Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (66)

  Ekonomika. Ekonomikos teorijos objektai. Ekonomikos teorijos metodai. Gamybos veiksniai. Ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos formos. Ekonominės minties raida Lietuvoje. Prekė ir jos savybės. Pinigai. Darbo pasidalijimas. Ūkio struktūra. Nuosavybės santykiai. Ekonominės gėrybės. Ekonomikos teorijos struktūra. Valiutos stabilumas, konvertavimas. Rinka. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Naudingumas. Vartotojo biudžetinė tiesė. Kaštai. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pajamos (Pj). Pelnas (Pel). Palūkanos. Gamyba tobulos konkurencijos rinkoje. Gamybos funkcija monopolinėje rinkoje. Monopolinės rinkos efektyvumas. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka ("oligo" - keletas). Renta. Nuoma. Darbo užmokestis (DU). Darbo jėgos rinka. Vertybinių popierių rinka. Rinkos ribotumas. Neturtas. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas.
  Mikroekonomika, špera(25 puslapiai)
  2007-10-11
 • Mikroekonomika (67)

  10 klausimų testas su teisingais atsakymais. Pažymėkite tinkamiausią (-ius) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite. Mikroekonomikos tikslas. Prekė X yra blogesnės kokybės, jeigu. Naujoms firmoms įsitraukus į tobulosios konkurencijos rinką persikelia. Jei Pepsi – Colos kaina padidėja. Kai ribinis produktas lygus nuliui. Monopolinė galia. Kai monopolinės konkurencijos šaka pasiekia pusiausvyrą ilguoju laikotarpiu, firma, veikianti šioje šakoje, gali padidinti ekonominį pelną. 130 litų, kurie bus gauti po dviejų metų, dabartinė vertė esant 12 proc. palūkanų normai yra. Atlikite šias užduotis.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-12
 • Mikroekonomika (68)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Pagrindinė ekonomikos problema. 32 klausimai su pateiktais atsakymais. Paklausa ir pasiūla. 31 klausimai su atsakymais. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. 33 klausimai su atsakymais. Vartotojo elgsenos teorija. 45 klausimai su atsakymais. Gamybos teorija. 20 klausimų su atsakymais. Gamybos kaštai. 34 klausimai su atsakymais. Tobuloji konkurencija. 25 klausimai su atsakymais. Konkurencinė išteklių rinka. Darbo ir darbo užmokesčio. 40klausimų su atsakymais. Bendroji pusiausvyra ir ekonomine gerove. 11 klausimų su atsakymais. Monopolija. 46 klausimai su atsakymais. Pajamų nelygybe ir skurdas, jų mažinimas. 22 klausimai su atsakymais. Monopolinė konkurencija. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. 22 klausimai su atsakymais. Oligopolija. 28 klausimai su atsakymais. Visuomeninės gėrybės ir visuomeninis pasirinkimas. 22 klausimai su atsakymais. Realios firmos ir jų finansavimas: akcijos ir obligacijos. 19 klausimų su atsakymais. Netobulosios konkurencijos išteklių rinkos. Darbas ir darbo užmokestis. 32 klausimai su atsakymais. Palūkanos, renta ir pelnas. 35 klausimai su atsakymais. Mokesčių sistema. 25 klausimai su atsakymais. Aplinkos tarša ir gamtos ištekliai.
  Mikroekonomika, špera(25 puslapiai)
  2007-10-19
 • Mikroekonomika (69)

  Mikroekonomikos namų darbas. 15 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje literatūra nurodyta paaiškinkite: santaupų pasiūlos priklausomybę nuo palūkanų normos; kaip yra suvaržomas vartotojo biudžetas (pasirinkimas tarp esamojo ir būsimojo vartojimo). 2. Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 Lt. Per tą laiką jūs netektumėte 9000Lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 Lt. papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą. 3. Duota konkurencinės darbo rinkos paklausos ir pasiūlos funkcijos: WD=60-0,06L; WS=20+0,1L, remdamiesi skaičiavimais ir grafiku paaiškinkite dvigubos monopolijos modelį. 4. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-27
 • Mikroekonomika (7)

  Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Paklausa. Pasiūla. Vartotojo biudžetas. Gamyba, jos veiksniai, funkcijos. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis.
  Mikroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2005-06-10
 • Mikroekonomika (70)

  7 variantas. 4 uždaviniai. Remdamiesi metodinėje priemonėje nurodyta literatūra paaiškinkite: a) mainų ir prekių paskirstymo efektyvumą; b) kokios sąlygos užtikrina Pareto optimumą prekių paskirstyme. 2. Rinkoje veikia 3 firmos, kurių kaštai yra vienodi, pastovūs ir lygūs 298 lt/ produkcijos vienetui. Rinkos paklausa aprašoma funkcija: P= 1800-Q. Kiek prekių firmos pateiks į rinką ir kokia kaina pardavinės, jei jos sudarytų kartelį ir rinkos paklausą pasidalintų po lygiai. Apskaičiuokite kokius pelnus gaus kiekviena firma. 3. Kavinei reikia papildomų darbuotojų. Jos paklausa darbo jėgai išreiškiama funkcija: L=10-0,2 w, kur L - darbuotojų skaičius; w- valandinis darbo užmokestis. Į skelbimą atsiliepė 7 žmonės. Norinčių dirbti pageidavimai tokie: du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 40 Lt/val.; du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 25 Lt/val.; du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 20 Lt/val.; ir vienas sutinka dirbti už 15 Lt/val. a) nubrėžkite darbo paklausą ir pasiūlą ir nustatykite kiek darbuotojų kavinė priims ir už kokį darbo užmokestį; b) jei vyriausybė nustatė minimalų darbo užmokestį 40 Lt, nustatykite kiek tokiu atveju kavinė pasamdys darbuotojų. 4. Monopolijos paklausa: P =500 – 5 Q, ribiniai kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir lygūs 100 lt. Apskaičiuokite, parodykite grafike ir paaiškinkite: a) kiek prekių gamins, kokia kaina pardavinės ir kokį pelną gaus, jei monopolija maksimizuos pelną; b) kiek prekių gamins, kokia kaina pardavinės ir kokį pelną gaus, jei monopolija vykdys tobulą kainų diskriminaciją.
  Mikroekonomika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-11-27
 • Mikroekonomika (71)

  1. Žinoma, kad vartotojas perka prekės 240vnt. per mėn. Jo mėnesinės pajamos yra 14400 Lt. Sumažėjus pajamoms 9000Lt., jis perka prekės 114 vnt. per mėnesį. Nustatykite nagrinėjamos prekės paklausos elastingumą pajamų atžvilgiu. Paaiškinkite, kokios kokybės yra ši prekė. Pagal kokius kriterijus nustatėte? 2. Monopolija siekia maksimalaus pelno. Jos gaminami produktai perkami pagal šia lygtimi aprašomą priklausomybę: P = 1824-12Q, o produkcijos kaštai kinta pagal lygtį: TC = 3000+24Q+48Q2. Nustatykite pelną maksimizuojančią kainą ir kiekį. Pateikite monopolijos pasirinkimą grafiškai bendrųjų ir vidutinių dydžių modeliuose. 3. Lentelėje pateikti duomenys apie apelsinų pardavimų apimtis. Apskaičiuokite elastingumo koeficientus, užrašykite paklausos lygtį. Išveskite pasiūlos lygtį žinodami, kad kainos lieka tokios pat, o pasiūlos kiekis kinta atitinkamai 3600, 2100, 600, -300. Raskite pusiausvyros kainą ir kiekį, nubrėžkite grafikus.
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2007-12-13
 • Mikroekonomika (72)

  Vartotojo biudžetinė tiesė. Vartotojo indiferentiškumas. Kaštai. Kaštų rūšys. Vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Pajamos. Pelnas. Palūkanos. Palūkanų norma. Ekonomikos teorijos objektai. Ištekliai. Gamyba. Kapitalas. Poreikiai. Gamyba tobulos konkurencijos rinkoje. Egzistavimo sąlygos. Kintamieji kaštai. Gamybos funkcija monopolinėje rinkoje. Monopolinės rinkos efektyvumas. Technologinis efektyvumas. Dinaminis efektyvumas. Kainų diskriminavimas. Technologinis neefektyvumas (alokacija). Rinkos ūkio struktūra. Rinka. Pirkėjai. Pardavėjai. Pagrindinės rinkos funkcijos. Rinkos struktūros. Monopolinė struktūra (monopolija). Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka ("oligo" - keletas). Monopsonija. Oligopsonija. Duopolija. Abipusė monopolija. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai. Renta. Nuoma. Nuomos sutarties dalyviai. Nuomos mokesčio struktūra. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemos ir formos. Darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Ribinis pajamų produktas. Konkurencija darbo rinkoje. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Valstybinis arbitražas. Piketas. Streikas. Lokautas. Vertybinių popierių rinka. Vertybiniai popieriai. Akcijų paketas. Akcijų rūšys. Dividendai. Obligacijos. Opcionas. Vekselis. Čekis. Hipotekos lakštai. Rinkos ribotumas. Neturtas. Ekonominės neturto mažinimo priemonės. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Subsidijos. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Paklausa ir pasiūla. Paklausos dėsnis. Paklausos apimtis. Pasiūlos apimtis. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos funkcijos. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Pusiausvyra rinkoje. Paklausos elastingumo rūšys. Absoliutus. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Elastingumo teorija. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Verslumas. Verslumo veiksniai. Žmogiškasis kapitalas. Žemės naudmenys. Kadastras. Kadastravimas. Našumas Gamybos rezultatas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2008-01-09
 • Mikroekonomika (73)

  7 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Mikroekonomika nagrinėja. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai. Tarkime, kad jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti firma apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 %, galite tikėtis, kad. Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. Ar teisingi tokie teiginiai. 5 teiginiai su atsakymais. Pratimai. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kino teatro administracija pakėlė bilietų kainas nuo 6 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų sumažėjo 2 kartus. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Paaiškinkite. 2 pav. pateiktos individo biudžeto linijos ir abejingumo kreivės. Tarkime, kad pusiausvyrą pasiekusio vartotojo pajamos lygios 1200 Lt, X prekės kaina PX – 2 Lt, o Y prekės kaina PY – 4 Lt.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-14
 • Mikroekonomika (74)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Kurios sąvokos yra mikro-, o kurios makroekonominės? Alternatyvieji naujo Universiteto stadiono statybos kaštai. Daugumą kainų nustato. Gamybos kaštai. Remiantis žemiau pateiktos lentelės duomenimis, nustatykite vidutinius kintamus kaštus (VKK), esant gamybos apimčiai (Q). Remdamiesi sąlygoje nurodyta informacija, apskaičiuokite trūkstamas kaštų reikšmes ir įrašykite į tuščias vietas, pažymėtas daugtaškiais. Kaštų skaičiavimai. Lentelėje yra pateikti duomenys apie monopolizuoto konkurento situaciją trumpu laikotarpiu. Užpildyti daugtaškiais pažymėtas lentelės vietas. Paklausa ir pasiūla. Jei didėja produkto paklausa, tai. Tarkime, kad firmos paklausos funkcija yra ši. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q= 20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams? Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Pelno maksimizavimas. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną? Jeigu ribinis pelnas (Rpel) yra neigiamas, o gamybos apimtis (Q) ir toliau mažėja, tai monopolinėje rinkoje.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-19
 • Mikroekonomika (75)

  Mikroekonomikos užduotys ir atsakymai. Parinkite teisingą atsakymą. Daugumą kainų nustato. Jei didėja produkto paklausa, tai. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive paklausos elastingumas kainai. Jei pusiausvyrą pasiekęs vartotojas per mėnesį 40 Lt išleidžia jautienai ir 20 Lt paukštienai, tai. Firmos gamybos apimtis maksimali, kai. Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai. Tropinio klimato saloje gyvena 5 žmonės. Jie pragyvena rinkdami kokoso riešutus ir vėžlių kiaušinius. Per dieną kiekvienas žmogus gali surinkti arba 20 kokoso riešutų, arba 10 vėžlių kiaušinių. Svarbu skirti paklausos ir pasiūlos pokyčius nuo paklausos kiekio ir pasiūlos kiekio pokyčių. Padėkite pliusus atitinkamuose 1 lentelės stulpeliuose, parodydami atitinkamų pokyčių poveikį, kai kiti veiksniai nekinta. (Kiekvienam pokyčiui reikia padėti du pliusus.) Prekės X parduodama 1100 vnt. Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 2 lentelėje pateikta namus dažančios firmos gamybos funkcija. Firma naudoja tam tikrą kapitalo kiekį. Darbas yra vienintelis kintamasis išteklius.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Mikroekonomika (76)

  4 variantas. Pažymėkite tinkamiausią (-ius) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite. 10 klausimų su atsakymais. Atlikite šias užduotis. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtis. Nubrėžkite pusiausvyros kainą ir kieki. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą – 5,25 litų; kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Šią situaciją grafiškai pavaizduokite. Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Nubrėžkite tobulos konkurencijos firmos paklausos kreivę. Atsakymai. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia maksimalaus pelno (minimizuoja nuostolius) trumpuoju laikotarpiu. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 90 Lt; 100 Lt; 130 Lt? Sudarykite bendrųjų pajamų ir pelno skaičiavimų lentelę, esant duotoms kainoms. Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžti vidutinių pastovių, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinkite kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Atsakymai. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Kokios bus pardavimų pajamos, kai rinkos kaina yra 8,50 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus dešimt procentų? Koks pasiūlos vidutinis elastingumas kainų atžvilgiu šiame kainų intervale? Nubrėžkite pasiūlos kreivę. Atsakymai. Studento savaitės pajamos yra 300 Lt, visos jos išleidžiamos maistui ir pramogoms. Nubraižyti studento biudžeto liniją, jeigu maisto vienetas kainuoja 15 Lt, o pramogos kaina – 30 Lt. Kaip pasikeis biudžetinė tiėse dvigubai padidėjus prekių ir paslaugų kainoms? Grafiškai tai pavaizduokite. Kaip ir kodėl pasikeis biudžeto tiesė sumažėjus maisto kainai 20 procentų (remtis pradine sąlyga)? Grafiškai tai pavaizduokite. Atsakymai.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Mikroekonomika (77)

  Paklausos ir pasiūlos modelis. Paklausa. Paklausa Pasiūla. Paklausos funkcija. Pasiūlos funkcija. Paklausos dėsnis. Pasiūlos dėsnis. Paklausos kiekis. Pasiūlos kiekis. Paklausos kreivė. Pasiūlos kreivė. Paklausos kiekio pokytis. Pasiūlos kiekio pokytis. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis Normalios kokybės prekė. Rinkos pasiūla. Blogesnės kokybės prekė. Individualioji pasiūla. Prekės pakaitai (substitutai). Rinkos pusiausvyra. Papildančios prekės. Pusiausvyros kaina. Individualioji paklausa. Minimalioji kaina. Rinkos paklausa. Maksimalioji kaina.
  Mikroekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2008-03-03
 • Mikroekonomika (78)

  Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonominis efektyvumas. Ekonominės sistemos. Rinka. Konkurencija. Rinkos tipai. Pasiūla, paklausa. Pusiausvyra rinkoje. Elastingumas. Vyriausybės dalyvavimas ekonomikoje. Gamybos veiksniai. Pajamos. Ekonominė renta. Neuždirbtas prieaugis. Kaštai. Verslo organizavimo formos. Vertybiniai popieriai. Kontrolinio darbo klausimai ir atsakymai (3). Bendras nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo būdai. Ūkio dalyviai: žmonės, įmonės, valstybė. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Fiskalinė politika, jos esmė. Verslo cikliškumas - 4 verslo ciklai. Infliacija. Koreguojančios hipotekos normos. Bendravimas.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2008-03-03
 • Mikroekonomika (79)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Ekonomika. Alternatyvieji kaštai. Laisvoji gerybė. Pasiūla ir paklausa. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Gamybos kaštai. Pelno maksimizavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Mikroekonomika (80)

  Rinkos monopolizavimo veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrojo ir ribinio naudingumo priklausomybė. Oligopolinės rinkos. Natūralios ir dirbtinės, įėjimo į šaką kliūtys. Visuminių pajamų ir visuminių išlaidų apytaka uždaroje rinkoje. Fiskalinė vyriausybės politika ir jos priemonės. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-14
 • Mikroekonomika (81)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos (visuminė) paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimalizavimas trumpuoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-05-06
 • Mikroekonomika (82)

  6 užduotys. Prekės A rinkoje susidarė pusiausvyra, kai jos kaina buvo 10 Lt, o gamintojų pajamos buvo 5000 Lt. Sumažėjus pasiūlai, prekės kaina padidėjo iki 15 Lt, o gamintojų pajamos buvo 7125 Lt. Pavaizduokite aprašytą situaciją grafike, tardami, kad paklausa nesikeitė. Prekės X parduodama 2100 vienetų (vnt). Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 1,25 iki 1,35 Lt, prekės X parduodama per dieną daugiau - 2200 vienetų (vnt.). Ar prekės X ir Y yra pakaitalai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Vartotojo biudžetas 300 Lt. Jis skirtas maisto (A) ir drabužių (B) pirkimui. Maisto prekės vienetas kainuoja 10 Lt, drabužių - 20 Lt. Naudingumo funkcija. Apskaičiuokite ir parodykite grafike vartotojo perkamą prekių rinkinį, kuris maksimizuoja naudingumą. Duota gamybinė funkcija. nubrėžkite izokvantes, kai gamybos apimtis. Firma prekes pardavinėja tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 100 Lt. Firmos fiksuoti kaštai, kintami kaštai. Apskaičiuokite pelną maksimizuojančią produkcijos apimtį, pelno (nuostolių) dydį.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Mikroekonomika (83)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos (visuminė) paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Darbas iliustruotas grafikais (6).
  Mikroekonomika, uždavinys(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Mikroekonomika (84)

  2 - 9 variantas. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma. Ar teisingi tokie teiginiai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą. Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-10
Puslapyje rodyti po