Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinka ir jos atsiradimas

  Įvadas. Rinka. Prekių rinka. Išteklių rinka. Rinkos formavimo organizaciniai principai. Rinkos sistemos formavimo principai. Rinkos subjektų atsakomybė. Rinkos formavimo dėsningumai. Jos funkcijos ir formos. Nepakankama informacija, išoriniai efektai, visuomeninės gėrybės ir jų įtaka rinkai. Gamybos veiksnių rinkos. Rinkos tyrimai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos atsiradimas. Prekė ir pinigai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-02-27
 • Rinka ir jos formavimosi problemos Lietuvoje

  Įvadas. Planinės ekonomikos pranašumai. Planinės ekonomikos trūkumai. Planinis ūkis pasaulyje. Ypatumai socialistinės ekonomikos laikotarpiu. Privataus sektoriaus kūrimas – įmonių reorganizavimas. Valstybinio turto privatizavimas. Bankų ir pinigų reforma. Kainų reforma. Mokesčių reforma. Žemės ūkio reforma. Socialinių garantijų reforma. Valstybės įtakos ekonomikoje mažėjimas. Ekonominis augimas. Esminiai pokyčiai ekonomikoje. Lietuvos ekonomikos pranašumai. Lietuvos ekonomikos trūkumai. Lietuvos ekonomikos grėsmės. Lietuvos ekonomikos galimybės. Privatizavimas. Pinigų ir valiutos kurso politika. Mokesčių politika. Priedai (1). Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2007-10-10
 • Rinka ir jos formavimosi problemos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Rinka, jos funkcijos. Rinkos elementai bei jos veikimas. Konkurencija ir jos formos. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Naudingumas ir paklausa. Rinkos organizavimo formos. Rinkos ekonomikos formavimasis Lietuvoje. Transformacijos laikotarpio problemos. Reformų eiga. Lietuvos ūkio atskyrimas nuo SSRS ūkio. Įmonių veiklos pertvarkymas. Kainų reforma. Mokesčių reforma. Bankų ir pinigų reforma. Privačios nuosavybės kūrimasis. Žmonių ekonominė adaptacija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2008-04-04
 • Rinka ir jos mechanizmas

  Įvadas. Pasiūla. Paklausa. Paaiškinti, kaip elgsis rinkos dalyviai. Prekių kainos bus 5 ir 13 Lt.? Prekių kainos bus 4 ir 14 Lt.? d. Kai prekių bus pagaminta 70 tūkst.vnt. ir 120 tūkst. vnt.? Jei bus parduota 100 tūkst.vnt. kiek vienas jų kainavo? Kiek tūkst. vnt. pirks vartotojai, kai vienas jų kainuoja 7 Lt? Apskaičiuoti gamintojų planuojamas pajamas, kai vienas vienetas kainuoja 7 Lt? Apskaičiuoti gamintojų planuojamas pajamas, jei bus pagaminta 100 tūkst. vnt.? Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-08
 • Rinka ir valstybinis reguliavimas

  Rinka ir valstybinis reguliavimas. Rinkos neapibrėžtumas. Reguliavimo kaštai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Rinka ir visuminė paklausa

  Įvadas. Rinkos vaidmuo ir koncepcija. Vartotojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Gamintojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Monopolija ir konkurencija. Komunikacijų vaidmuo ir kapitalo rinka. Vyriausybės įsikišimas į rinką. Darbas rinkoje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-20
 • Rinka, jos struktūra, tipai, funkcijos

  Rinkos struktūra. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolinė rinka. Oligopolinė rinka. Monopolinė konkurencinė rinka. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-28
 • Rinka, monopolijos kainodara

  Įvadas. Rinka. Rinkos ekonomikos subjektai. Ekonominės veiklos apytaka. Kainų ir rinkos funkcijos. Monopolijos kainodara. Monopolijų apsuptyje. Natūralios monopolijos. Užduotis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-08-08
 • Rinka: samprata, funkcijos, privalumai bei trūkumai

  Rinka: jos samprata ir funkcijos. Gamybos veiksnių rinkos. Rinkos tyrimai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-01-12
 • Rinka: samprata, funkcijos, privalumai bei trūkumai (2)

  Įvadas. Rinka, jos samprata ir funkcijos. Rinkos funkcionavimas ir mechanizmas. Paklausos, pasiūlos ir kainų kitimo priežastys. Rinkos tipai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-14
 • Rinka. Kaip ji atsiranda?

  Įvadas. Rinka, jos samprata ir klasifikavimas. Rinką sudaro. Rinkos skirstymas pagal įvairius bruožus. Rinkų tipai. Kaip atsiranda rinka. Rinkos priešistorė. Šiuolaikinės rinkos formavimasis. Rinkos formavimosi organizaciniai principai. Rinkos sistemos formavimosi principai. Rinkos subjektų atsakomybė. Rinkos formavimo dėsningumai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Nepaisant rinkos veiksmingumo, ji turi ir trūkumų. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-04-04
 • Rinkos ekonomika: jos privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Rinkos ekonomika. Komandinė ekonomika. Rinkos kliūtis. Kaip veikia rinkos ekonomika. Nuosavybė ir ekonominis efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-02-08
 • Rinkos ekonomikos formavimasis Lietuvoje

  Įvadas. Rinkos ekonomikos samprata. Rinkos ekonomikos formavimasis Lietuvoje. Transformacijos laikotarpio problemos. Reformų eiga. Lietuvos ūkio atskyrimas nuo SSRS ūkio. Įmonių veiklos pertvarkymas. Kainų reforma. Mokesčių reforma. Bankų ir pinigų reforma. Privačios nuosavybės kūrimasis. Žmonių ekonominė adaptacija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-19
 • Rinkos esmė

  Įvadas. Rinkos esmė. Rinka. Pirkėjas. Pardavėjas. Gamintojo ir pirkėjo rinkos. Išskiriamos gamintojo ir pirkėjo rinkos. Pasiūla. Paklausa. Rinkos tipai. Tarpininkai. Rinkos ekonomikos prielaidos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-04
 • Rinkos esmė. Rinkos mechanizmo ribotumai

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Rinkos ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Rinkos mechanizmo ribotumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-28
 • Rinkos formavimosi prielaidos ir eiga Lietuvoje

  Įvadas. Rinkos samprata. Valstybės turto privatizavimas. Pramonė. Žemės ūkis. Kainos. Gyventojai ir jų užimtumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-10-15
 • Rinkos ypatumai agrariniame sektoriuje

  Įvadas. Agrarinio sektoriaus bruožai. Rinkos pusiausvyra. Rinkos nestabilumas. Išvados. Priedai (4).
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Rinkos kaina

  PowerPoint pristatymas. Rinkos kaina. Rinka. Rinkai susidaryti reikia... Paklausa. Paklausos kreivė. Pasiūla. Pasiūlos kreivė. Elastingumas. Rinkų savybės.
  Mikroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2005-10-26
 • Rinkos mechanizmas

  Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Rinkos mechanizmo ribotumai ir valstybės vaidmuo ekonomikoje

  Įvadas. Monopolijos valdžia. Vartotojo dezinformacija. Problemos dėl rezultatų. Alokacijos problemos. Visuomeninės prekės. Išorės efektai. Paskirstymo problemos. Rėmimo problemos. Stabilizavimo problemos. Palyginamoji analizė.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-10-14
Puslapyje rodyti po