Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos analizės
Mikroekonomikos analizės

(4 darbai)

Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB "Bernatoniai"Įvadas. Tikslas: įvertinti LŽŪU Mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumą. Gamybos efektyvumo vertinimo metodika. Gamybos struktūros efektyvumo analizė. Išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių panaudojimo analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Apsirūpinimo atsargomis ir jų naudojimo analizė. Gamybos potencialo panaudojimo analizė. Gamybos proceso organizuotumo analizė. Gamybos proporcingumo analizė. Gamybos nenutrūkstamumo analizė. Gamybos ritmingumo analizė. Gamybos sroviškumo analizė. Gamybos automatizavimo ir mechanizavimo analizė. Gamybos lankstumo analizė. Gamybos integravimo analizė. Gamybos efektyvumo kompleksinis vertinimas. LŽŪU mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumo analizė. Gamybos struktūros efektyvumo vertinimas. Išteklių panaudojimo efektyvumo vertinimas. Darbo išteklių panaudojimo vertinimas. Darbo laiko panaudojimo vertinimas. Apsirūpinimo atsargomis ir jų panaudojimo vertinimas. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Gamybos proceso organizuotumo vertinimas. Gamybos proporcingumo vertinimas. Gamybos nenutrūkstamumo vertinimas. Gamybos ritmingumo vertinimas. Gamybos sroviškumo vertinimas. Gamybos automatizavimo ir mechanizavimo vertinimas. Gamybos lankstumo vertinimas. Gamybos integravimo vertinimas. Gamybos proceso organizuotumo gerinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Monopolinės konkurencijos rinkaMonopolinė konkurencija: Produktų diferenciacija, reklama ir visuomenės gerovė. Kainos ir gamybos apimties nustatymas MK. Produktų diferenciacija ir paklausos elastingumas. Kainos ir gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Kainos ir gamybos apimties nustatymas ilguoju laikotarpiu. Ekonominis efektyvumas ir išteklių paskirstymas. Vadovėlių Karl E. Case ir Ray C. Fair "Principles of microeconomics" ir KTU "Mikroekonomika" lyginamoji analizė Skaityti daugiau
Natūralios monopolijosĮvadas. Natūralios monopolijos. Natūralios monopolijos Lietuvoje. Natūralių monopolijų įstatymai. Lietuvos geležinkeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpojo laikotarpio gamybos kaštaiĮvadas. Dominick Salvatore vadovėlio analizė nagrinėjant trumpojo laikotarpio gamybos kaštus. Dominick Salvatore vadovėlio "Microeconomics" lentelių ir grafikų analizė. Dominick Salvatore knygos "Microeconomics" ir A. Jakučio vadovėlio "Ekonomikos teorija" lyginamoji analizė. Pagrindinių naudotų sąvokų žodynėlis. Skaityti daugiau