Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos testai
Mikroekonomikos testai

(2 darbai)

Mikroekonomika (4)Testai, uždaviniai ir jų sprendimai pagal temas: ribotumas ir pasirinkimas, Gamybos kaštai, Tobuloji konkurencija, Monopolija, optimali gamybos apimtis, Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (98)5 testai po 10 klausimų. Ekonomikos teorijos įvadas. Elastingumo samprata. Vartotojų elgesio teorija. Rinkos esmė ir funkcija. Gamintojo elgesio teorija. Skaityti daugiau