Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos namų darbai
Mikroekonomikos namų darbai

(101 darbai)

Bankai, jų rūšys ir funkcijosĮvadas. Bankų rūšys ir pagrindinės funkcijos pagal nuosavybės formas. Lietuvos bankas. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas. Lietuvos banko pinigų apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Centralizuotas ūkis ir jo krizėUždaviniai. Įvadas. Centralizuotos ekonomikos plėtojimo galimybės ir bruožai. Centralizuoto ūkio krizė. Ekonominė aplinka (centralizuoto ūkio ekonominės sistemos vidinė ir išorinė aplinka). Centralizuoto ūkio krizė. Išvados. Skaityti daugiau
Consumer behaviour: "Gardėsis"Darbas anglų kalba. Vartotojų elgsena: "Gardėsis". "The conception of consumer behavior. The main factors influencing consumer behavior. Outside factors. Inside factors. Consumers needs. The analysis of consumer needs for white bread with sunflower seeds of "Gardėsis" Skaityti daugiau
DarbasDarbo pasidalijimas, jo vaidmuo ekonomikoje. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Rinkos funkcijos ir formos. Lietuvos gamtos ištekliai. Skaityti daugiau
Ekonomikos rinkaPasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Elastingumas ir paklausos prognozavimasPaklausos ir pasiūlos kategorijos ekonomikos teorijoje. Elastingumo teorija ekonomikoje. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Pasiūlos ir paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Skaityti daugiau
Firmos pelno maksimizavimas. PoreikiaiFirmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pajamų formos. Pelno maksimizavimo taisyklė. Konkuruojančios firmos pelno maksimizavimas trumpu laikotarpiu. Poreikiai: esmė, klasifikacija ir realizavimas. Įvadas. Poreikių esmė. Poreikių klasifikacija. Poreikių realizavimas. Išvados. Užduotis: Studentas kiekvieną savaitę iš tėvų gauna 20 litų smulkioms išlaidoms (maistui ir laisvalaikio praleidimui). Nubraižykite studento biudžetinę tiesę kiekvienai situacijai, pažymėdami maisto produktus vertikalioje ašyje, o laisvalaikio prekes – horizontalioje. Skaityti daugiau
Gamyba ir pelnasGamybos išdėstymas. Pagrindinis kapitalas. Pelnas. Infliacija ir defliacija. Praktinė dalis. Užduotis. Apskaičiuoti: Įmonės pinigines pajamas. Amortizaciją. Kintamus kaštus A ir B gaminiams. Pastovius kaštus A ir B gaminiams (pastovius kaštus skirstyti pagal darbo sąnaudas vienam gaminiui pagaminti). A gaminio savikainą. B gaminio savikainą. Įmonės grynąjį pelną. Įmonės veiklos pelningumą. Įmonei reikalingą darbuotojų skaičių. Lūžio tašką A ir B gaminiams. Skaityti daugiau
Gamybos produkcijos kainos nustatymasUžduotis. Darbo sudėtis. Statybos išteklių poreikio ir kainos skaičiavimas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Skaityti daugiau
Gamybos produkcijos kainos nustatymas (2)Užduotis: Nustatyti gamybos kainą, atlikus šiuos statybos darbus: Geležinkelio tiesimas ant tiltų bebalastinės važiuojamosios dalies 12,5m ilgio R50 bėgiais. (įkainis N8-12). Darbo apimtis 4050 m2. Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas smėlio-žvyro balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus. (Įkainis N8-12). Darbo apimtis 260 m3. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Gamybos produkcijos kainos nustatymas (3)Namų darbas nr. 1. Užduotis: Nustatyti gamybos kainą, atlikus šiuos statybos darbus: L. Vidutinio sudėtingumo 510 mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos keraminės (įkainisn8-19) - 145 m3. Išlyginamieji cementiniai 25 mm storio sluoksniai ant šilumą izoliuojančių plokščių, dirbant siurbliu (įkainis N 12-63) - 7650 m2. Darbo sudėtis. Statybos išteklių poreikio kiekių ir kainų skaičiavimo lentelė. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas. Objektinė sąmata. Lokalinė sąmata. Uždavinys. 5 darbininkų grandis per 10 darbo dienų atliko 145 m3 vidutinio sudėtingumo 510 mm sienos storio mūro darbų naudodami bokštinį kraną. Nustatyti bendrąjį darbo užmokestį pagal vienetinę premijinę darbo užmokesčio sistemą, jei nustatytas premijos koeficientas k už kiekvieną darbo trukmės sumažinimo procentą yra lygus 2,0. Sprendimas. Skaityti daugiau
Įmonės ekonomika (2)Apibūdinkite Pramonės, prekybos ir amatų rūmų veiklą ir funkcijas. Turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Įmonės nuosavų ir pritrauktų lėšų šaltiniai. Ką vadiname skolintoju kapitalu? Gamybos specializavimo esmė veiksniai ir formos. Kas neįeina į darbo laiką? Kokie veiksniai įtakoja darbo užmokesčio lygį? Apibūdinkite juos ir pateikite praktinių pavyzdžių. Praktinė dalis. Užduotis. Skaityti daugiau
Imonės ekonomika: ofsetinė ir fleksografinė spaudaĮvadas. Gaminių aprašymas. Normos ir normatyvai. Bendrieji skaičiavimai. Energijos normos technologijai bei atskirai kitiems poreikiams. Technologinių operacijų trukmė. Nusidėvėjimo normatyvai. Gamybos ir pardavimų planas ateinantiems metams. Etatų sąrašas. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Gamybinio padalinio įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidų (be PVM) sąmata ateinantiems metams. Gamybinio padalinio bendrųjų išlaidų sąmata. Administracinio padalinio bendrųjų išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų suvestinė. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas. Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ekonomika: vilnoniai verpalai ir šukuotinė vilnonė sluoksna UAB "Pluoštas"Įvadas. UAB "Pluoštas" gamina du produktus: šukuotinę vilnonę sluoksną ir vilnonius verpalus. Įvertinus pagrindines vilnos savybes, abiems produktams yra parenkama ta pati sudėtis: 100 % natūrali vilna. Normos ir normatyvai. Energijos normos technologijai bei atskirai kitiems poreikiams. Technologinių operacijų trukmė. Technologinių įrengimų charakteristikos. Ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų planas. Etatų sąrašai. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksploatavimo išlaidos. Bendrosios gamybinio padalinio išlaidos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal atskirus gaminius. Veiklos sąnaudos. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Investicijos. Pelningumo taško nustatymas. Lūžio taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių priklausomai nuo verslo organizavimo formų palyginimasĮvadas. Įmonių rūšys. Ribotos ir neribotos atsakomybės įmonės. Individualios įmonės ir akcinės bendrovės pliusai ir minusai. Apskaitos reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencija rinkoje (2)Įvadas. Tikslas – atskleisti konkurencijos įtaką visai rinkai. Konkurencija rinkoje. Konkurencijos rinkoje struktūrų tipai. Tobulosios konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Monopolinė rinka. Išvados. Skaityti daugiau
Konkuruojančių gamyklų veiklos įvertinimas: Utenos alus ir Šiaulių gubernijaKonkuruojančių Utenos alus ir Šiaulių gubernijos gamyklų veiklos įvertinimas. Įvadas. Darbo tikslas: Pristatyti Utenos alaus ir Šiaulių Gubernijos gamyklas, parodyti kaip jos tarpusavyje konkuruoja. Konkurencijos samprata. Konkurencingumo strategiją sudarantys veiksniai. Konkurencija ir rinkos struktūra. Rinkos struktūros tipai: tobuloji konkurencija, monopolinė konkurencija, monopolija. Kainų konkurencija. Kitos konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Monopolinė konkurencija. Utenos alaus gamykla. Atnaujinta įranga. Aukščiausios rūšies salyklas. Šiaulių Gubernijos alus. Alaus pardavimai Lietuvoje 1997-2008 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (100)Mikroekonomikos namų darbas. 1–5 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių išteklių yra mažiausiai ekonomiškai ribotas? Jei pasiūla ir paklausa didėja, tai? Tarkime, kad Jūs esate atsakingas (-a) už transporto paslaugų tiekimą ir norite padidinti pajamas. Jei viešojo transporto paslaugų paklausos elastingumas kainai lygus 0,64, kokia geriausia strategija? Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis teigia, kad prekės ribinis naudingumas mažėja, kai? Gamybos funkcija parodo gamybos apimties ir? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. K ir L šalys turi tokias X ir Y prekių gamybos galimybes? 1 pav. pateikta viščiukų paklausa ir pasiūla. Užpildykite 1 lentelę, parodydami pasikeitusių rinkos sąlygų poveikį pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q = 20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams? Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Vartotojas stengiasi maksimizuoti bendrąjį naudingumą pirkdamas obuolius, žuvį ir dešrą. Dabar vartotojo išlaidos yra tokios, kad ryšys tarp kainos ir kiekvienos prekės vieneto naudingumo pateiktas 2 lentelėje? Žemiau išvardytos įvairios prekės. Šalia nurodykite, ar šios prekės yra vartojamosios prekės (VP), ar gamybos priemonės (GP), ar šių prekių pobūdis priklauso nuo to, kas ir kokiems tikslams jas naudoja, t.y. jos turi dvejopą paskirtį (DP). Skaityti daugiau
Mikroekonomika (101)2 –5 variantas. Parinkite teisingą atsakymą: Kurie iš šių kaštų yra spėjami (netiesioginiai)? Netobuloji konkurencija yra, jei. Grynai monopolinė firma gauna pelną ilguoju laikotarpiu, nes. Kuris bruožas labiausiai skiria oligopoliją nuo kitų rinkos struktūrų? Monopolinė konkurencija. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai: Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 18 Lt, 30 Lt, 60 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Įmonės monopolininkės produkto paklausa apskaičiuojama pagal lygtį P = 50 – 2Q. Gamybos ribiniai kaštai yra pastovūs ir sudaro 30 Lt. Raskite monopolininkės pelną maksimizuojančią produkto kainą ir gamybos apimtį. Kokia kaina ir kokia gamybos apimtis būtų, jeigu įmonė veiktų tobulosios konkurencijos rinkoje? Pastoviųjų kaštų nėra. Firma gamina nedidelius automobilius. 1 lentelėje pateikti automobilių gamybos kaštai ir kaina, kai yra skirtingos gamybos apimtys. Tarkime, kad Jūs vadovaujate monopolinės konkurencijos firmai, kurios gaminamos produkcijos paklausos kreivė P = 20 – 2Qx. Firmos ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 8 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (102)3-5 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Pagrindinė priežastis, dėl kurios žmonės dirba, yra. Profsąjungų tikslas nėra. Pajamos, kurias gauna finansinio kapitalo savininkai, vadinamos. Lorenco kreivė rodo. Išorės naudą teikiančios prekės visuomeninė ribinė nauda. Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai. Paveiksle pavaizduota tobulos konkurencijos darbo rinka nesant išorinio poveikio. Koks pusiausvyros darbo užmokestis, kokia pusiausvyros užimtumo apimtis? Kokia faktinė pusiausvyros užimtumo apimtis, jei minimalus darbo užmokestis W1? Kokia faktinė pusiausvyros užimtumo apimtis, jei minimalus darbo užmokestis W3? Koks skirtumas tarp paklausos ir pasiūlos kiekio nustačius W3 minimalų darbo užmokestį? Užpildykite lentelę. Paveiksle pavaizduota tobulos konkurencijos darbo rinkos, kurioje nėra išorinio poveikio, pasiūla ir paklausa. Koks pusiausvyros atlyginimas? Koks pusiausvyros užimtumas? Kokios darbo pajamos tobulos konkurencijos darbo rinkoje? Kokios kitų veiksnių pajamos? Tarkime, kad įkuriama profsąjunga, kuri nustato OM atlyginimą. Koks tada užimtumas? Kokios darbo pajamos? Kokios kitų veiksnių pajamos? Kokie efektyvumo nuostoliai? Tarkime, kad firma yra monopsonistė darbo rinkoje. Koks bus užimtumas? Kokį atlyginimą mokės monopsonistas? Kokie efektyvumo nuostoliai? Ariamos žemės nuomos paklausą rodo lygtis Q=3000–3N, o pasiūla lygi 1200 ha. Ekonomikos padėtis šalyje pagerėjo, todėl padidėjo žemės paklausa: bet kuria kaina jos nuomotų 300 ha daugiau. Kaip pasikeitė žemės nuomos mokestis ir žemės kaina, jei palūkanų norma padidėjo nuo 6 iki 7. Paveiksle pavaizduota tobulos konkurencijos skolinamųjų lėšų rinka, kai nėra išorinio poveikio. Tarkime, kad firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje, teršia aplinką. Lentelėje pateikti privatūs ir visuomeniniai kaštai. Skaityti daugiau
...