ir turinys. Prekių realizavimas monopolinėje rinkoje. Monopolizavimą aktyvinantys veiksniai. Pagrindinės monopolizavimo pasekmės. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Gamyba ir pelnas

  Gamybos išdėstymas. Pagrindinis kapitalas. Pelnas. Infliacija ir defliacija. Praktinė dalis. Užduotis. Apskaičiuoti: Įmonės pinigines pajamas. Amortizaciją. Kintamus kaštus A ir B gaminiams. Pastovius kaštus A ir B gaminiams (pastovius kaštus skirstyti pagal darbo sąnaudas vienam gaminiui pagaminti). A gaminio savikainą. B gaminio savikainą. Įmonės grynąjį pelną. Įmonės veiklos pelningumą. Įmonei reikalingą darbuotojų skaičių. Lūžio tašką A ir B gaminiams.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-10-06
 • Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB "Bernatoniai"

  Įvadas. Tikslas: įvertinti LŽŪU Mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumą. Gamybos efektyvumo vertinimo metodika. Gamybos struktūros efektyvumo analizė. Išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių panaudojimo analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Apsirūpinimo atsargomis ir jų naudojimo analizė. Gamybos potencialo panaudojimo analizė. Gamybos proceso organizuotumo analizė. Gamybos proporcingumo analizė. Gamybos nenutrūkstamumo analizė. Gamybos ritmingumo analizė. Gamybos sroviškumo analizė. Gamybos automatizavimo ir mechanizavimo analizė. Gamybos lankstumo analizė. Gamybos integravimo analizė. Gamybos efektyvumo kompleksinis vertinimas. LŽŪU mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumo analizė. Gamybos struktūros efektyvumo vertinimas. Išteklių panaudojimo efektyvumo vertinimas. Darbo išteklių panaudojimo vertinimas. Darbo laiko panaudojimo vertinimas. Apsirūpinimo atsargomis ir jų panaudojimo vertinimas. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Gamybos proceso organizuotumo vertinimas. Gamybos proporcingumo vertinimas. Gamybos nenutrūkstamumo vertinimas. Gamybos ritmingumo vertinimas. Gamybos sroviškumo vertinimas. Gamybos automatizavimo ir mechanizavimo vertinimas. Gamybos lankstumo vertinimas. Gamybos integravimo vertinimas. Gamybos proceso organizuotumo gerinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Mikroekonomika, analizė(37 puslapiai)
  2008-05-15
Puslapyje rodyti po