Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos laboratoriniai darbai
Mikroekonomikos laboratoriniai darbai

(4 darbai)

Konkurencingumo rinkoje ypatumaiĮvadas. Konkurencingumo rinkoje ypatumai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo lygiai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Konkurencinės rinkos analizė. Įmonės aprašymas. Įmonės aplinkos analizė. Makroekoaplinkos (PEST) analizė. Įmonės konkurencinis pranašumas. Paslaugų konkurencingumas. Konkurentų veiksmai. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Marketingo veiklos konkurencingumas. Naujų konkurentų įėjimo grėsmė. Išvados. Skaityti daugiau
Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Elastingumas1. Baldų gamintoja UAB "Jorūna" esant 1 lentelėje A stulpelyje pateiktoms kainoms norėtų parduoti C stulpelyje nurodytą baldų kiekį. Tuo tarpu šių baldų platintoja UAB "G&M" norėtų įsigyti B stulpelyje nurodytą kiekį. Pagal lentelės duomenis nubraižykite pasiūlos ir paklausos kreives, nustatykite pusiausvyros kainą ir kiekį. Nustatykite prekės perteklių ar trūkumą, kai jos kaina 750 Lt; kai kaina 1050 Lt. 2. Nubrėžti paklausos kreivę. Nubrėžti paklausos ir pasiūlos kreives ir nustatyti rinkos pusiausvyrą. Pavaizduoti grafike naują rinkos pusiausvyrą. Skaityti daugiau
Vartotojo prekių paklausaUžduotis. Vartotojo abejingumo kreivių žemėlapis. Vartotojo biudžeto funkcija. Vartotojo biudžeto tiesės. Skaityti daugiau
Vartotojų prekių paklausa1 užduotis: Vartotojo prekių rinkinį sudaro skalbimo milteliai ir skalbimo skystis. Skalbimo miltelių kaina yra 14 Lt/kg, o skalbimo skysčio kaina – 18 Lt/l. Vartotojas planuoja per metus šiam prekių rinkiniui skirti 320 Lt. Vartotojo abejingumo prekių rinkiniui funkcija yra QS=101,45/QM. Naudodami grafinį sprendimo būdą nustatykite vartotojo naudingumo maksimizavimo tašką. Raštu paaiškinkite jo prasmę. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą MRS ir biudžeto tiesės nuolydžio koeficientą. 2 užduotis. Nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivių žemėlapį. Apskaičiuokite maksimalius prekės A ir B kiekius. Apskaičiuokite visiems 5 atvejams prekės B kiekius, kai prekės A kiekis kinta nuo 0 iki 20. Nubraižykite vartotojo abejingumo kreives bei biudžeto tieses viename grafike ir nustatykite maksimalų naudingumą teikiančius prekių rinkinius. Skaityti daugiau